A Mathias Corvinus Collegium tudásbázisa
2022. 09. 26. 10:20
Szerző: Márton Gergely

Röviden a Közös agrárpolitika (KAP) fontosabb kérdéseiről

Az Európai Unión belül az agrárgazdaság, mint különálló szektor állandóan napirenden van.
2022. 09. 25. 10:27

A szeparabilitás doktrínája és jogirodalmi megítélése

A választottbírósági szerződés és a szerződések(ek), amely(ek)hez a választottbírósági szerződés kapcsolódik, elválnak egymástól – a két szerződés mind érvényességi kérdésekben, mind az irányadó jog tekintetében két különálló megállapodásként kezelendő.
2022. 09. 23. 19:53

Ókori bajnokok örökösei

Hány liter bort tudott meginni a leghatalmasabb hellén birkózó? Melyik volt a legveszedelmesebb sport, és hány női atléta vett részt életét kockáztatva sporteseményeken? 2798 éves az olimpia.
2022. 09. 22. 9:59

Jó pap holtig tanul? - 21. századi kompetencia(fejlesztés) a munka világában

A tudásgazdaság, a 21. századi kompetenciák, az élethosszig tartó tanulás (Lifelong learning - LLL) mára már széles körben elterjedt, közismert fogalmak.
2022. 09. 21. 10:07
Szerző: Tenczer Ádám

Politikai nyilvánosság a reformkor idején: A reformkor vívmányai

A magyar vitakultúra egyik legvirágzóbb időszaka kétségkívül a reformkor volt.
2022. 09. 20. 15:37
Szerző: Papp Róbert

Demokrácia vagy köztársaság?

Arisztotelész szerint a demokrácia az egyik legrosszabb államberendezkedés.
2022. 09. 20. 8:00

Ki az értelmiségi? II.

A „mai fiatalok” egy átmeneti nemzedék, akiknek már a Neumann János által bevezetett számítógépes világ jelenti a művelődés terepét.
2022. 09. 18. 21:10

Ki az értelmiségi? I.

Az értelmiségi lét egyetlen, bár igen jelentős szeletéről fogunk gondolkodni: a könyvekről és az olvasásról.
2022. 09. 18. 20:16
Szerző: Tóth Klaudia

Újabb negatív rekord: 36 millió afrikai kényszerül lakhelyének elhagyására konfliktus miatt

A lakóhelyüket kényszer miatt elhagyók (belső menekültek, menekültek, menedékkérők) száma Afrikában az elmúlt évtizedben töretlenül emelkedett – az elmúlt évben 12%-kal (3,7 millió fővel).
2022. 09. 16. 15:38
Szerző: Papp Róbert

Tévhitek az amerikai alapítóatyákkal kapcsolatban

Az elmúlt évszázadban az amerikai történelemről alkotott képünk egyre borúsabb lett.

Blogok

BBB

Tranzitzóna

Polémia

LeaderShape

Diplomaci

Klímapolitikai Intézet

az MCC Média Iskola blogja