nagypal.jpg

Nagypál Szabolcs

loading...
2024. 03. 30. 19:33

A béke az élet teljessége: megbocsátás és boldogság Húsvétkor

A kereszténység számára a béke nem csak egy üres fogalom, és főként nem valaminek a hiányát jelenti.
2023. 12. 23. 20:53

A karácsonyi betlehem mint a teremtett világ örömünnepe

Idén kereken nyolcszáz esztendeje, hogy az egyháztörténet kulcsfontosságú szentje, Ferenc egy olasz falucskában „föltalálta” a betlehemet.
2023. 05. 22. 12:52

Társadalmi párbeszédek mint a béke eszközei

A társadalmi béke megteremtésének, fönntartásának és gazdagításának legfőbb eszközei a társadalmi párbeszédek: például, a hit és a tudományok, a keresztény felekezetek, valamint a vallások párbeszéde. Az Egyház akkor látja el jól a föladatát, ha nem a megosztottságot fokozza, hanem erőit a gyógyítás és a vigasztalás szolgálatába állítja.
2023. 05. 16. 18:23

Teremtő feszültségek és társadalmi béke

A társadalmi béke több feszültségre épül, melyek közül ezúttal négyet – talán éppen a leglényegesebbeket – emelek most ki, Ferenc pápa Az evangélium öröme (2013) című apostoli buzdításához csatlakozva, azt továbbgondolva. A négy feszültség értékpárjai a következők: röghöz kötött tér és távlati idő, viszály és közösségvállalás, eszme és valóság, valamint helyi érdek és világméret.
2023. 04. 09. 20:59

A Nagyhét lejtése és emelkedése

Magának az egyházi évnek is van egy drámai lejtése és emelkedése.
2022. 12. 23. 10:36

Isten mint ember és mint gyermek: Máté és Lukács karácsonyi gyermekségtörténete

A teológia Istenről szóló beszéd, a keresztény teológia pedig nemcsak Istenről és emberről szóló beszéd, mint bármely más istenhívő vallás teológiája; hanem az Istenemberről szóló beszéd is.
2022. 09. 20. 8:00

Ki az értelmiségi? II.

A „mai fiatalok” egy átmeneti nemzedék, akiknek már a Neumann János által bevezetett számítógépes világ jelenti a művelődés terepét.
2022. 09. 18. 21:10

Ki az értelmiségi? I.

Az értelmiségi lét egyetlen, bár igen jelentős szeletéről fogunk gondolkodni: a könyvekről és az olvasásról.
2021. 10. 31. 9:30

„A mennyország lényege a teremtett világ megdicsőülése a szeretetkapcsolatok földúsulása által”

Van három egymást követő, az elmúlással kapcsolatos ünnepnapunk: október 31., november 1. és november 2. Ha megvizsgáljuk ezek szerepét, akkor azt kell mondanunk, hogy a halál önmagában jelentős, hiszen általános és kikerülhetetlen. Minden embernek egyszer majd meg kell halnia, aki valaha is megszületett.
2021. 09. 21. 10:01

Istenképmás és a nemek társadalmisága

A hatvanas években a nemiség forradalma végigsöpört a nyugati civilizáción. A római katolikus egyház többek között a Katolikus Nevelés Kongregációja útján felelt e kihívásra, amikor 1983-ban egy útmutatót bocsátott ki az emberi szeretetről, amelyben elsősorban a nemiségre nevelésnek adta a vázlatát.
2021. 07. 28. 9:02

Te vagy a termék: egy társadalmi dilemmáról

Gondolatok a Társadalmi Dilemma című filmről.
2021. 07. 12. 8:52

A pápalátogatás műfajáról: Minden politika?

Valóban éppen aktuális kormányokhoz alakítja a Vatikán körleveleit vagy a pápa nemzetközi utazásait? Közel sem. Nagypál Szabolcs írása a pápalátogatások történetéről.
2021. 05. 24. 8:39

Piros Pünkösd: hivatás és küldetés

Már az első pünkösd is egy, népszerű szóval, globális esemény volt, amely Isten radikális üzenetét közvetítette, miszerint nem pusztán “feladataink” vannak ezen a világon, hanem hivatásunk.
2021. 05. 17. 14:45

A bíró személye a jogászuralomban: szakértelem és népuralom

Miért pont a bíróink legyenek azok, akikben föltétlenül megbízunk a jogoknak (köztük az emberi jogoknak) a helyes értelmezése és érvényesítése terén, szembeállítva például a demokrácia – akár minősített – többségével is?
2021. 04. 01. 19:08

Nagypéntek nélkül nincs feltámadás

A keresztény ember számára a húsvét annak a felismerése, hogy Istennel élve végtelenszer többre lehet képes.
2021. 03. 10. 9:53
Tudásközpont

Kötelesség-e megházasodni és gyereket szülni?

Korunkban a "kötelezőség" egyfajta billoggá vált, holott erkölcstani rendszerekben irányt mutatni hivatott. Kötelező-e megházasodni és felsőbbrendűbb forma-e házasságban mint egyedül élni? Egy katolikus perspektíva.
2021. 02. 15. 9:18
Tudásközpont

Két jezsuita Argentínában: Jálics Ferenc SJ halálára

Elhunyt Ferenc pápa magyar lelkivezetője. Nagypál Szabolcs írása.
2021. 01. 12. 11:08
Tudásközpont

Állati jogok és vallásszabadság

Az óév végére nagy vita kerekedett az Európai BÍróság egyik döntése értelmében, amely ellehetetleníteni látszik a hagyományos zsidó és muszlim vágóhidakat. Mit lehet tenni? Nagypál Szabolcs írása.
2020. 12. 26. 14:24
Tudásközpont

A karácsony és az emberi méltóság eredete

A keresztények számára az ember Isten képmása, aki maga is emberré lett. Így mind a Teremtő, mind a teretmény méltósága elvitathatatlan. Az ebből jogilag (is) következő "emberi méltóságról" ír Nagypál Szabolcs.
2020. 10. 05. 8:30
Egyetemi Program, Tudásközpont

XXI. századi terep a vallási versengésre: a békességteremtés

A vallások máig az emberiség többségének identitását meghatározó lelki és szellemi közegek. A köztük lévő párbeszéd megoldás lehet rengeteg problémánkra. Nagypál Szabolcs írása.