Az ENSZ Alapokmánya idén 76 éves, a szabályozás az akkori technológia fejlettségi szintjét veszi alapul. Napjaink hadviselésének egyik jellemzője, hogy elmosódik a béke és a háború közötti éles határ.

A modern technológia új kihívások elé állítja a nemzeti kormányokat és a nemzetközi szervezeteket egyaránt. 

1945-ig nem létezett a háborúindításra vonatkozó általános nemzetközi jogi tilalom, ezen a helyzeten változtatott a második világháború szörnyűségei miatt az ENSZ Alapokmánya, amelyben az erőszak általános tilalmának rendszere került bevezetésre. Két kivétel mégis van: a Biztonsági Tanács felhatalmazásával alkalmazott fegyveres erő joga(Alapokmány 39. cikk), és az önvédelem joga (Alapokmány 51. cikk). Az önvédelem joga fegyveres támadásesetében áll fenn.

Az Alapokmány két kifejezést is használ: fegyveres erőszak - amitől köteles minden állam tartózkodni - és fegyveres támadás - amely bekövetkezésekor egy állam megvédheti magát. Közöttük a különbség mennyiségi: a fegyveres erőszaknak el kell érnie egy bizonyos szintet ahhoz, hogy az fegyveres támadásnak minősüljön.

Az Alapokmány szerzői ezzel azt akarták elkerülni, hogy ne lehessen önvédelemre hivatkozni minden kisebb fegyveres erőszaknál.

Fegyveres támadásnak minősül-e a nemzetközi jog alapján az informatikai támadás? Vagyis a megtámadott állam élhet-e az önvédelem jogával? Amennyiben igen, milyen legyen a válaszlépés: informatikai támadásra informatikai vagy fegyveres? A nemzetközi jog megengedi az azonos mértékű és jellegű ellentámadást egy támadással szemben, amennyiben teljesíti az önvédelemmel kapcsolatos kritériumokat, s így az ellenintézkedés nem válik retorzióvá. A szükségességi kritérium, vagyis a támadás elhárítására nincs más mód; az arányossági kritérium, ami nem okoz nagyobb kárt; az azonnalisági kritérium, tehát közvetlenül a támadás után kell az ellentámadásnak történnie, ezek az alapvető feltételek. Hasonló a helyzet az informatikai bűncselekményeknél is.

Kibertámadások válaszadásánál sok esetben valós probléma az attribúció, azaz az elkövető azonosításának nehézsége. Változékony és nehezen kiszámítható világunkban Magyarország a konfliktusait diplomáciai, gazdasági és egyéb eszközökkel, legvégső esetben katonai erővel kívánja megoldani. A 21. század kihívásaira, vagyis a holnap fenyegetéseire azonban ma kell elkezdeni a felkészülést, mivel a jelen és a jövő hadviselése túllép a hagyományos értelemben vett fegyveres konfliktusok határain. A műveleti tér – a szárazföld, a víz, a légtér, sőt a világűr mellett – immáron kiterjed a kibertérre is. 

Üdvözlendő, hogy a magyar jogalkotó megoldást kínál a nemzetközi jog hiányosságaira. 2020 áprilisában elfogadott új Nemzeti Biztonsági Stratégia a következőképpen fogalmaz: „101. Magyarország a fizikai biztonságot veszélyeztető vagy jelentős anyagi károk okozására képes kiberképességeket fegyvernek, alkalmazásukat fegyveres agressziónak tekinti, amelyre a fizikai térben megvalósuló válaszadás is lehetséges.”

Ezt erősíti meg a 2021 júniusában elfogadott Nemzeti Katonai Stratégia, mely szerint a kibertérben végzett, ártó szándékú tevékenységek egyre gyakoribbak, egyre kifinomultabbak és egyre nagyobb kárral járnak. Azoknak az államoknak és nem állami szereplőknek növekszik a száma, amelyek a kiberteret kritikus adatok illegális megszerzésére, valamint az elektronikus információs rendszerekben vagy azokon keresztül történő - akár fizikai - károkozásra használják. „Ezért a kibertér ma már a szárazföld, a tengerek, a levegő és a világűr mellett külön műveleti térnek számít. A jövőbeli konfliktusok nagy valószínűséggel még inkább ki fognak terjedni a kibertérre.”

A kibertér műveleti területté nyilvánítása mellett, a másik hatalmas előrelépés az új nemzeti stratégiákban a kiberképességek fegyverként való definiálása és alkalmazásukat fegyveres támadásnak tekintése. A jogszabályok a kibertérben történő támadásokra a fizikai térben megvalósuló válaszadás lehetőségét is kodifikálják. Ezzel egy olyan problémát oldottak meg a hadijog területén, melyre az informatikai hadviselés megjelenése óta nem volt egyértelmű válasz. 

Amennyiben bizonyítható, hogy egy ország áll a támadások mögött, akkor a jövőben, a januárihoz hasonló jól összehangolt kibertámadás-sorozatra fegyverrel is válaszolhatunk.