Tanulmányi ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatók az előző félévi tanulmányi eredményük alapján (2020/2021 őszi félév) jogosultak külön pályázat nélkül.

A tanulmányi ösztöndíj megítélésének alapja a szakmai kurzusokon és eseményeken, projekt és közösség szervezési kurzusokon való részvétel, illetve az azokon nyújtott teljesítmény.

A hallgatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben: - Juniorképzés esetén a kötelező tantárgyakat, - Iskolarendszer esetén minimum 10 pontot, - Vezetőképző Akadémia esetén minimum 25 pontot teljesítettek, valamint - külföldi felsőoktatási intézményben teljesített félév esetén a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság feltétele Iskolarendszer és Vezetőképző Akadémia esetén minimum 10-10 pont megszerzése.

A 2020/2021 őszi félévére vonatkozóan csak a projektszervezési kurzusokon való részvétel és az ott nyújtott teljesítmény alapján kerül elszámolásra az ösztöndíj ezen része.