Az emberrel egyidősek a kapcsolatai. Társas lényként akkor tudunk jól működni a mindennapokban, ha az emberi kapcsolataink szőttese szakadásoktól mentes, és lehetőleg kiegyensúlyozott rend uralkodik benne. Ahogyan egy ruhadarabnál, úgy kapcsolataink esetében is belső igényünk, hogy szakadatlan egység vegyen körbe bennünket. Ahogyan néha a ruhánk elszakad, úgy előfordul, hogy egy-egy kapcsolatunkban törés következik be. Ekkor pedig az ember veleszületett igényének megfelelően „lelki” tűt és cérnát ragadunk, hogy helyreállítsuk azt, ami megsebződött. Elindulunk a  megbocsátás útján.

Megbocsátani fontos és jó

Az elmúlt két évtizedben számos kutatás foglalkozott azzal, hogy milyen erőforrásokat szabadít fel és milyen kihívások elé állít bennünket sebzettségeink megbocsátása. A tudományos világ egybehangzóan állítja, hogy megbocsátani nem csak praktikus – helyreállnak kapcsolataink -, hanem pozitív hatással van a fizikai és mentális egészségünkre is. Szondy Máté összefoglaló cikkében idézi különböző kutatók eredményeit, amelyek a megbocsátás fiziológiai szintű pozitív hatásai közé sorolják a szívritmus és vérnyomás csökkenését, továbbá a kardiovaszkuláris rendszer egészségesebb működését is. A mentális egészségre gyakorolt hatásoknál csökkenő szorongás, düh és depresszió, ritkábban fellépő poszttraumás tünetek és a pszichiátriai problémák előfordulásának csökkenő valószínűsége is megfigyelhető. Fenti, és azzal összhangban lévő más tudományos kutatásokra alapozva számtalan ismeretterjesztő cikk jelenik meg azért, hogy az olvasó tudomására adja:

megbocsátani fontos és egészséges.

Ezen cikkek általában tippek-szekciót is tartalmaznak, mintegy útmutatóul a sikeres megbocsátáshoz. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a megbocsátásnak nem kizárólag előnyei vannak. Például a családon belüli erőszak esetén a megbocsátás, ugyan gyakran előforduló, de önmagában nem feltétlenül előremutató választás.

(Kép: WSJ.com)

A megbocsátás összhangzata

Everett Worthington és munkatársai a megbocsátás két típusát különböztetik meg: döntési és érzelmi megbocsátás. Előbbi esetében úgy döntünk, hogy nem keressük a bosszú lehetőségét, de a negatív érzéseink nem változnak. Utóbbinál egy új belső egyensúly kialakulása mentén szűnik meg az igény a bosszúra. Ameddig tehát „csak” a döntésünk mentén vagyunk képesek megbocsátani, addig óhatatlanul együtt kell élnünk a belső feszültséggel, hogy az érzelmeink (bosszúvágy) nincsenek összhangban a cselekedeteinkkel (a bosszú hiánya).

A teljes megbocsátást – kapcsolatunk szövetének helyreálltát - csak az érzelmi megbocsátás megtapasztalásával érhetjük el.

A két dimenzió

A kutatásokból és életmód-cikkekből jól ismert, hogy a megbocsátásnak több dimenziója van. A legismertebb, amikor egy jogos, vagy annak vélt sérelmet megbocsátunk („Megbocsátok neked, mert ártottál nekem.”) Legalább ennyire fontos, amikor mi magunk - akár szándék nélkül - sebzünk meg mást, és mégis kimondjuk: „Bocsánatot kérek Tőled, és megbocsátom magamnak, hogy rosszat tettem.” Megbocsátólag felmentjük magunkat a vádlottak padjáról, és utat nyitunk az új és egészséges kapcsolódások irányába. Gondolhatunk itt például a nevelésében hibát elkövető szülőre. Ameddig önmagát bűnösként, rossz szülőként, definiálja, addig nagy valószínűséggel nem fogja tudni kamatoztatni azokat a szülői képességeit sem, amelyek a korábbi hibáját helyre tudnák hozni. Amikor megbocsát önmagának és bocsánatot kér a gyermekétől, akkor – fentiekkel ellentétben – gyógyulás születhet.

Ezek alapján megkülönböztethetünk helyzeteket. Amikor bennünket ért sérelem, így tőlünk kérnek bocsánatot, mi pedig megbocsáthatunk. Másfelől, amikor mi okoztunk sebeket, így mi kérhetünk bocsánatot és reméljük a megbocsátást. A megbocsátás említett két dimenziója tehát nem képes elkülönülni egymástól.

Az önmagamnak történő megbocsátás előfeltétele annak, hogy teljesen meg tudjak bocsátani az ellenem vétőnek. E kettőt ugyanis összekapcsolja egy harmadik, nehezen felfedezhető dimenzió: megbocsátani magamnak, amikor engem ért sérelem.

A megbocsátás "fárasztó kistestvér" dimenziója

Eljuthatunk-e a teljes érzelmi megbocsátáshoz pusztán azáltal, hogy a minket sebzőnek megbocsátunk? A kérdés akkor sem veszít a létjogosultságából, ha egy olyan helyzetből indulunk ki, amikor látszólagosan teljesen egyértelmű, hogy a másik fél vétett. Itt szemléltetésként, jóllehet bármilyen kapcsolati törés példáját (rokonok közötti konfliktus, baráti kapcsolatok sérülése, stb.) segítségül hívhatnánk, jelen írásban a párkapcsolati hűtlenség esetén keresztül szemléltetem a sebzettségünk ellenére szükséges, önmagunknak történő megbocsátás működésmódját.

Adott a példa: Egy férj megcsalja a várandós feleségét. A félrelépés kiderül, azonban mindketten a házasság megmentése mellett döntenek. A hűtlenné vált fél bocsánatot kér és jól láthatóan törekszik a házastársi bizalom felépítésére. A megcsalt fél megbocsát, látja és érzékeli, hogy a párja mindent megtesz a házasságért, a legkisebb gyanúra sem ad okot.

(Kép: dramykellermft)

Elméletileg mindkét fél megtette, amit csak tudott, beállhatna az új egyensúly és létrejöhetne az érzelmi megbocsátás. Párterápiás tapasztalataim szerint azonban nem elégséges a fent leírt megoldási stratégia. A házastársak ugyan megtesznek minden tőlük telhetőt, de a megcsalt személy – saját elmondása szerint – minden igyekezete ellenére feszültséget él át, és féltékenység gyötri, annak ellenére, hogy hűtlenné vált párja erre semmilyen okot nem ad már, sőt még elhivatottabban tesz a kapcsolatért. 

A példában láthatóvá válik, hogy megbocsátásban kizárólag a hűtlen fél részesül, pedig legalább ennyire fontos, hogy a sebzett személy önmagának is meg tudjon bocsátani: nem tudta magát védeni a sebződés ellen. Ennek szükségességét fedezhetjük fel, ha a Viktor E. Frankl nevével fémjelzett logoterápia szemüvegén keresztül szemléljük a helyzetet. Eszerint ugyanis mindenkinek emberségéből fakadó törekvése, hogy „jó” döntéseket hozzon. Olyan döntéseket, amelyek értelemmel bírnak és értéket teremnek. Így például mérlegel a szerelmes mielőtt megkéri választottja kezét. Szeretné, hogy a kapcsolat jól működjön, a társa mindhalálig hűséges legyen, és bízik abban, hogy „jó” döntést hoz, amikor felteszi a nagy kérdést. 

A megcsalt fél nem csak társa hűtlenségét, hanem saját „rossz” döntését és annak felelősségét is tapasztalja.

Óhatatlanul csalódik önmagában is. Azzal szembesül, hogy nem sikerült elég „jó” döntést hoznia. Nem sikerült olyan házastársat találni, aki nem sebzi meg. Azt is kénytelen látni, hogy elveszítette a sebzetlenség szűziességét. Ebből fakadhat, hogy a kifelé történő megbocsátás után is jelen marad feszültség és féltékenység. A hűtlen fél pusztán  a jelenlétével mindaddig emlékeztetni, fogja a megcsalt személyt a „rossz” döntésére. Mindez így marad ameddig meg nem bocsát önmagának és gyógyulás útjára nem tudja engedni a korábbi döntése nyomán kialakuló sebet.

Gyógyító elfogadás

A fenti feszültségre az egyik megoldási stratégia, hogy továbbra is a másikra fókuszálva a megcsalt fél féltékeny és bizalmatlan, s újra meg újra kiadhatja feszültségét a hűtlenné vált társa irányába. Ez a viselkedésmód egyfelől időszakos megkönnyebbüléshez, másfelől a kapcsolat eróziójához vezet. Egy sikeresebb út, hogy láthatóvá teszi önmaga számára:„rossz” döntést hozott. Szemlélheti a megsebzett belső Én-t és őfelé fordulva mintegy magának kimondhatja: ”Tudom, hogy jót akartál. Nem haragszom rád. Elfogadlak és szeretlek a döntésed által sebzetten is, mindennel, ami vagy.”.

Azon párok körében, ahol ezt a szemléletmódot az érintett személy meg tudta élni, rövid idő alatt jelentősen csökkentek a krízisből fakadó maradvány-feszültségek, a kiszolgáltatottság, illetve a féltékenység érzése. Megjelent az érzelmi megbocsátás.

Egy kapcsolatban bekövetkező törés - bármilyen ember-ember kapcsolatról legyen szó – minden esetben mindkét felet érinti. Ahogyan a kapcsolat kialakulásához és fenntartásához, úgy annak töréséhez is mindkét fél – ha különböző mértékben is – hozzájárul. Ahhoz, hogy egy törés egészen meg tudjon gyógyulni, fontos, hogy az érintett személyek a kapcsolat minden olyan területét (én, te, mi) látni tudják, ahol a törés kárt okozott. Ezután kezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. Első tehát: minden, ami van (kár), annak szabad lennie. Ezután következhet a második lépés: Bocsánatot kérek. És végül: „Megbocsátok önmagamnak mert elkövettem. Elfogadom és szeretem magamat mindazzal, ami vagyok.” vagy „Megbocsátok önmagamnak, mert engedtem, hogy megtörténjen. Elfogadom és szeretem magamat mindazzal, ami vagyok.”.

A szerző pszichológus, az MCC Mindset-Pszichológia Iskola kutatótanára.

Borítókép: CNN.