Olvasási idő: 1 perc

Ezerévnyi együttélés után a százesztendős különválás nem tűnik olyan soknak, mégis alig ismerjük északi szomszédunk nemzetté válásának történetét. Több éves kutatás eredményeként született Éhn Laci tényekre és dokumentumokra alapozott, tárgyilagos műve: A szlovák nemzeti lét kezdete, amelyet budapesti központunkban mutattunk be.

Létezett-e Szvatopluk és a Nagy-Morva Birodalom? Valóban szláv folyó-e a Duna? Hogyan került az orosz trikolór a szlovák nemzeti lobogóra és miért harcoltak a magyarok oldalán 1848/49-ben a derék „tót atyafiak?” A szerző számos évszázados toposzt és bevésődött dogmát megcáfol művében. A könyvből kiderül, mikor jelent meg a szlovák nemzeti tudat, s azt kik terjesztették, illetve mely rivális irányzatok harcából került ki végül győztesen a mai szlovák önmeghatározást determináló ideológia. Éhn arról is beszámol, hogy a szlovákság nemzetté érésében mekkora szerepe volt a Magyar Királyságnak és a cseh kulturális–politikai hatásnak.