Konferenciák

Budapest Summit 2022 - Milyen értékek mentén neveljük gyermekeinket?

Milyen értékek mentén neveljük gyermekeinket? - erre a kérdésre keresi a választ az MCC jövő évi nagyszabású nemzetközi konferenciája, az MCC Budapest Summit. A február 16 -i eseményen és a kisérőrendezvényeken a téma legnevesebb hazai és nemzetközi szakértői, kutatói és a közélet meghatározó szereplői mondják el gondolataikat a többi között arról, hogy milyen szerepe van az oktatásnak a nemzeti öntudat formálásában.

Az MCC 2019-től hagyományteremtő jelleggel szervezi meg az MCC Budapest Summit elnevezésű nemzetközi konferenciáit. Az évente megrendezett, különböző témák köré épülő szellemi csúcstalálkozón a világ legismertebb gondolkodói, véleményvezérei, döntéshozói ülnek egy asztalhoz. 2019-ben az MCC Európában első alkalommal rendezett nemzetközi konferenciát a migráció témájában. Ezzel szakmai fórumot teremtett az esetenként különböző nézőpontokat valló hazai és külföldi közéleti és tudományos elit tagjai számára. A rendezvényre több mint 20 országból érkeztek előadók, a háromnapos konferencián Nicolas Sarkozy, Franciaország volt elnöke, és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke is beszédet mondott. A konferenciasorozat tavaly is folytatódott, igaz, a koronavírus-járvány miatt csak az online térben. A Danube Institute-tal közösen szervezett, öt héten át tartó, online nemzetközi előadássorozat témája a hazafiság volt.

A 2022-es MCC Budapest Summit-en szó lesz például arról, hogy mit és miért tanítunk gyermekeinknek a jogokról, a felelősségről, az embertársainkról, a genderről és a kritikus gondolkodásról, illetve, hogy ezeknek milyen hatásai, következményei lehetnek a fiatalok jövőjére nézve.  A központi esemény február 16-án lesz az MCC Tas vezér utcai központjában, de egész héten, számos kisérőrendezvénnyel, így például könyvbemutatókkal, vitafórumokkal várja majd az érdeklődőket Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézménye.


Szabad véleménynyilvánítás a digitális korban - Nemzetközi médiakonferencia

Teltház előtt, sikeresen lezajlott az MCC egyedülálló nemzetközi médiakonferenciája az MCC Tas vezér utcai központjában. 41 panellista, külföldi szaktekintély, újságíró és több mint 300 regisztrált vendég és egy tucat tudósító újságíró vett részt a kétnapos tanácskozáson. A témák között szerepelt az újságírói objektivitás, a közösségi média mint platform vagy kiadó, és a digitális kor újságírásának kihívásai.

A parlamentáris demokráciák létrejöttével alapvetően átalakult a sajtó szerepe, az egész nyilvánosság demokratizálódott. Az internet megjelenése pedig újabb döntő forradalmi változást indított el – hangzott el a nemzetközi médiakonferencia első napján. A nagy média érdeklődéssel is kisért, többszáz fős eseményen ismert hazai és nemzetközi újságírók, szerkesztők, kiadóvezetők mondhatták el gondolataikat többek között a közösségi média szerepéről, az újságírói szakma kihívásairól vagy a digitalizáció különböző hatásairól.


Négyzetre emeljük a tehetséget: Indul a Tanuláskutató Intézet

Az MCC a Tanuláskutató Intézet létrehozásával felpezsdíti az oktatással, tehetséggondozással kapcsolatos tudományos kutatásokat, támogatja a fiatal tehetségek fejlődését és a hazai oktatáspolitikát. Az újonnan létrejött, Magyarországon egyedülálló intézet vezetésére Setényi János oktatási szakértőt kérték fel – derült ki az MCC “Négyzetre emeljük a tehetséget” című oktatási konferenciáján, 2021. december 7-én, Budapesten.

Nem mindegy, mit és hogyan tanítunk gyermekeinknek, milyen ember válik majd belőlük. Hogyan lesznek egyszerre patrióta, hazafias magyarok és világpolgárok? Hogyan veszik fel a harcot a körülöttünk lévő kihívásokkal? Minden magyar ember számára ezek a legfontosabb kérdések – emelte ki a rendezvényt megnyitó beszédében Orbán Balázs. Az MCC kuratóriumi elnöke elmondta: az intézményben nagyon speciális gondolkodással közelítenek a tehetség kérdéséhez, ugyanis nemcsak tanítanak és mentorálják a fiatalokat, hanem kutatnak is egyben. Orbán Balázs hangsúlyozta: azt szeretnék elérni, hogy az oktatás- és tanulásmódszertant illetően egész Közép-Európában a Mathias Corvinus Collegium legyen a legerősebb módszertani központ.


Vezetés válság idején konferencia

Óriási szakmai és sajtóérdeklődés mellett zajlott le az MCC I. Nemzetközi Leadership konferenciája. A rendezvényen 12 előadó járta körbe a „Vezetés a válság idején” témakörét. Az MCC Vezetőképzőjén rendszeresen oktató külföldi professzorok mellett Lázár János, Tombor András, Bencsik László, Strohmayer János és Bogsch Erik is tartott egy-egy előadást a témában. A Collegium alapító, kurátorának nyitó beszéde után elsőként Lázár János szólalt fel. A Miniszterelnökséget vezető államtitkár hangsúlyozta: a kormány úgy tudja megtartani a társadalmi bizalmat, ha a válság után azt az elvet követi, hogy a közteherviselésből mindenkinek nagyobb részt kell vállalnia, aki erre képes. Az államtitkár kiemelte: ha a pénzzel rendelkező szektorok nem járulnak hozzá növekvő mértékben a terhek viseléséhez, akkor a politikai stabilitás fog gyengülni. Az államtitkár szerint a 2008-as gazdasági válság után Európa - elsősorban szociális - válságban maradt, annak ellenére, hogy eredetileg épp egy krízis megoldására, a tartós béke és gazdasági növekedés megalapozására jött létre. "Egészen megdöbbentő az, hogy a 20. század legnagyobb problémáinak megoldására létrejött (...) társadalom, szervezet, és struktúra van ma a legsúlyosabb és legkezelhetetlenebb válságban" - mondta Lázár János.

Szerinte Magyarországnak létérdeke, hogy az Európai Unió (EU), az európai gondolat képes legyen megújulni, "több Európa" legyen abban az értelemben, hogy szociális igazságosság és a források igazságos elosztása valósuljon meg, mert ennek hiányában újabb válságokkal kell szembe nézni. Az OTP Bank stratégiai és pénzügyi vezérigazgató-helyettese, Bencsik László azt hangsúlyozta, hogy a válságban új szereplők új ötletekkel emelkedhetnek a többiek fölé, vagy akvizíciókkal lehet javítani a cégek pozícióján. Emlékeztetett: a válságok nem ritka események, az utóbbi 200 évben átlagosan a független államok mintegy ötöde volt egy adott időpillanatban csődben. A  vezérigazgató-helyettes szerint a válság fő konklúziója, hogy egy szervezet teljesítménye leginkább az ott dolgozó emberektől, és azoktól függ, akikkel kapcsolatban áll.


 


IV. Országos MCC Pedagóguskonferencia

A 2019-es tavaszi pedagóguskonferencia a több mint 20 éves tehetséggondozási tapasztalattal rendelkező Mathias Corvinus Collegium szervezésében valósul meg. A konferencia célja, hogy az MCC Fiatal Tehetség Programban, valamint a Középiskolás Programban felgyűlt pedagógiai, tehetséggondozási és módszertani tapasztalatokat is felhasználva mind az általános iskolai, mind pedig a középiskolai tanároknak innovatív szemléletű, készség- és képességfejlesztésre, problémamegoldásra fókuszáló, nemzetközi tapasztalatokra is kitérő jó gyakorlatokkal gazdagítsa módszertani eszköztárát.  Jelentkezéshez kattintson ide. A Mathias Corvinus Collegium 2015 őszétől komplex tehetséggondozó programot indított az általános iskola felső tagozatos diákjai számára is. A Fiatal Tehetség Program (FIT) jelenleg 550 diákkal működik az ország hét városában (Budapest, Beregszász, Kecskemét, Veszprém, Szolnok, Pécs, Miskolc), ahol az iskolai oktatásban nem tanított témakörök, beszédközpontú angoloktatás, személyre szabott fejlesztés, valódi közösség vár a gyerekekre. Az MCC Középiskolás Programja (KP) a motivált, tehetséges középiskolás diákoknak nyújt iskolán kívüli tanulási, fejlődési lehetőséget. Az ingyenesen elérhető e-learning alapú társadalomtudományi fókuszú képzéseken túl havi rendszerességgel készség- és képességfejlesztő képzési napokat és évente kétszer tehetséggondozó táborokat biztosít a Programban részt vevő diákoknak.


MCC KP Pedagóguskonferencia

A Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programja a motivált, tehetséges középiskolás diákoknak nyújt iskolán kívüli tanulási, fejlődési lehetőséget. Az ingyenesen elérhető e-learning alapú társadalomtudományi fókuszú képzéseken túl havi rendszerességgel készség- és képességfejlesztő képzési napokat és évente kétszer tehetséggondozó táborokat biztosít a Programban részt vevő diákoknak. A 2017. október 14-ei konferenciánk alkalmával szeretnénk megszólítani a középiskolás diákokat tanító gyakorló tanárokat, egyetemi oktatókat és a tanárképzésben részt vevő leendő pedagógusokat is. A konferencia célja, hogy innovatív szemléletű, készség- és képességfejlesztésre, problémamegoldásra fókuszáló, nemzetközi tapasztalatokra is kitérő jó gyakorlatokkal gazdagítsa a középiskolai tanárok módszertani eszköztárát. A konferencia olyan szakmai találkozási pont kíván lenni, ahol az érdeklődő pedagógusok és tanárszakos hallgatók szemléletformáló előadásokon vehetnek részt, és ahol lehetőséget biztosítunk olyan új módszertani ötletek elsajátítására és megosztására, amelyet fel tudnak használni a mindennapi oktatási-nevelési munkájuk során. A rendezvényen minden résztvevő kézhez kap egy rövid módszertani füzetet, ami a konferencián elhangzott tartalmakat foglalja össze.


 


MCC FIT Pedagóguskonferencia

A FIT Program kiemelten fontosnak tartja a pedagógusokkal való együttműködést, a módszertani és pedagógia tapasztalatcserét, illetve az innovatív tehetséggondozási módszerek bemutatását és az iskolai keretei közötti alkalmazásának elősegítését. A „Tehetséggondozás felsős fokon” konferencia hagyományteremtő kezdeményezés. Célunk egyrészt a felső tagozatos korosztály tehetséggondozási lehetőségeinek és módszereinek bemutatása, a formális és nonformális oktatási rendszerek tapasztalatainak megosztása, másrészt az asszertív-támogató pedagógusi attitűd alapvonásainak felvázolása. A konferencia szakmai találkozási pont, közösségi bázis kíván lenni, ahol a tehetséggondozás iránt érdeklődő pedagógusok számára fórumot biztosítunk a módszertani ötletek megosztására. A rendezvényen lehetőség nyílik a FIT Programot mint egy innovatív oktatási módszerekkel dolgozó képzési formát is megismerni, illetve a témakört számos szakértő előadás révén is körüljárni. A tehetséges gyermekek képességeinek felismerésében és fejlesztésében az első lépéseket a család teszi meg, később viszont a pedagógusokkal, pszichológusokkal és az oktatás további szereplőivel együttműködve lehet csak eredményes személyiség- és készségfejlesztést elérni. E célok érdekében pedagóguskonferenciát szervezünk, amely egyfelől a tehetséggondozás területén jártas szakemberek segítségével mutatja be a kiemelkedő képességű gyermekek azonosításában és fejlesztésében használható formális és non-formális edukációs eszközöket, másrészt a pedagógusi tapasztalatmegosztás szakmai fóruma is kíván lenni.