BBB

24.10.23, 10:32
Meinung

Viktor Orbán – Rebel, loser, winner?

On June 16th, 1989, a young man named Viktor Orbán held a speech watched by hundreds of thousands of his compatriots. The occasion was the reburial of Imre Nagy, who as a Prime Minister had been the leader of Hungary’s 1956 uprising against the Soviets.
24.10.23, 10:00
Meinung

Orbán Viktor - lázadó, vesztes, győztes?

1989. június 16-án egy Orbán Viktor nevű fiatalember több százezer honfitársa előtt mondott beszédet. Az alkalom Nagy Imre újratemetése volt, aki miniszterelnökként a szovjetek elleni 1956-os magyarországi felkelés vezetője volt.
13.10.23, 09:06
Meinung

How I got Gwendoline Delbos-Corfield to admit that the Rule of Law Mechanism is a political instrument

On Wednesday, 11th October I sat on a remarkable podium at the „Budapest Forum”, a conference organized by the City of Budapest, run by mayor Gergely Karácsony, in order to combat „authoritarianism” and „defend democracy”.
17.04.23, 09:17
Meinung

The Spirit of Borsod

For Hungarians, Borsod - a poorer region in northeastern Hungary - is what Mexiko is to most Americans.
14.04.23, 20:19
Meinung

Life in Budapest – better than Paris or Berlin

I grew up in Western Europe, but live and work in Budapest. Sometimes, Western friends ask me how it compares to other great cities I lived in – say, Paris or Berlin.
28.02.23, 20:37
Meinung

Eldőlt a vita a jogállamiságról

Az Európai Unió jogállamisági mechanizmusa arra szolgál, hogy megakadályozza a visszaéléseket az uniós forrásokkal? Vagy hogy politikailag átalakítsák a tagállamokat? Ez a vita már régen eldőlt.
05.02.23, 20:17
Meinung

Németország hadseregének van egy problémája: a katonái

Németország 2031-ig 20 000 katonával kívánja növelni fegyveres erőinek létszámát. Megtörténhet, hogy ez nem fog sikerülni.
17.01.23, 09:12
Meinung

Ideje komolyan venni a német baloldalt

A Németországban kormányzó Zöldek és Szociáldemokraták egyre ügyesebben foglalják el a hivatalos és informális belföldi hatalmi bázisokat.
11.01.23, 14:07
Meinung

It’s time to take Germany’s Left seriously

Germany’s ruling Greens and Social Democrats are becoming adept at capturing formal and informal domestic power bases.
11.01.23, 12:25
Meinung

Mi történne, ha Orbán azt tenné, amit Németország tett most?

Míg Magyarországot "jogállamisági" hiányosságokkal vádolják, addig Németország baloldali kormánya most fogadott el egy törvényt, melynek következtében a kormánnyal egyet nem értő állampolgárok akár az állásukat is elveszthetik.
29.12.22, 23:50
Meinung

What would happen if Orbán did what Germany just did?

While Hungary stands accused of „Rule of Law” deficiencies, Germany’s leftwing goverment has just passed a law that may well end up costing citizens their jobs, if they disagree with the government.
18.11.22, 10:07
Meinung

Irodalmi pillantás a németországi politikai pártokra

Nehéz szavakat találni, amikor megpróbáljuk átlátni az egyre kaotikusabbá váló németországi politikai összképet. Talán segít, ha a pártokat irodalmi művekhez hasonlítjuk.
09.11.22, 15:43
Meinung

A Literary Look at Germany’s Political Parties

Words don’t come easy when trying to understand the ever more chaotic political landscape in Germany. Maybe it helps to compare some parties to works of literature.
08.10.22, 09:08
Meinung

Russia: Orbán’s strategic shift

There is a widespread view that Hungary’s relations with Russia are so close that they represent a betrayal of the „West”, the EU and Nato.
28.07.22, 08:22
Meinung

Az Európai Unió vészhelyzeti földgáz-tervének ijesztő vetülete

Az Európai Unió országai megállapodtak, hogy önként takarékoskodnak a földgázzal. Az unió ezt sikerként ünnepli – a döntés megszületésében az eurokraták egyik csúfos reflexe érhető tetten.
27.07.22, 14:16
Meinung

Das Erschreckende am Gas-Notplan der EU

Die EU-Länder haben sich darauf geeinigt, freiwillig Gas zu sparen. Die EU feiert das als Erfolg – aber ein Blick auf die Genese der Entscheidung offenbart einen unschönen Reflex der Eurokraten.
23.02.22, 09:59
Meinung

Ki ha nem Orbán?

A küszöbön álló magyarországi választásokon számos választó egy új arcra vágyik Orbán Viktor 12 éves kormányzása után. Egyrészt változást szeretnének - másrészről viszont olyannyira abszurd a kihívók sora, hogy emiatt vélhetően sokan ismét Orbánra szavaznak.
23.02.22, 09:57
Meinung

Wer, wenn nicht Orbán?

Bei den kommenden Wahlen in Ungarn wünschen sich viele Wähler nach 12 Jahren Viktor Orbán ein neues Gesicht. Es herrscht Wechselstimmung – einerseits. Angesichts der Gegenkandidaten dürften viele trotzdem wieder Orbán wählen – zu absurd sind die Herausforderer.
07.02.22, 08:00
Meinung

Cluedo az EU-val

Komoly erőfeszítések folynak egy „föderálisabb" EU létrehozására. A tisztviselők ugyan tagadni fogják, de mint a Cluedo detektív játékban, itt is vannak árulkodó jelek.
07.02.22, 08:00
Meinung

Playing Cluedo with the EU

A major effort is underway to create a more „federal” EU. Officials will deny, but like in the detective game „Cluedo”, there are hints.
13.01.22, 09:12
Meinung

Die Deutsch-Französische Achse und die Zukunft der EU

Die EU wurde erfunden, um weitere Kriege zwischen Deutschland und Frankreich um die Vorherrschaft in Europa zu verhindern. Rivalität gibt es immer noch zwischen ihnen, aber immer mehr auch eine gemeinsame Vorherrschaft auf dem Kontinent. Das hat Folgen für Ostmitteleuropa.
13.01.22, 09:10
Welt

A német-francia tengely és az Európai Unió jövője

Az Európai Uniót azért találták ki, hogy megakadályozza az európai elsőbbségért vívott további német-francia háborúkat. A Francia- és Németország közötti versengés mind a mai napig fennáll, de egyre inkább küzdenek a közös vezető szerepért a földrészen. Ez kihat Kelet-Közép-Európára is.
10.12.21, 09:21
Meinung

Árnyalt kép a médiaszabadságról Magyarországon

Nyugaton széles körben elterjedt az a nézet, miszerint Magyarországon Orbán Viktor alatt nagymértékben beszűkült a szabad média, és ami megmaradt belőle, arra óriási politikai nyomás nehezedik. Az igazság ennél összetettebb.
30.11.21, 11:25
Meinung

A törvény, amely örökre megváltoztatja Németországot

A német szociáldemokraták (SPD), a zöldek és a liberálisok megállapodtak a kormánykoalícióról, és bemutatták programjukat. Ennek egyik pontja a migrációs politika radikális reformja, amely örökre megváltoztatja Németországot.
16.08.21, 08:11
Meinung

The EU needs more transparent rules to punish member states (A reply to Gerald Knaus)

Think tank founder Gerald Knaus proposes to fine Poland 5,2% billion Euros for not implementing an ECJ ruling. In fact, there are no clear rules for imposing fines. This must change.
16.08.21, 08:10
Meinung

Az EU-nak átláthatóbb szabályokra van szüksége a tagállamok megbüntetéséhez (Válasz Gerald Knausnak)

Gerald Knaus think tank alapító azt javasolja, hogy Lengyelországot sújtsák 5,2 milliárd eurós bírsággal, ha nem hajt végre egy EB-ítéletet. Valójában még csak egyértelmű szabályok sincsenek a bírságok kiszabására. Ezen változtatni kell.
11.08.21, 09:12
Meinung

Az EU meg is törhet egy tagállamot, ha úgy dönt

Az EU gyilkos pénzbüntetéssel sújthatja az Európai Bíróság ítéleteit nem végrehajtó államokat. Ezt az eszközt még soha nem használták arra, hogy valóban ártsanak egy tagállamnak - de jogilag lehetséges. Lengyelország lehet hamarosan az első ország, amelyiket először utolérheti ez a "fájdalom". A politikai következmények pedig katasztrofálisak lehetnek minden érintett számára, beleértve az EU-t is.
11.08.21, 09:11
Meinung

The EU can break a member state if it chooses to

The EU can inflict murderous financial punishment on states who don’t implement rulings of the European Court of Justice. This instrument has never been used to really hurt a member state – but legally, it can. Poland may soon become the first country to feel the pain. The political consequences could be disastrous for all concerned, including the EU itself.
21.07.21, 12:42
Meinung

Nyugat-Európa veszélyes játékáról

Nyugat-európai politikusok tudatosan szítják a feszültséget a régi és új, tehát „keleti” tagországok között. Ez pedig semmi jóra nem vezet.
21.07.21, 12:38
Meinung

Das gefährliche Spiel der Westeuropäer

Westeuropäische Politiker schüren bewusst die wachsenden Spannungen zwischen dem alten und dem neuen Europa – also jenes im Osten. Das ist zynisch, gefährlich, und kann zum Zerfall der EU führen.
29.06.21, 09:50
Meinung

Can Free Media be a Danger to Freedom of Expression?

It’s never good when media freedom is supressed. But can the media themselves suppress freedom of speech? A leading German pollster thinks they do.
29.06.21, 09:38
Meinung

Veszélyeztetheti-e a szabad média a szólásszabadságot?

Amikor a médiaszabadságot elnyomják, az soha nem jó jel. De maga a média elnyomhatja-e a szólásszabadságot? Egy vezető német közvélemény-kutató szerint igen a válasz.
22.06.21, 08:45
Meinung

Nem, az EU-nak nem kell nagyhatalommá válnia

Sok minden másképp nézne ki, ha ma az EU-t teljesen újból fel kellene építeni. A feladatok, amelyeket meg kell oldania, mások, mint azok, amelyekért megalapították.
22.06.21, 08:44
Meinung

Nein, die EU muss nicht Großmacht werden

Vieles würde anders aussehen, müsste die EU heute ganz neu aufgebaut werden. Die Aufgaben, die sie lösen muss, sind andere als die, für die sie gegründet wurde.
21.05.21, 08:55
Welt

Political violence in Germany

German authorities began tracking „politically motivated crime” in 2001. In 2020, more such crimes were registered than in any year before. Social tensions are rising.
21.05.21, 08:53
Welt

Politikai erőszak Németországban

A német hatóságok 2001-ben kezdték nyomon követni a „politikai indíttatású bűncselekményeket”. 2020-ban több esetet regisztráltak, mint bármely azt megelőző évben. A társadalmi feszültség nő.
13.04.21, 09:47
Meinung

Fülöp herceg halála: Szemünk láttára múlik el egy korszak

Nem csak egy ember élete ért véget, hanem egy korszak is. Az általa megtestesített britség korszaka. Vele együtt tűnik el a „Keep calm and carry on” (Maradj nyugodt és folytasd) generációja.
13.04.21, 09:33
Meinung

Prince Philip: The Passing of an Era

Not a man has passed away, but an era. The era of that type of Britishness. The end of the spirit says „Keep calm and carry on”.
22.03.21, 16:02
Welt

Life after the EPP: A simple equation for Fidesz

The recent mediastorm around Fidesz's resignation from EPP has gone. But what're the next steps for Orbán?
22.03.21, 15:56
Welt

Élet a Néppárt után

A médiavihar alábbhagyott azóta, hogy a magyar kormánypárt elhagyta az Európai Néppártot. Mi várható most?