Jelentkezés feltételei

A program felépítése

A program három fő modulra épül:

 • Doktori dolgozat átdolgozása széles körben terjeszthető könyvformára : A megírt és megvédett doktori disszertációk kiadása olyan könyvformában, amely a disszertáció témájában jártas, szűkebb szakmai és tudományos közösségen túl, a szélesebb közönség számára is érthető stílusban és formában mutatja be a kutatás legfontosabb eredményeit és hasznosulási lehetőségeit.
 • Tananyag kidolgozása az MCC oktatási programjai számára : A disszertáció témája, illetve a program résztvevőjének kutatási témája alapján tananyag kidolgozása, majd az alapján kurzustartás a Mathias Corvinus Collegium oktatási programjaiban részt vevő diákok számára.
 • Részvétel az MCC szakmai és ismeretterjesztő tevékenységében :Rendszeres megjelenés a résztvevő szakmai profiljába illő témát tárgyaló kerekasztal-beszélgetéseken, konferenciákon, workshopokon.
 • A Posztdoktori Programra azok jelentkezését várjuk, akik doktori disszertációjukat 2012–2020 között megvédték, és akik úgy érzik, hogy doktori disszertációjának témája a szélesebb körű oktatási és ismeretterjesztő tevékenység szempontjából releváns.

A pályázat elbírálása során előny, de nem követelmény:

 • nem tudományos/szakmai folyóiratban, hanem laikus közönségnek publikált cikk, könyv;
 • tankönyv, felsőoktatási jegyzet megírásában, tananyag elkészítésében való részvétel;
 • oktatásban szerzett tapasztalat;
 • konferenciák, workshopok szervezésében való tapasztalat. 

 A pályázó kötelezettségei

 A pályázat elnyerésével járó feladatok teljesítésére 1 év áll rendelkezésre, a pályázó szerződése 2021. október 4-ig él. A résztvevő vállalja, hogy az egy év alatt

 • kutatási témájából tananyagot dolgoz ki az MCC oktatási programjai számára;
 • megegyezés alapján rendszeresen részt vesz az MCC oktatási programjaiban;
 • megegyezés alapján részt vesz az MCC szakmai eseményein előadóként;
 • elkészíti disszertációjából egy ismeretterjesztő könyv alapjául szolgáló kéziratot, amely az MCC kiadásában fog megjelenni.

A feladatok elvégzése során a résztvevő az MCC kijelölt munkatársaival folyamatos együttműködésben dolgozik, legalább kéthetente, egyeztetett időpontban konzultálnak szóban a könyv, illetve a tananyag addig elkészült részeiről, illetőleg a további feladatok előrehaladásáról, részleteiről. A munka során elvárt, hogy a résztvevő folyamatos munkával végezze a vállalat feladatokat.

A pályázó javadalmazása

Évente egy pályázó vesz részt a programban, aki havi bruttó 210.000 Ft díjazásban részesül, a közösen egyeztetett modulok teljesítésével. A programban való részvételnek nem kizáró feltétele, hogy a pályázó más intézménynél is ösztöndíjban részesül.

A pályázási folyamat legfontosabb dátumai

 • Jelentkezés határideje: 2020. augusztus 10.
 • A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
 • A személyes interjúk időpontja: 2020. szeptember 7–10.
 • Értesítés az első interjú eredményéről: 2020. szeptember 11.
 • A második személyes interjú időpontja: 2020. szeptember 21-24.
 • Elbírálás és eredményhirdetés határideje: 2020. szeptember 25.
 • Program kezdete: 2020. október 5.