A Mathias Corvinus Collegium tudásbázisa
2023. 01. 25. 6:00

A kerék feltalálása: klasszikus jogi megoldások az információs kor problémáira

A körülöttünk zajló folyamatos változások ellenére néhány dolog ugyanaz marad. Az emberek továbbra lesznek szerelmesek, és ahogyan arra nemrégiben emlékeztettek minket, háborúznak is. Egy futballmérkőzés megtekintésére még mindig könnyebb megtölteni egy stadiont, mint azért, hogy meghallgassunk egy jogi témájú előadást. És az európaiaknak továbbra is rengeteg emlékük van a múltról, míg az amerikaiaknak sok elképzelése van a jövőről.
2023. 01. 23. 12:30

Kínai politikai gondolkodás nemzet és világ között

Amióta a modernitás a tizenkilencedik század közepén betört Kínába, a kínai politika középpontjában a nemzeti felemelkedés áll. A modern Kína központi politikai célja a nemzeti "gazdagság és erő" (富强) elérése volt. Ez volt Hszi Csin-ping beszédeinek központi gondolata, és ez motiválta volt Deng Hsziao-ping reformmozgalmát, Mao Ce-tung sztálinista rendszerét, valamint olyan korábbi modernizáló értelmiségiek írásait, mint Kang Youwei, Liang Qiqao és Chen Duxiu. A "gazdagság és hatalom" kifejezés nagyon materialistán hangozhat, de mindkét elemnek van spirituális dimenziója. Kínának spirituálisan is gazdaggá kell válnia, míg a hatalom egyben a dolgok önálló értelmezésének és megítélésének lehetőségét is jelenti. A méltóság döntő fontosságú. Kína nem akar egy perifériára szorult, elmaradott és kihasznált szeglete lenni egy olyan világnak, ahol a nyugati hatalmak, és különösen Amerika, határozzák meg politika menetét, és ideológiailag és kulturálisan is ők szabják meg a mércét. Nem, a kínai nemzetnek képesnek kell lennie arra, hogy büszkén és magabiztosan nézzen szembe a világgal.
2023. 01. 17. 9:12
Szerző: Boris Kálnoky

Ideje komolyan venni a német baloldalt

A Németországban kormányzó Zöldek és Szociáldemokraták egyre ügyesebben foglalják el a hivatalos és informális belföldi hatalmi bázisokat.
2023. 01. 17. 7:42

Merengés Nepálról

Kövér László, a KáPé ’környezet és természet’ moduljáért felelős vezető oktató három alkalommal is járt már Nepálban. Látogatásainak fontos momentumai voltak a magasság – hiszen a Himalája óriásainak lábánál túrázott -, illetve a természeti értékek tanulmányozása mellett a helyi kultúra megismerése. A szerző jelen írásában elsősorban utóbbira fókuszál, mivel olyan emberekkel találkozott, akik az európaitól meglehetősen más életminőségben, főleg szemléletben élik mindennapjaikat. Elkalauzol minket a hegymászók Mekkájaként aposztrofált ázsiai országba, megosztja az olvasóval tapasztalatait és gondolatait.
2023. 01. 17. 7:40

Putyin Bákóban - avagy hogyan ne szervezzünk újévi felvonulást

Hagyományos újévi felvonulás okozott felfordulást az elmúlt napokban Romániában, Berzunc településen. A felvonulók orosz katonáknak öltöztek be, tankokat imitáltak traktorokkal, valamint ál-rakétavetőkkel, Putyin arcképekkel és ,,Z” betűkkel díszített járművekkel vonultak fel. Az ártalmatlannak tetsző rendezvény felkeltette a Bukarestben szolgáló ukrán diplomaták figyelmét, és heves vitákhoz vezetett a román belpolitikában.
2023. 01. 16. 11:03

Iránytű nélkül nem megy – A közösségek szerepe a válságok korában

A Collins English Dictionary minden évben kihirdeti az év szavát, amelynek célja, hogy megtalálják azt a kifejezést, amely a leginkább megragadja a korszellemet, ugyanis a szótár munkatársai szerint a nyelv az aktuális társadalmi események tükre.
2023. 01. 16. 10:49
Szerző: Gyuriss Dániel

Jelképek háborúja Kárpátalján

A munkácsi Turul-emlékmű provokatív szándékú eltávolítása Kárpátalján és Magyarországon is heves érzelmeket keltett. A szoborrombolás kiváltó okaira többféle magyarázat született, az okozatok pedig a romló tendenciát mutató magyar-ukrán kapcsolatokat újabb kihívások elé állították.
2023. 01. 16. 10:47
Szerző: Gyuriss Dániel

A többpólusú világrend első háborúja

Alexander Dugin gondolatai a Szovjetunió megalapításának századik évfordulóján.
2023. 01. 13. 20:47
Szerző: Frank Spengler

Fontos lenne az eszmecsere a magyar-német viszonyban

Mariam Lau a Die Zeit hetilapban megjelent cikke egyrészt a Németországban jól ismert kliséket ismételgeti Orbán Viktorról, másrészről viszont egy – bár inkább felületesnek nevezhető – megfigyeléseken alapuló kísérlet arra irányozva, hogy miért is nagyhatású a konzervatív politika magyar válfaja.
2023. 01. 13. 10:00
Szerző: Tárik Meszár

Technológiai újítások és fejlesztések az Öböl-menti arab országokban

A nyersanyagban gazdag arab országok továbbra is erősen függenek az olaj- és gáztermeléstől és az exporttól, azonban hatalmas erőfeszítéseket tesznek gazdaságuk diverzifikálása érdekében. Ezzel összhangban az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET) országai jelentős összegeket fektetnek be a digitális technológiákba a kormányzati és a magánszektorban.
2023. 01. 13. 9:56
Szerző: Radnai Fanni

„...ott állt közöttük egyedül, és ő volt az, aki állta a sarat” – beszámoló a Gazsó Ferenc emlékére tartott konferenciáról

December közepén rendeztek emlékkonferenciát Gazsó Ferenc tiszteletére. A konferenciát unokája, Gazsó Dániel vezényelte le. Az esemény a Batthyány Lajos Alapítvány és a Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság rendezésében valósult meg, utóbbi kitűzött céljai Gazsó Ferenc örökségének gondozása és a fiatal kutatók támogatása.
2023. 01. 12. 9:38

MCC Podcast: Utazás önmagunk felé, avagy a coaching egy coach szemével

Pál Emesével, az MCC szakmai koordinátorával beszélgettünk a szakmai megítélésről, a coaching folyamatról, valami kitérünk arra is mely kompetenciák elengedhetetlenek a szakmához.

Blogok

BBB

Diplomaci

Between the lines

Bonfiniana

Polémia

LeaderShape

Tranzitzóna

Klímapolitikai Intézet

az MCC Média Iskola blogja