Futó projektek

MCC–DJP Smart City Challenge

Az MCC–DJP Smart City Challenge egy innovatív gondolatokra, azok kidolgozására és megvalósíthatóságára épülő csapatverseny egyetemisták számára. A Smart City Challenge egy hallgatói ötletfejlesztésből induló kezdeményezés, melyet először 2019-ben rendeztek meg a Mathias Corvinus Collegium diákjai a T-Systems-szel együttműködve. A versenyzők akkor Zalaegerszeg városának szegmenseit fejleszthették okos megoldásaikkal. A nagy sikerre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy a versenyt minden évben megrendezzük.

Csapatunk jelenleg az MCC 15 lelkes egyetemistájából és a DJPlab, valamint a Civitas Sapiens szakértőiből áll. Célunk, hogy a versenyen keresztül értéket teremthessünk tudástranszfer, közös élmények és új kapcsolatok által. Versenyünkkel megpróbáljuk közelebb hozni jelenünk, jövőnk és a sokak életteréül szolgáló városi környezet valós problémáit Hozzátok, kreatív, elhivatott fiatalokhoz, hogy egyedi ötleteitekkel új szemszögből kíséreljetek meg megoldást találni rájuk.

2021-ben a verseny témája a smart environment volt, annak leágazásai és fejlesztési, integrálási lehetőségei mind a kis- és középvárosokban, mind pedig a falvakban. 

V4LS

Nehéz nem észrevenni, hogy a virágzó visegrádi politikai tömörülés egyre jelentősebb tényezővé válik az európai színtéren. Be kell látni azonban azt is, hogy a régió szakmai-tudományos együttműködése még nem indult be igazán; vagy úgy is fogalmazhatnánk: rengeteg kiaknázatlan lehetőséget rejt magában. A V4 Law Student Summit célja a visegrádi országok együttműködésének erősítése, elsősorban a jogász szakma és a jogtudomány terén. Egy négynapos nyári csúcson egyszerre szeretnénk biztosítani, hogy a résztvevő cseh, lengyel, szlovák és magyar joghallgatók neves szakemberek színvonalas előadásait és beszélgetéseit hallgathassák, valamint lehetőségük legyen közös élményeken és barátságon alapuló, jövőbeli szakmai kapcsolatok kialakítására. Bízunk benne, hogy az eseménnyel sikerül egy hagyományt megteremtenünk és egy évente ismétlődő rendezvénysorozatot elindítanunk.

MCC Jótékonysági Sakkverseny

A 2020-ban második alkalommal megrendezett MCC Jótékonysági Sakkverseny elsődleges célja a sakknak – nemcsak mint sportnak, hanem mint hobbinak is – a népszerűsítése egy hangulatos, kellemes légkörű verseny megrendezésével az adventi időszakban. Maga a verseny hétfordulós, svájci rendszerben zajlik, aminek a végén a legjobbak szponzorok által felajánlott nyereményeket kapnak, a nevezési díjakból befolyó összeget pedig felajánljuk egy előre kiválasztott, fontos társadalmi feladatot ellátó szervezetnek. Az idei esemény során a nevezési díjakból és az adományokból befolyt összeget a Máltai Szeretetszolgálat tarnabodi “Jelenlét” programjának javára ajánlottuk fel. 

Green Data

A Green Data egy középiskolásoknak szóló infografikaverseny, amelynek témáját a verseny két selejtezős fordulójában, valamint a döntőjében is egy-egy globális környezeti probléma adja. A projekt küldetése, hogy ráirányítsa a középiskolások figyelmét a környezeti problémák jelentőségére. A versenyben részt vevő diákok számára kettős célt fogalmaz meg: egyrészt, hogy a középiskolások bővítsék a környezetvédelmi ismereteiket, és ennek következtében környezettudatosabbá váljanak, másrészt az, hogy a verseny során fejlesszék adatelemző és prezentációs készségeiket.

Bonus Intra

Az MCC-ben már hagyományosnak számító középiskolásoknak szóló történelemversenyt idén 10-ik alkalommal szervezték meg diákjaink. A 2016/2017-es tanévben ezközölt jelentős változtatásoknak köszönhetően a Bonus Intra interaktivitásával, színvonalával és nyereményeivel is kitűnik a megszokott történelemversenyek közül. A korábbi évekhez hasonlóan idén is izgalmas témát választottak a szervezők, ezúttal a második világháború hazai és nemzetközi színterén zajlott eseményeivel foglalkozhatnak a versenyzők. A háromkörös versenyen a középiskolásoknak egyénileg kell helytállniuk, ahol a tárgyi tudásuk és történelmi műveltségük mellett a stratégiai és kreatív gondolkodásukra, valamint a kommunikációs készségeikre is szükségük van.  A diákoknak az első fordulóban egy tízkérdéses online történelmi tesztet kell megoldaniuk. A legjobb 30 versenyző kerül be a második szakaszba, ahol előre megadott témakörök alapján egy esszét kell írniuk a második világháború eseményeihez kapcsolódóan. Az előző körben legtöbb pontot gyűjtő 10 középiskolás jut tovább a döntőbe. A kétnapos végső megmérettetésen nemcsak egy tanulmányi vetélkedőn kell helytállniuk a legjobbaknak, hanem – előadói készségeiket is próbára téve – egy, az esszé témájára épített prezentációt is be kell mutatniuk a háromfős, történészekből álló zsűri előtt. A verseny döntője az idei évben – a kialakult járványügyi helyzethez alkalmazkodva – online valósult meg 2020. április 5-én. A diákok teljesítményét háromtagú szakértőkből álló zsűri (Babucs Zoltán, hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpont ügyvivő szakértője és a Magyar Hírlap lapszerkesztője; Csobán Pál, a Gödöllői Református Líceum Gimnázium történelemtanára; György Sándor, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos kutatója) értékelte. A 10 prezentáló közül Nagy Márton végzett az első helyen, aki ezzel automatikus felvételt nyert az MCC Juniorképzésére.Neighbourhood Dialogues

Az immár hatodszor megrendezett MCC Neighbourhood Dialogues projekt célkitűzése, hogy minden évben más szomszédos országot megcélozva a régiót és a két országot érintő aktuális témában nyújtson átfogó ismereteket a szakma legjobbjai által, majd interaktív szimuláción keresztül keressen megoldást az adott problémára. Ezzel a konferencia hozzájárul az ellentétek leépítéséhez, a kooperációhoz, és egy baráti attitűd kialakításához. Az első MCC Neighbourhood Dialogues konferencia 2014-ben került megrendezésre, szlovák-magyar kontextusban és a demográfiai kihívásokat dolgozta fel a két ország számára. A 2016-ban megrendezett Neighbourhood Dialogues a román−magyar Európai Uniós tagságot közelítette meg jogi, gazdasági és társadalmi aspektusból. A 2017 márciusában megtartott konferencia témája az ipari digitalizáció volt, különösen Ausztriára és a V4 országaira helyezve a hangsúlyt. Több mint tíz országból érkeztek résztvevők, hogy az Ipar 4.0-ról tanuljanak. 2018-ban a V4-országok jövőjét, az Európai Unióban betöltött szerepüket vették górcső alá a szervezők. A 2020-as konferencia az „Energiabiztonság jövője a V4-es országokban” témát járta körbe. A rendezvényre 8 országból fogadhattunk résztvevőket; a V4-es országokon kívül Kazahsztánból, Oroszországból, Mexikóból és Palesztinából is. A 70 főre meghirdetett konferenciára túljelentkezés volt, a diákok közül a motivációs leveleik alapján választottuk ki a résztvevőket. A rendezvényt egy 13 főből álló MCC-s diákcsapat szervezte, mely a munkát 6 hónapon keresztül energia-szakmai, operatív-logisztikai, pénzügyi-adninisztratív és marketing-kommunikációs divíziókban látta el.Debate

Az MCC Debate egy középiskolásoknak szóló vitaverseny, melyre az országból és határon túlról is várják 3 fős csapatok jelentkezését a szervezők. A versenynek kettős célja van: egyrészt terjeszteni és fejleszteni a vitakultúrát a diákok körében, másrészt megismertetni az érdeklődőket érdekes és releváns közéleti kérdésekkel. A háromfordulós versenyre egy érvelő esszé beküldésével lehet jelentkezni, amelyek alapján 16 csapat kerül a válogatóba. Ezen a napon a csapatok élő vitákban mérhetik össze tudásukat a Mathias Corvinus Collegiumban. A döntő fordulóra az MCC Középiskolás Programjának évzáró rendezvényén kerül sor, itt már csak a két legjobb csapat mérkőzik meg, szakmai zsűri előtt. Az MCC Debate csapata a verseny megszervezése mellett fontosnak tartja továbbá a diákok megismertetését a vitázás művészetével is. Idén már másodjára látogattak Erdélybe, az ottani Középiskolás Program résztvevőinek tartottak oktatást arról, hogyan is érdemes szerepelni egy vitaversenyen.

Summer Academy

2012 augusztusában került megrendezésre először Collegiumunk nemzetközi nyári akadémiája, az MCC Summer Academy. A nonprofit rendezvény célja, hogy lehetőségen nyújtson szakterületükön kiemelt potenciállal bíró fiataloknak a világ minden tájáról, hogy a bennük rejlő lehetőséget nemzetközi környezetben továbbfejleszthessék, és mindeközben fontos kapcsolatokat építhessenek ki. A résztvevők számára a nyári egyetem egy olyan különleges tudás megszerzésének a lehetőséget teremti meg, amelyhez az elterjedt egyetemi tömeges képzés során nem juthatnak hozzá. A szakmai színvonal fenntartását a válogatott nemzetközi szintű oktatói és üzleti gárda garantálja. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy rendezvényünk ne csak hallgatóinknak, hanem partnereiknek is teremtsen hozzáadott értéket – akár kapcsolat, akár egy tanulmány alakjában. A kemény szakmai munka mellett missziónk részének tekintjük továbbá a magyar kultúra népszerűsítését is, ezért a legtöbb délutáni – esti programot ezek szerint alakítottuk ki (gulyásfőző verseny, néptánc, tábortűz, népi játékok, népi vetélkedő…).

Diáktanár

A Diáktanár projekt olyan hátrányos helyzetű általános iskolás diákok felzárkóztatását tűzte ki céljául, akik szociális helyzetükből fakadóan nem engedhetik meg maguknak a különórákon való részvételt. A projekt keretében hallgatóink tartanak korrepetálást az általános iskolásoknak a szükséges tantárgyakból. Távlati cél az, hogy idővel akár középiskolai felvételi felkészítővé nője ki magát a program.

Corvin Jótékonysági Bál

A Mathias Corvinus Collegium diákjai a 2019/2020-as tanévben tizenharmadik alkalommal rendezték meg a mára valódi hagyománnyá vált Corvin Jótékonysági Bált 2020. március 7-én. A Corvin Bálnak mint projektnek a célja, hogy felhívja az egyetemisták figyelmét a társadalmi felelősségvállalás és a jótékonykodás fontosságára, miközben színvonalas szórakozási lehetőséget biztosít számukra a rendezvény keretében. A bál a Collegium egyik legnagyobb volumenű rendezvénye, ahol 300 fő részvételére lehet számítani (egyetemistákra, és már végzett hallgatókra egyaránt). A bál teljes bevételét minden évben egy támogatott szervezetnek ajánljuk fel, ezzel segítve annak működését. Az elmúlt évtized tapasztalatai azt bizonyították, hogy munkánk elérte célját, mivel sikeresen tudtunk támogatni olyan szervezeteket, akik nagy feladatot vállaltak magukra, de az anyagi lehetőségeik korlátozottak, emiatt a civil összefogásra és felelősségvállalásra még nagyobb szükség volt. Az elmúlt évek során a Corvin Jótékonysági Bál teljes betételével támogatta többek a között a Remény Kis Emberei Közösséget, a Remény a Gyermekekért Alapítványt, a gödöllői Tessedik Sámuel Alapítvány Családok Átmeneti Otthonát és a Csodák Csodája Alapítványt. Az idei évben a Corvin Bál teljes, 600 ezer forintos bevételével a Bódi Mária Magdolna Nagydorogi Katolikus Karitászt támogatta.Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny (OKPV)

Az idei tanévben hetedik alkalommal szervezik meg diákjaink az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyt. Az OKPV egy olyan esettanulmányi verseny, ahol a középiskolások történelmi szituációkat dolgoznak fel az esettanulmányok eszköztárával. Három fordulóból áll: az első, online fordulón teszteljük, hogy a középiskolások mennyire sajátították el az OKPV honlapján elérhető e-learning tananyagot. A második és harmadik fordulóban egy esettanulmányt kell megoldaniuk és prezentálniuk a szakmai zsűri előtt. A regionális fordulókat Székesfehérváron, Pécsett, Miskolcon és Budapesten rendezzük meg. A döntőnek az elmúlt években egy-egy impozáns intézmény adott helyszínt; idén a kialakult járványügyi helyzethez alkalmazkodva online bonyolítjuk le. Az idei verseny fődíja egy négynapos utazás Koppenhágába. Partnerünk a CaseSolvers.Tantermen túl

A projekt célja, hogy a benne részt vevők hátrányos helyzetű gyermekeknek tartsanak 10 alkalmas korrepetálást. Minimum 4–5, maximum 8–10 általános iskolás gyermekre számolnak kezdő csoportként, akik szüleivel a környék családsegítő és gyermekjóléti központjain keresztül veszik fel a kapcsolatot. Egy alkalom 2 óra foglalkozást jelent, ahol a gyerekeknek türelemmel és játékokkal kiegészítve segítenek felzárkózni az iskolai tananyagban. A program során közös kulturális programot is terveznek pl. színházi előadás, kiállítás, történelmi séta Budapesten stb. 

MCC Smart City Challenge

Az MCC Smart City Challenge egy innovatív gondolatokra, azok kidolgozására és megvalósíthatóságára épülő csapatverseny egyetemisták számára. A verseny alapvető célja a különböző szakterületeken kiemelkedő hallgatók munkaerőpiacon elvárt kompetenciáinak további erősítése. A fiatal tehetségek összekapcsolása a feltörekvő, kiemelkedő vállalatokkal további lehetőséget nyújt a startupok és más innovatív cégek számára. A három fordulós verseny során nagy hangsúlyt fektetünk a kooperációs és problémamegoldó készségek alkalmazására. A versenyzők nemcsak saját csapattársaikkal, hanem más indulókkal közösen is részt vesznek ötletelésekben, kihívást jelentő problémák megoldásában. A döntő fordulóig eljutva minden jelentkező fejlesztheti kritikus gondolkodását, megtapasztalhatja a vélemények különbözőségének pozitív és negatív oldalait valós kérdések megválaszolásán keresztül. Szélesíthetik tudásukat a jövőbe tekintő technológiák, gazdasági ötletek területén, bővíthetik ismereteiket a témában jártas vállalatokról.

A 2019. március 23-án, a Magyar Telekom új székházában megrendezett döntőn végül a legjobb öt csapat vehetett részt. A program két részből állt: a délelőtt során immáron egy valódi város, Zalaegerszeg infrastrukturális kihívásaival ismerkedhettek meg a résztvevők, ezt követően pedig egy szakértőkből álló kerekasztal-beszélgetésen bővíthették ismereteiket. A délután során három és fél órájuk állt rendelkezésre végleges prezentációjuk kidolgozására, melybe korábbi ötleteiket is beépíthették. Azon felül, hogy a versenyzők érdekes, új tapasztalatokkal gazdagodhattak, sikeres szereplésüket a nyeremények is motiválták. A fődíj, melyet a Budapesti Corvinus Egyetem egyik csapata nyert meg, egy barcelonai konferencián, a Smart City World Congressen való részvétel volt; emellett a második és harmadik helyezett csapat is értékes utazási vouchert nyert.