Középiskolás Program

Kinek szól a Középiskolás Program?

A Mathias Corvinus Collegium középiskolásoknak szóló programja az országban egyedülálló módon, ingyenes társadalomtudományi képzést kínál olyan motivált (9—12. évfolyamos) középiskolás fiatalok számára, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklődnek a XX. és a XXI. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, politikai eseményei iránt.

Miről szól a Középiskolás Program?

A Középiskolás Program 2002 óta, Kárpát-medence-szerte kínál személyes képzési alkalmakon, szombati intenzív tréningeken (KP Szombatokon) és távoktatáson alapuló ingyenes képzést a középiskolás korosztály legtehetségesebb diákjai számára.

A Program célja, hogy a középiskolai tananyagot kiegészítve segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres továbbtanulásra, és támogatást nyújtson egy hosszabb távú karrierút tervezéséhez is. A KP képzési tematikája azokra a témakörökre és készségekre helyezi a hangsúlyt, amelyek kiegészítik a középiskolai tanulmányokat, támogatják az érettségire való tudatos felkészülést, valamint az egyetemi kurzusoknak már részét képezhetik. A Program elemei a gyakorlati készségek és képességek elsajátítását ösztönzik, segítik továbbá a tudatosabb pályaválasztási döntés meghozatalát.

Mikor tudsz jelentkezni?

A Középiskolás Program kiemelt jelentkezési időszaka 2023 tavaszán június 18-ig tart.

A Programba a kiemelt jelentkezési időszakon kívül is van mód csatlakozni a Jelentkezem gombra való kattintást követően.

 

A képzés felépítése

 

A képzés felépítése

A diáknak a felvételi évében egy e-learning kurzust kell elvégeznie, valamint 2 db KP Szombaton és 2 db klubdélutánon szükséges részt vennie. Abban az esetben, ha nem tudja ezeket teljesíteni pótfeladat-vállalási lehetősége van. Az első félév teljesítése a továbbjutás érdekében kötelező, de ha ez nem sikerül, akkor a következő félévben a tanuló ismét megpróbálhatja. Sikeres félévet követően a tanuló lehetőségei exkluzív programokkal (KP+ túrák, nyelvi kurzusok, országos pályázatok, nemzetközi tanulmányutak) bővülnek a Középiskolás Programban.

KP Szombatok

A KP csapata országos szinten 6 városban (Budapest, Győr, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen) rendezi meg az úgynevezett KP Szombatokat, amelyeken tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal és gyakorlatias, alkalmazható tudást nyújtó készségeket fejlesztő kiscsoportos workshopokkal várunk. Az egész napos program egy konferencia napjához hasonló struktúrájú, 10 órától 16 óráig tart, a programra előzetes regisztráció szükséges. A diákok a délelőtt során egy plenáris előadáson vehetnek részt, délután pedig párhuzamosan futó workshopok közül választhatnak. Amennyiben kíváncsi vagy több város KP Szombatjára is, úgy lehetőséget adunk arra, hogy más városok KP Szombatján is részt vehess.

A KP Szombat workshopjainak főbb területei a szakmai ismeretbővítés mellett a következők:
  • kommunikációs készségek, önreflexió;
  • érveléstechnika és vitázás;
  • nyilvános beszéd és prezentációs készségek;
  • pályaorientáció és önismeret;

A KP Szombatokon való részvétel nem kötelező, azonban ezek azok az események, amelyeken a programtagok megismerkedhetnek egymással. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy programbizonyítványt csak azoknak a tanulóknak állítunk ki, akik az adott kurzus elvégzésének szemeszterében legalább 2 szombati képzésen és 2 klubdélutánon részt vettek.

Tehetségtáborok

Minden felvételt nyert diákunk részt vehet téli, illetve nyári táborainkban, melyek elsődleges célja a közösségépítés. 3-4 napos táborainkban csapatépítő játékokkal, versenyekkel, vitakörökkel és egyéb szakmai programokkal várjuk diákjainkat. A Collegium a rászorulók utazási költségeit megtéríti.

Angol és német nyelvi képzések

A diákok angol és német idegen nyelvi kurzusokon is részt vehetnek a KP-ban. A nyelvi kurzusok minden képzési központunkban elérhetőek, azonban felvételükhöz el kell végezni egy sikeres félévet a KP-ban. Mindkét nyelvből 2-2 kiscsoportot indítunk minden szemeszterben, kezdő (középfok előtt), valamint haladó (középfok után) szinten. A nyelvi kurzusok korlátozott létszámmal (max. 10 fő/csoport) indulnak a minőségi, személyre szabott oktatás megvalósítása érdekében, így ezekre is pályázati úton lehet jelentkezni.

KP+ túrák

A KP+ túrák 20 fős tematikus kirándulások, rendhagyó szakmai és kulturális programkínálattal. A túrák során különleges helyszíneket, kutatókat és művészeket ismerhetnek meg diákjaink. A péntektől vasárnapig tartó hétvégén közösségi és kulturális élményprogramokkal várjuk a résztvevőket, amelyek a régió sajátosságait mutatják be. Jelentkezni pályázati úton lehet, amelyhez a Középiskolás Programban elért teljesítményt, aktivitást is figyelembe vesszük.

KP klubdélutánok

A diákoknak a heti rendszerességgel minden képzési központunkban megszervezésre kerülő klubdélutánokon lehetőségük van személyesen megismerkedni KP-s diáktársakkal, valamint a városi programkoordinátorokkal. A klubdélutánok minőségi szabadidő eltöltésére kínálnak változatos szakmai, kulturális és készségfejlesztő programokat informális oktatási keretek között.

Pályázatok

Állandó szakmai eseményeink mellett tanév közben is várják az érdeklődő középiskolásokat különböző tematikájú programok, melyek segítségével tovább fejleszthetik szakmai tudásukat, részt vehetnek belföldi és külföldi tanulmányi útjainkon, valamint egész hetes tematikus kirándulásokon is. A programokra pályázati úton lehet jelentkezni, amelyről minden KP-s diákot értesítünk.

Versenyek

Történelem–, vita– és problémamegoldó versenyeink (Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny, Bonus Intra, MCC Debate) lehetőséget adnak arra, hogy diákjaink a szakma legjobbjaitól tanulhassanak, és megismerjék az MCC Egyetemi Programjának tagjait is. Versenyeink a prezentációs készségek, a csapatmunka, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztését segítik, a nyertes csapatok értékes ajándékokkal és egyedülálló szakmai tapasztalatokkal gazdagodhatnak.

E-learning kurzusok

A Programban részt vevő diákok különböző, a középiskolai tanulmányaikat kiegészítő online kurzusok közül választhatnak. A választott kurzusok sorrendjéről a programra felvett diákok szabadon dönthetnek. Tetszőlegesen elvégezhető bármennyi kurzusunk az érettségi idejéig. Minden sikeresen elvégzett kurzusról programbizonyítványt állítunk ki az érettségi évében, tavasszal – abban az esetben, ha a tanuló a kurzus végzésének évében 2 KP Szombaton és 2 klubdélutánon megjelent. Diákjaink a Collegium e-learning oldalán saját belépő kódot és profilt kapnak. Erről a sikeres felvételi eljárást követően e-mailben küldünk értesítést. Az e-learning-felületen heti rendszerességgel válnak elérhetővé a videó-előadások, szakirodalomlisták, amelyek többnyire valamely külföldi vagy magyar szakember középiskolások számára érthető, feldolgozható szövege. Átlagosan heti 10–20 oldal szakirodalomra és egy-egy 10-15 perc hosszúságú középiskolai és egyetemi szakemberekkel felvett videó-előadásra számíthatnak a tanulók.

Választható e-learning kurzusaink 4, 8, valamint 2x8 hét hosszúságúak. Képzésünk kezdő és záró időpontját úgy alakítottuk ki, hogy tanévkezdéskor és a (fél)év zárásakor ne terhelje a diákokat.

A rendszerben az olvasmányok és videók mellett szintén heti rendszerességgel választható feladatok is megjelennek. A félév teljesítéséhez, és így a programbizonyítvány megszerzéséhez bizonyos számú pont összegyűjtése szükséges, ez kurzusonként változó. A részletek, pontgyűjtéssel kapcsolatos információk megtalálhatóak az e-learning-rendszerben az egyes kurzusok leírásánál, valamint a Mentor tippek menüpontban. A félév során a diákok leadott feladatait kurzusvezető tanáraink pontozzák és személyre szóló megjegyzésekkel, fejlesztési javaslatokkal látják el.

E-learning kurzusaink

 

Hol találsz meg minket?

 

2023 őszétől már Budapest mellett további 15 magyarországi városban találhatók meg a Középiskolás Program képzései, valamint Erdélyben és Kárpátalján.

 

Hogyan tudsz jelentkezni?

 

A jelentkezés menete:

Az itt elérhető pályázati adatlap kitöltése.

Egy szabadon választott olvasmány, film, sorozat, színházi darab vagy előadás rövid, írásbeli összefoglalása és kritikája 1–1,5 gépelt oldal terjedelemben.

A benyújtott pályázati anyag tartalmi és formai követelményei:

- Tartalmi követelmények:

Az összefoglalóban a választott mű rövid ismertetésén felül kritikai szemléletet is várunk, különös hangsúllyal a jelentkező személyes véleményére. Olvasónaplószerű leírás helyett arra vagyunk kíváncsiak, mit gondol a jelentkező a kiválasztott műről, így írhat akár pozitív, akár negatív kritikát is. A fogalmazást korábban olvasott, megtekintett műből is lehet írni.

- Formai követelmények:

A pályázati munkát a jelentkező a saját gépén szövegszerkesztőben készítse el (.doc vagy .docx formátum, maximum 3 MB), és ezután töltse fel a pályázati adatlap megfelelő helyére.

Általános formázási követelmények a Wordben: Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz, 12-es betűméret, sorkizárt igazítás. A fogalmazás, valamint a csatolt fájl neve egyaránt tartalmazza a pályázó nevét és a választott mű címét!

Figyelem!

A benyújtott fogalmazás teljes egészében a pályázó saját munkája kell, hogy legyen!

Plágium esetén - azaz, mástól átvett gondolatok sajátként való feltüntetésekor (vagyis, ha részben, vagy egészben tartalmaz forrásmegjelölés nélküli tartalmat a dolgozat) a pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

A pályázat elküldését követően legkésőbb a jelentkezési határidőt követő két héten belül e-mailben küldünk értesítést a felvételi eredményről.

A programba a kiemelt felvételi időszakokon kívül is folyamatosan lehet jelentkezni, de arra érdemes figyelni, hogy a kurzusokra csak a kurzusfelvételi időszakok alatt lehet regisztrálni. A kurzusfelvételről és a kurzusok aktuális indulásáról ezen a honlapon találhatók bővebb információk.

 

Munkatársak

Wittmann Zsolt
Középiskolás Program igazgató
Középiskolás Program
Vigassyné dr. Asztalos Anikó
Igazgatóhelyettes
Középiskolás Program
Zsidi Zsófia
Vezető oktató
Középiskolás Program
Dr. Bartusz-Dobosi László
Vezető oktató
Középiskolás Program
Dr. Kövér László
Vezető oktató
Középiskolás Program
Szabó-Petrovicz Virág
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Győri képzési központ
Pető Judit
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Győri képzési központ
Ritter Renáta Rita
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Miskolci képzési központ
Szabó Bakos György
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Székesfehérvári képzési központ
Szabó Erik
Ösztöndíjprogram-koordinátor
Középiskolás Program
MCC Tas vezér utcai képzési központ
Széplaki Lea
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Veszprémi képzési központ
Talpai Dorottya
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Szegedi képzési központ
Török-Varga Eszter Zita
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Miskolci képzési központ
Újvári Fanni Dorina
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Kecskeméti képzési központ
Ágoston Ildikó
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Debreceni képzési központ
Kapócs Anna
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
MCC Tas vezér utcai képzési központ
Balla Stefánia
Programkoordinátor
Középiskolás Program
MCC Tas vezér utcai képzési központ
Barna György
Programkoordinátor
Középiskolás Program
Beregszászi képzési központ
Csizik Renáta
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Szolnoki képzési központ
Dr. Dévényi Anna
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Debreceni képzési központ
Fazekas Mihály
Programkoordinátor
Középiskolás Program
MCC Tas vezér utcai képzési központ
Fehér Bernadeta
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Szekszárdi képzési központ
Kiss Balázs
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
MCC Tas vezér utcai képzési központ
Koenig Luca
Programkoordinátor
Középiskolás Program
MCC Tas vezér utcai képzési központ
Komáromi István
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Szegedi képzési központ
Korpai Péter
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Nyíregyházi képzési központ
Kovács Nóra
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Békéscsabai képzési központ
Meilinger Zsóka
Programkoordinátor
Középiskolás Program
MCC Tas vezér utcai képzési központ
Nagy Brigitta
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Kaposvári képzési központ
Nagy Hajnalka
Régiókoordinátor
Középiskolás Program
Pécsi képzési központ
Nagy Máté
Programkoordinátor
Középiskolás Program
Zalaegerszegi képzési központ
Zsiga Karola
Régióvezető
Középiskolás Program
MCC Tas vezér utcai képzési központ

Helyszínek