Posztdoktori Program

Az MCC 2019-ben meghirdeti új, Posztdoktori Programját.

Az MCC 2019 nyarán indította el Posztdoktori Programját, amely a tudománynépszerűsítést és a tehetséges oktatók felkarolását egyaránt küldetésének vallja. Pályázat révén a magyar tudományos élet szereplőit támogatjuk abban, hogy kutatási eredményeik szélesebb körben hasznosulni tudjanak, és ne csak egy szűkebb közönség számára legyenek elérhetők. A Programra doktori fokozattal rendelkező személyek jelentkezhetnek. A kiválasztott nyertes pályázóknak egy esztendejük van arra, hogy – az MCC vezető oktatóinak és szakembereinek mentorálásával – disszertációjukat közérthető, érdekfeszítő, a tágabb olvasói tábor számára fogyasztható könyvé dolgozzák át. Az MCC ezzel egy időben vállalja, hogy a szóban forgó könyv kiadásának és terjesztésének költségeit fedezi. Az MCC-t a Program elindítására az a felismerés sarkallta, hogy kevés figyelem irányul a fiatal magyar tudósok kutatási eredményeire, így társadalmi hasznosulásuk sem valósulhat meg teljes körűen. Ezen kíván változtatni a Posztdoktori Program olyan könyvek kiadásának támogatásával, amelyek közelebb visznek minket a hazai és nemzetközi történések, jelenségek, folyamatok megértéséhez, és témaválasztásukkal képesek az olvasók tömegeit megszólítani.

A Posztdoktori Programra azok jelentkezését várjuk, akik doktori disszertációjukat 2012–2020 között megvédték, és akik úgy érzik, hogy doktori disszertációjának témája a szélesebb körű oktatási és ismeretterjesztő tevékenység szempontjából releváns.