A 22-es csapdája – mondhatnánk, ha jellemezni szeretnénk az úgynevezett „underclass lét” jelenségét. Kialakulása többféle tényező együttes fennállásával magyarázható, amelyek azáltal, hogy újabb és újabb nehezítő körülményeket generálnak, gyakorlatilag ellehetetlenítik ebből a körforgásból, a mélyszegénységből való, önerőből történő kilépést. Ezen sérülékeny társadalmi csoportok számára az elmúlt évek épp arra voltak elegendőek, hogy a kitörés reménye gyökeret verjen a jövőképükben. A jelenleg is tartó gazdasági krízis azonban visszavetheti a társadalmi felzárkózást. Ahogy a médiában, úgy mindennapi beszélgetéseinkben is egyre gyakrabban ez a központi téma: mi lesz velük, ha a megélhetési költségek még jobban elszabadulnak? Mit tehetnek ők, illetve mit tehetünk mi értük? A roma társadalom helyzet-, és jövőképéről beszélget március 29-én Antal István, az MCC Roma Tehetség Program vezetője és Székely Bálint, a Társadalomklinika Egyesület elnöke.

Előadók:

Antal István - MCC Roma Tehetség Program vezető

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociálpolitika szakán végezett. Doktorjelölt az ELTE Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások programban. Kutatási területe a roma elitképzés és felsőoktatási intézményei, a roma családok szocidemográfiai háttere, valamint a roma szakkollégisták családalapítási és gyermekvállalási tervei és attitűdjei.

Székely Bálint - Elnök, Társadalomklinika Egyesület

A Társadalomklinika Egyesület 2014 tavaszán Pécsett alakult meg, tagjainak nagy része diplomás szociális szakember. Az egyesület célja olyan szociális projektek tervezése és megvalósítása, amelyek képesek hatékony megoldásokat biztosítani a különböző fejlesztési folyamatok során. Elő kívánják segíteni a pozitív irányú társadalmi változásokat, hozzájárulni a kohézió erősítéséhez, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózásához. Főként kistelepülések önkormányzatainak nyújt szakmai támogatást fejlesztési projektjeik megvalósításához, valamint olyan innovatív szolgáltatásokat működtet, amelyek sikeresen alkalmazhatóak a mélyszegénységben élőkkel végzett szociális munka során. 2017-ben öt település számára terveztek hosszútávú szegregátum rehabilitációs projekteket, amelyek megvalósításában azóta is vezető szerepet vállalnak, valamint további öt településnek nyújtanak szakmai támogatást ugyanezen projektek keretében. Innovatív szolgáltatásaik közül a legsikeresebb a ’Jövőműhely’ elnevezésű foglalkozássorozat, amely bekerült a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által gyűjtött és ajánlott jó gyakorlatok közé.

Regisztráció: ITT