A Mathias Corvinus Collegium tudásbázisa

Ménkű Andrea

2022. 07. 08. 9:07
Szerző: Ménkű Andrea

Living will – Mi az élő végrendelet és miért kell hozzá orvos és közjegyző?

Arról már bizonyosan mindenki hallott, hogy amennyiben az örökhagyó végrendelkezni szeretne, akkor érdemes közjegyzőhöz fordulnia, hiszen a végrendeletnek törvényben meghatározott, szigorú alaki és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie.
2022. 06. 30. 9:46
Szerző: Ménkű Andrea

“EU thanatosz” - Az eutanázia, vagyis kegyes halál szabályozása Európa-szerte

Az elmúlt napokban heves indulatokat váltott ki, és komoly vitákhoz, tüntetésekhez vezetett az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának döntése, amely felülírta a Roe vs. Wade ítéletet, és ezáltal visszautalta a tagállamok jogkörébe az abortusz szabályozásának jogát, ti. azt a jogot, hogy jogalkotás útján meghatározhassák, mikor is kezdődik az élet, és milyen esetekben kell azt védelmezni.
2022. 02. 03. 10:52
Szerző: Ménkű Andrea

Ki dönt az életünkről? Mi a living will, vagyis az élő végrendelet?

A rohanós hétköznapokban úgy éljük az életünket, hogy igyekszünk egyáltalán nem is gondolni a halálra, az elmúlásra; sőt a társadalmunk egyfajta tabuként kezeli ezt a kérdéskört. Azonban sajnos bárki bármikor kerülhet olyan helyzetbe, hogy egy betegség vagy baleset folytán már nincs lehetősége kinyilvánítani az akaratát, és rendelkezni arról, hogyan szeretné tölteni az utolsó napjait.
2022. 01. 20. 7:50
Szerző: Ménkű Andrea

A mediáció, a békés vitarendezés egyik legjobb módja

Sajnos a mai világban bármikor bárkivel előfordulhat az, hogy egy szerencsétlen közlekedési baleset következtében a bíróságon találja magát.
2021. 12. 27. 8:45
Szerző: Ménkű Andrea

Konfliktuskezelés Európa különböző országaiban

A béke megteremtése egy olyan egyetemes igény, ami a világ minden részén hasonlóan célja az embereknek. Ahogy a békére való törekvés, úgy a konfliktusok megjelenése is alapvető velejárója a társadalmunknak, bár a viszályok milyensége és az azokra adott válasz, a felmerülő problémák megoldási módja kultúránként különböző képet mutathat.
2021. 12. 02. 12:23
Szerző: Ménkű Andrea

Halálról való gondolkodásunk alapjogi keretei

Van-e az embernek joga ahhoz, hogy saját maga döntsön a saját haláláról? Létezik-e az ember méltó halálhoz való joga? Megakadályozhatja-e az állam az egyént a saját haláláról való döntésében?

Blogok

BBB

Tranzitzóna

Polémia

LeaderShape

Diplomaci

Klímapolitikai Intézet