Novellaíró pályázat

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ Nyelvi és Felnőttképzési Iroda a zalaegerszegi Mathias Corvinus Collegium közreműködésével IDEGEN NYELVŰ NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdet.

Kedves Pályázók!

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ Nyelvi és Felnőttképzési Iroda a zalaegerszegi Mathias Corvinus Collegium közreműködésével IDEGEN NYELVŰ NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdet.
 

A pályázat célja: az idegen nyelven történő írás és olvasás népszerűsítése a felső tagozatosok, a középiskolások és az egyetemi hallgatók körében. A díjazáson felül a díjazott pályaművek szerzői szakmai értékelést kapnak, valamint részükre a média megjelenést biztosít.

A pályázat témája: kitalált történetek

Választható idegen nyelv: angol, német, francia, olasz

A pályázók köre:

- I. Korcsoport: 11–14 évesek

- II. Korcsoport: 15–18 évesek

- III. Korcsoport: 19–22 évesek

A pályázat feltételei: Pályázatunkra amatőr, kezdő szerzők tollából várunk irodalmi műveket kizárólag első közléssel. A benyújtott pályaművek sem nyomtatásban, sem elektronikusan, sem internetes felületeken nem közöltek, illetve egyidejűleg más pályázatra nem kerültek beküldésre. Az elbírálásig a benyújtott pályamű más pályázatra nem adható be. A pályázaton a szervezők, a zsűri tagjai és családtagjaik nem vehetnek részt. Egy szerző egy pályaművet nyújthat be.

Nevezési díj: nincs.

 

A pályázat formai követelményei:

- A pályaműveket kizárólag Word dokumentumban (.doc vagy .docx kiterjesztés) fogadjuk el.

- A/4-es méret

- Max. 10 oldal

- Betűtípus: Times New Roman 12

- Margók: 2,5

- Sorköz: 1,5

Ettől eltérő formázást nem fogadunk el. A későbbi reklamációk elkerülése érdekében kérjük e pont maradéktalan betartását. A pályáztatónak nem feladata a beküldött pályamű előírt formátumra történő konvertálása. A pályázati kiírás feltételeinek teljesítése a pályázó feladata.

 

A pályázat beadásának módja:

A pályázatokat csak elektronikus úton beküldve fogadjuk el.

A pályaműveket a Zalaegerszegi Egyetemi Központ honlapján található űrlappal együtt az alábbi email címek valamelyikére kérjük elküldeni: nyefi@zek.uni-pannon.hu vagy zalaegerszeg@mcc.hu

Kérjük, hogy a tárgy rovatba írják be: Idegen nyelvű novellaíró pályázat.

A pályázati űrlap letölthető ITT. (pdf)

 

A pályázatok beadásának határideje: 2022. október 15.

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett műveket a kiíró által kijelölt szakmai zsűri bírálja el.

Az elbírálásnál a zsűri figyelembe veszi a kreativitást, a nyelvtani helyességet, a szókincset, a stilisztikát, valamint a helyesírást.

A pályázó felel azért, hogy pályaműve más vagy mások személyiségi jogait nem sérti. A zsűri ezt nem vizsgálja, de ha jogsértés gyanúja a tudomására jut, azonnal és indoklás nélkül törli a pályaművet. A személyiségi jogok megsértéséből adódó jogviták esetén a pályáztató ebben a kérdésben felelősséget nem vállal.

A pályázó szakmai előéletét (díjait, okleveleit, elismeréseit stb.) a zsűri nem veszi figyelembe. A zsűri nem ad ki tételes elemzést a benyújtott pályázatról, annak eredményéről. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi a pályázat zsűrijének döntését.

A pályázatok díjazása:

A pályázat kiírója korcsoportonként és nyelvenként a legjobb pályaműveket díjazza. A zsűri által kiválasztott művekből e-antológiát állítunk össze. A pályázat eredményhirdetésére várhatóan 2022. novemberében kerül sor, amelyről minden résztvevőt e-mailben értesítünk.

A pályázat érvényessége:

A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

– nem érkezik be egy elektronikus példány a pályamunkából;

– nem érkezik be a pályaművel egy időben egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt elektronikus példány a pályázati űrlapból;

– nem idegen nyelvű a pályamunka;

– jogsértő tartalmú a pályamunka;

– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek (formai követelményektől eltérő: más betűtípus, más sortávolság stb.).

A pályázat kiírója a változtatás jogát fenntartja! Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt feltételeket módosíthatja.