Christopher Davis Oroszország és Kelet-Európa gazdaságának tudományos szakértője. Alkalmazott matematikából szerzett diplomát a Harvard Egyetemen (1969) és közgazdaságtanból doktorált a Cambridge-i Egyetemen (1980). Doktori disszertációjának témája Az Szovjet egészségügy gazdaságtana volt. A Birminghami Egyetemen (Orosz és Kelet-európai Tanulmányok Központ) 1978-1991) és az Oxfordi Egyetemen (közgazdasági és országismereti tanulmányok, 1991-2015) töltött be egyetemi oktatói munkakört. 2016 óta az Oxford Institute of Population Ageing kutató professzora.A Szovjetunió és Oroszország védelmi kiadásaival kapcsolatos kutatásait 1985-ben kezdte meg, miután elnyerte a Ford Foundation posztdoktori ösztöndíját az MIT-n nemzetbiztonság és fegyverzetellenőrzés témakörben, és több mint tizenöt publikációt készített ezen a területen. Legutóbbi védelmi vonatkozású publikációi: Davis, C. (2016) The Ukraine Conflict, Economic-Military Power Balances, and Economic Sanctions, Post-Communist Economies (Az ukrajnai konfliktus, gazdasági-katonai erőegyensúlyok és gazdasági szankciók, posztkommunista gazdaságok) (szabad hozzáférésű) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631377.2016.1139301 című folyóiratcikk, valamint a Davis, C. (2019) The Russian Defence Industry, 1980-2025: Systemic Change, Policies, Performance (Az orosz hadiipar 1980-2025: Rendszerszintű változás, politikák, teljesítmény) című könyvfelyezet a The Economics of the Global Defence Industry (A globális hadiipar gazdaságtana) című kötetben. Jelenleg fejezi be a 2016-os PCE-cikkének megbízás alapján frissített változatát, amelynek címe: Economic Aspects of the Ukraine Conflict 2014-2022: Russia's Defence-Industrial Complex, Economic-Military Power Balances, Economic Warfare, and Costs of the War. (Oroszország hadiipari komplexuma, gazdasági-katonai erőegyensúlyok, gazdasági hadviselés és a háború költségei)

Christopher 1974 óta több mint 50 látogatást tett tudományos kutatási céllal a Szovjetunióban és Oroszországban, egy tanévet a Moszkvai Állami Egyetemen töltött posztgraduális hallgatóként, 2013-2021 között pedig két részmunkaidős vezető kutatói állást töltött be moszkvai egyetemeken az egészséggazdaságtan területén.