Roma Tehetség Program egyetemistáknak

Célja, hogy támogatást nyújtson olyan tehetséges roma fiatalok számára, akik alap-, mester- vagy doktori (PhD) képzésüket külföldi egyetemen szeretnék végezni.

A Roma Tehetség Program azokat a már érettségivel rendelkező, felsőoktatásban tanuló vagy diplomás fiatalokat is megszólítja, akik hazai vagy külföldi alap-, mester- vagy doktori képzésre készülnek. Így kísérve végig a tehetséges roma fiatalok teljes köz- és felsőoktatásban töltött éveit.

Az ingyenes, hatszemeszteres intenzív program célja, hogy támogatást nyújtson olyan tehetséges roma fiatalok számára, akik alap-, mester- vagy doktori (PhD) képzésben részesülnek vagy a felvételi eljárásra készülnek. 

Képzésünk során olyan személyre szabott fejlesztő képzéseket biztosítunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a diákok felvételt nyerhessenek az általuk kiválasztott intézményekbe, majd, ha szükséges, sikeres szóbeli felvételit is tudjanak tenni. Ebből adódóan a képzés során az íráskészség-fejlesztésre, interjúszituációk gyakorlására, valamint a diploma megszerzéséhez elengedhetetlen idegen nyelvi képzésesekre fókuszálunk. A megvalósuló kurzusok részben csoportosak, részben egyéniek lesznek, szemléletükben gyakorlatiasak és célirányosak.

A szakmai képzéseken túl a sikeres továbbtanuláshoz fontos a támogató kortársközeg megléte, az identitásuk megerősítése mellett. A hasonló élethelyzetben lévő fiatalok nemcsak a kiváló oktatóktól, hanem egymástól is tudnak újat tanulni, motivációt meríteni. A közös képzési alkalmak, a csoportos feladatok és beszélgetések lehetőséget biztosítanak az emberi kapcsolatok elmélyülésére. Hisszük azt is, hogy egy közösséghez való tartozás segíteni fogja, hogy a fiatalok a külföldi képzések végeztével idehaza tudjanak elhelyezkedni, boldog, sikeres életet élni.

Az MCC Roma Tehetség Program intenzív egyetemi képzésének három fő eleme van. 

Rendszeres kurzusok és közösségi alkalmak, amelyeket az MCC budapesti épületében szervezünk meg. A kurzusok között található meg például a motivációs levél megírását segítő íráskészség-fejlesztő workshop. Az ezeken való részvétel a program folytatásnak alapvető feltétele.

Heti rendszerességgel tartott, személyre szabott, lakó- vagy tanulmányi helyhez igazított készségfejlesztő kurzusok, mint például a felvételi által megkövetelt nyelvvizsga letételéhez szükséges intenzív nyelvi kurzusok.

A képzés anyagi költségeit, így az utazást, a szállást és a képzések minden költségét a szervezők állják. A programot folyamatosan és sikeresen teljesítő diákok számára az MCC ösztöndíjat és számítástechnikai eszközt biztosít, továbbá biztosítja szakmai és kapcsolati erőforrásait, annak érdekében, hogy sikeres legyen pályázatuk hazai és külföldi ösztöndíjak elnyerésére. A képzés iránt érdeklődők sikeres felvételi eljárást követően vehetnek részt az MCC Roma Tehetség Programban.

 

Helyszínek