Formai és tartalmi kritériumok

Szövegszerkesztési követelmények mindkét kategória (középiskolások és felsőoktatásban részt vevők) számára:

  • Times New Roman betűtípus
  • 12 pontos betűméret
  • Sorkizárt tördelés
  • 0,5 cm méretű bekezdések
  • 1,5-s sorköz

Terjedelmi követelmény középiskolás diákok számára:

  • Legalább 9000, legfeljebb 15 000 leütés, szóközökkel együtt.

Terjedelmi követelmény felsőoktatásban részt vevő hallgatók vonatkozásában:

  • Legalább 12 000, legfeljebb 24 000 leütés, szóközökkel együtt (címoldal, tartalomjegyzék és forráslista nélkül)

A hivatkozásokat illető követelmények (a felsőoktatásban részt vevők által benyújtott pályaművek tekintetében kötelező, a középiskolás kategóriában felöltött pályázati anyagok esetében opcionális):

 • A kéziratokat magyar nyelven várjuk, nyelvhelyességi szempontból A magyar helyesírás szabályainak legújabb kiadását tekintjük irányadónak (minden attól való tudatos eltérést – pl. tájnyelvi vagy idegen nyelvű kifejezés feltüntetését – kérjük dőlt betűvel jelölni).
 • Szövegben történő hivatkozás esetén a Századok folyóirat szerkesztési előírásait szükséges használni. További részletek: https://szazadok.hu/szerzoinknek
 • Képek, ábrák, táblázatok feltüntetésénél kérjük, mindig adják meg azok forrását.

A felhasznált források feltüntetése

 • A középiskolás kategóriában benyújtott pályaművek esetében kötelező csatolni a publikusan nem elérhető felhasznált forrásokat.
 • A felsőoktatásban tanulók által benyújtott kéziratok vonatkozásában kötelező a felhasznált szakirodalmat szakszerűen feltüntetni, valamint csatolni a publikusan nem elérhető forrásokat.
 • A széleskörben nem hozzáférhető források esetében az alábbi követelmények szerint kérjük a felhasznált anyagokat csatolni:
  • Fényképek: .png, .jpeg, .jpg, valamint .pdf kiterjesztésben
  • Hanganyag: .wav, .wma, .mp3, .flac és .aac kiterjesztésben
  • Videó: .mp4, .mp4, .mpeg-4, .mov, .wmv, .flv, illetve .f4v kiterjesztésben
  • Szöveges dokumentum: .doc / .docx (word-dokumentum / word 97-2003-as dokumentum), .pdf, .txt, illetve .rtf kiterjesztésben

A beküldött kéziratokat a Családtörténeti pályázat hattagú zsűrije értékeli az alábbi szempontok szerint:

 • Az elbírálásnál előnyt élveznek a kárpát-medencei magyarság egyedi kulturális, társadalmi, gazdasági, népművészeti stb. értékeire rávilágító pályamunkák.
 • A témaválasztás megindoklásánál érdemes kiemelni a jelentkező személyes indíttatását az adott családi történet feldolgozására.
 • Az értékelés során előnyt élveznek az általános történelmi ismeretanyagokat kiegészítő egyedi megközelítéseket és szempontokat, érdekes információkat felsorakoztató kéziratok.
 • A kiválasztott családi történet személyes jellegét jól illusztrálhatják régi fényképek, térképek, videóra és hanghordozóra rögzített beszélgetések.
 • A bírálóbizottság előnyben részesíti a szöveg logikai felépítését segítő, helyesen és közérthetően megfogalmazott mondatokból álló kéziratokat.
 • A kéziratok leadásánál elvárás a magyar helyesírás szabályainak betartása.