Frisch Bence

loading...
2024. 07. 03. 20:21

Milyen egy jó indítvány? Alkotmányjogi és szakjogi kérdések megkülönböztetése az Alkotmánybíróság eljárásában

Az Alkotmánybíróság (AB) valamennyi eljárásában központi szerepe van a szakjogi (pl. polgári, büntető, közigazgatási, munkajogi) és alkotmányjogi (alkotmányossági) kérdések elválasztásának. Előfordul azonban, hogy az elhatárolás nem egyértelmű sem az AB, sem az indítványozó részéről.
2024. 06. 24. 21:49

A jogi képviselet kihívásai az alkotmánybírósági eljárásban

Számos eljárás során kötelező a jogi képviselet, alapvető, de legalábbis garanciális jogintézmény, ami segíti a jogérvényesítést. A jogi képviselő útján benyújtott indítványok sikeresebbek, mint az anélkül beadottak, így felmerül a kérdés, hogy milyen követelményeknek kell megfelelniük az indítványozóknak, ami elengedhetetlenné teszi a jogi szaktudás meglétét.