A Mathias Corvinus Collegium tudásbázisa
2023. 01. 25. 6:00

A kerék feltalálása: klasszikus jogi megoldások az információs kor problémáira

A körülöttünk zajló folyamatos változások ellenére néhány dolog ugyanaz marad. Az emberek továbbra lesznek szerelmesek, és ahogyan arra nemrégiben emlékeztettek minket, háborúznak is. Egy futballmérkőzés megtekintésére még mindig könnyebb megtölteni egy stadiont, mint azért, hogy meghallgassunk egy jogi témájú előadást. És az európaiaknak továbbra is rengeteg emlékük van a múltról, míg az amerikaiaknak sok elképzelése van a jövőről.
2023. 01. 23. 12:30

Kínai politikai gondolkodás nemzet és világ között

Amióta a modernitás a tizenkilencedik század közepén betört Kínába, a kínai politika középpontjában a nemzeti felemelkedés áll. A modern Kína központi politikai célja a nemzeti "gazdagság és erő" (富强) elérése volt. Ez volt Hszi Csin-ping beszédeinek központi gondolata, és ez motiválta volt Deng Hsziao-ping reformmozgalmát, Mao Ce-tung sztálinista rendszerét, valamint olyan korábbi modernizáló értelmiségiek írásait, mint Kang Youwei, Liang Qiqao és Chen Duxiu. A "gazdagság és hatalom" kifejezés nagyon materialistán hangozhat, de mindkét elemnek van spirituális dimenziója. Kínának spirituálisan is gazdaggá kell válnia, míg a hatalom egyben a dolgok önálló értelmezésének és megítélésének lehetőségét is jelenti. A méltóság döntő fontosságú. Kína nem akar egy perifériára szorult, elmaradott és kihasznált szeglete lenni egy olyan világnak, ahol a nyugati hatalmak, és különösen Amerika, határozzák meg politika menetét, és ideológiailag és kulturálisan is ők szabják meg a mércét. Nem, a kínai nemzetnek képesnek kell lennie arra, hogy büszkén és magabiztosan nézzen szembe a világgal.
2023. 01. 03. 11:26

A QatarGate mögött az iszlamisták európai intézményekbe való bejutásának polipja áll

Ez egy olyan botrány, melyre korábban nem volt precedens az európai buborékban.
2023. 01. 02. 9:04

Vatikáni Ostpolitik? – A Szentszék és a Kínai Népköztársaság „baráti egyezségének” kérdései

A szentszéki diplomáciai törekvések között kiemelt jelentősége van a Kínával szándékozott párbeszédkeresésnek, kiváltképp annak időszerűsége és holtpontra jutása miatt. A Vatikán az elmúlt években igyekezett megnyitni az 1951-ben megszakadt diplomáciai kapcsolatokat és csökkenteni a súrlódásokat, különösen a püspökök kinevezése miatt, melynek kérdését 2018-ban ideiglenes megállapodás aláírásával igyekeztek rendezni.
2022. 12. 28. 20:13

Egy bomba és két vödör víz. Célkeresztben a francia követség.

A hazai lapok vastagbetűs címekkel számoltak be az 1923. november 16-án a budapesti francia követség ellen elkövetett bombamerénylet-kísérletről.
2022. 12. 23. 10:36

Isten mint ember és mint gyermek: Máté és Lukács karácsonyi gyermekségtörténete

A teológia Istenről szóló beszéd, a keresztény teológia pedig nemcsak Istenről és emberről szóló beszéd, mint bármely más istenhívő vallás teológiája; hanem az Istenemberről szóló beszéd is.
2022. 12. 22. 20:43
Szerző: Kovács Erik

Egy újabb ENSZ biodiverzitási konferencia - Áttörés vagy ígérgetés?

A COVID-19 járvány miatt két év csúszással 2022. december 7. és 19. között rendezték Montreálban az ENSZ biológiai sokféleségről szóló konferenciáját, immáron a 15. eseményt (COP15).
2022. 12. 21. 10:49

MCC Podcast: Így emelték fel a német befektetők Közép-Európát

A Bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlítások Intézetének (WIIW) közelmúltbab bemutatott átfogó tanulmánya részletesen tárja fel a nyugat-európai működőtőke befektetések gazdasági, társadalmi, munkaerőpiaci hatását régiónkban az 1990-es évektől napjainkig.
2022. 12. 21. 9:39

Erőszak és bűn epicentrum: határon, határok nélkül

Rettegés, bizonytalanság, bűnözés, megfélemlítés, erőszak és kilátástalanság. Ki tehető felelőssé a Venezuelában történtekért?
2022. 12. 21. 6:59
Szerző: Tenczer Ádám

Nemzetközi kapcsolatok nagy vitái II.

Hogyan válik a nemzetközi kapcsolatok tanulmányozása tudományossá? Egyáltalán érdemes-e modelleket felállítani a világpolitikáról és ezzel leegyszerűsíteni a valóságot? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ ebben az írásban.
2022. 12. 20. 20:50

MCC Podcast: Határtalan kultúra - Magyarország Izraelben

Milyen kulturális kapcsolatokat tart fenn hazánk Izraellel, és mi a szerepe a kultúrának a diplomáciában?

Blogok

BBB

Diplomaci

Between the lines

Bonfiniana

Polémia

LeaderShape

Tranzitzóna

Klímapolitikai Intézet

az MCC Média Iskola blogja