MCC PhD Program

2021-ben tízszeres túljelentkezés mellett, több mint 80 jelentkező adta be a pályázatát az MCC újonnan elindított PhD Programjára, akik közül a szakmai bizottság közel 30 doktoranduszt hallgatott meg személyesen is. A bizottság a jelentkezők kutatási és oktatási tapasztalatait, szakmai céljaikat, illetve személyes motivációjukat is értékelte. A 2021/2022-es tanévben 6 kutató nyert sikeres felvételt a Magyarországon egyedülálló programba.

Az MCC mint Magyarország legnagyobb interdiszciplináris oktatási és kutatási központja kiemelt feladatának tartja, hogy elősegítse egy olyan magyar társadalomtudós nemzedék fölnövekedését, amely elkötelezett a tudományos módszerek mellett, magabiztosan kommunikálja saját kutatási eredményeit, és képes értelmezni más tudományterületek eredményeit is. Az MCC PhD Programja egyedülálló képzési lehetőséget kínál azon magyar doktoranduszok számára, akik a jövőjüket tudományos pályán képzelik el, és részt szeretnének venni az MCC pezsgő szellemi életében.

Az MCC abban szeretné segíteni a hazai doktorandusz hallgatókat, hogy az egyetemi elméleti képzés mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert tudjanak tenni. Az akadémiai karriernek ugyanis fontos része a kutatásokban való részvétel. Az MCC azt kívánja elérhetővé tenni, hogy a doktoranduszok már a tanulmányaik során is közreműködhessenek különböző tudományos projektekben. A tudományos életben fontos a tudatosság, a rendszerszemlélet, az önálló munka és az önfegyelem – ezek elsajátításában nyújt támogatást az MCC.

Az MCC PhD Program kutatói:

  • Bekapcsolódnak az MCC valamelyik műhelyének vagy intézetének kutatói tevékenységébe.
  • Önálló kutatási tevékenységet folytatnak egy általuk választott témában, munkájukat mentor segíti.
  • Oktatási tevékenységet folytatnak az MCC egyes képzési szintjein.
  • Tudományos írásokat, valamint közérthető cikkeket publikálnak.

A 2021/2022-es tanévben sikeres felvételt nyert kutatók