Egy éve nyert parlamenti választást Stanislav „Slavi” Todorov Trifonov, a híres–hírhedt előadóművész pártja Bulgáriában, de kormányt nem tudott alakítani a showman. 2021. július 11-én a sikertelen tavaszi kormányalakítási kísérleteket követően előrehozott parlamenti választást tartottak a Fekete-tenger partján fekvő országban. Az egykori népszerű televíziós műsorvezető Vagy egy ilyen nép (ITN) nevű elitellenes, szociálkonzervatív irányultságú politikai formációjának azonban nem sikerült kormányt alakítania nyertes pozícióból. 

Tavaly nyáron a törvényhozásba bekerült pártok képtelenek voltak kormányzóképes többséget kovácsolni maguk köré, így novemberben újfent választásokat tartottak Bulgáriában, s végül megalakulhatott az a többpárti kabinet, amely 2022 nyaráig több-kevesebb sikerrel kormányozta a délkelet-európai országot. 

Ebben viszont már nem Trifonov gyűjtőpártjáé lett a főszerep, hiszen ez utóbbi voksolást az újonnan alakult korrupcióellenes Folytatjuk a változást (PP) nyerte.

A 2021 novemberét követően a PP, az állampárti jogutód Bolgár Szocialista Párt (BSZP), az ITN, valamint az urbánus−jobbközép Demokratikus Bulgária szövetségével megalakult négypárti korrupcióellenes kormánykoalíció azonban idén júniusban megbukott. A Harvardon végzett nyugatos közgazdász, Kirill Petkov miniszterelnök alul maradt a személyével szembeni bizalmatlansági szavazáson, és ez az a pont, ahol a 2021. júliusi és a 2022. júniusi események találkoznak. 

Petkov ugyanis a tavaly nyári nemzetgyűlési választásokat megnyerő ITN vezetőjét tekinti a féléves közös kormányzás első számú kerékkötőjének. 

De kezdjük is a történet elején!

A minden bolgár által ismert turbofolk előadóművész és televíziós műsorvezető Slavi Trifonov a 2020‑ban alapított pártját is az egyik népszerű hip-hop szerzeményének címe után nevezte el. Az antistablishment párt valódi ideológiai irányultságát azonban nehéz meghatározni. A műsorvezető–előadóművész politikai pályafutása 2016-ban vette kezdetét, amikor talkshow házigazda országos népszavazást indítványozott a politikai rendszer „gyökeres átformálását” célzó javaslataival. Trifonov 240-ről 120-ra kívánta redukálni a parlamenti mandátumok számát, csökkentette volna a pártoknak járó közfinanszírozást, valamint az arányos választási rendszert abszolút többségi formula szerint szándékozta átalakítani. A többségi választási rendszerek kedveznek az identitásalapú politizálás érvényre jutásának, ami összecseng az elitellenes, nemzeti érzelemre (is) építő Trifonov retorikájával – lásd az ITN etnikai, nyelvi és történelemértelmezési fenntartásait Észak-Macedónia EU-csatlakozásának engedélyezésével kapcsolatban. A hírhedt közéleti megmondóemberből lett politikus felháborítónak tartja, hogy a két balkáni ország közötti nézeteltérések tisztázását célzó javaslatok nem veszik figyelembe a bolgár társadalom többsége által vallott nézetet, miszerint Észak-Macedóniában nem „bolgár kisebbség”, hanem egyszerűen „bolgárok” élnek.

Trifonov 2016-ban szerette volna kötelezővé tenni a választásokon és a népszavazásokon való részvételt minden bolgár választókorú állampolgár számára, továbbá kiterjedt kampányt indított az online voksolás bevezetése mellett. 

Egyes politológusok szerint a kötelező választási részvétel – demokratikus körülmények között – csökkentheti a radikális populista pártok esélyeit (hiszen az egyetemes mozgósítás kiegyensúlyozhatja az egyes társadalmi csoportok politikai alulreprezentáltságát, ami által csökken az esélye a populizmus előretörésének kedvező társadalmi–gazdasági egyenlőtlenségek kialakulásának). Ilyen értelemben az is látható, hogy az ITN vezetője nem tör szélsőjobbos babérokra.

Bulgária David Lettermanje

A milliók által követett későesti tévéműsor, a Shouto na Slavi Bulgária David Lettermanjévé tette Trifonovot 2000 és 2010 között. A lakosság egyik legfontosabb közéleti információforrásává váló talkshow-t a bolgárok 28–42 százaléka nézte rendszeresen. Bulgária magas rangú döntéshozói és tőkés elitje gúny tárgyai voltak a későesti műsorban. Az emberek lázadóként tekintettek Trifonovra, aki egyhamar a politikai status quo leghírhedtebb kritikusa lett a délkelet-európai országban. A bolgár politikát 2009 és 2021 között meghatározó jobbközép GERB–SZDSZ kormány elleni tüntetési hullámok alatt az ITN kiállt ugyan az utcára vonulók követelései mellett, a négy évvel korábban még tömegdemonstrációkkal fenyegető Trifonov azonban meglepő módon nem lépett fel proaktívan a 2020. nyári megmozdulások során.

Az ITN és a koronavírus-járvány

A pandémia kezdetén Trifonov COVID-szkeptikus álláspontot foglalt el, és a populista megmondóemberekhezhasonlóan vonakodva ismerte el a kialakuló egészségügyi helyzet súlyosságát. Mindezek tükrében meglehetősen ellentmondásos, hogy a világ egyik legmagasabb COVID halálozási arányával és az EU legrosszabb átoltottsági mutatóival rendelkező országban épp a világjárvány idején lett a 2021. júniusi választások nyertese a Trifonov vírusszkeptikus pártja. A párt ugyanakkor később maga mögött hagyta korábbi retorikáját, hogy az ügyvivő kormányok válságkezelő intézkedéseit kritizálhassa.

Trifonov triumfálása (és bukása)

A 2021. júniusi előrehozott nemzetgyűlési választások előtti közvélemény-kutatások alacsony részvételi arányt s a korábbi miniszterelnök, Bojko Boriszov pártjának győzelmét jósolták. A szavazáson résztvevők száma azonban a járvány és a nyári időpont ellenére sem múlta alul a megszokott statisztikákat. 

A kampány során Trifonov nem volt hajlandó vitákon részt venni, azt viszont leszögezte: pártját a GERB és az uralkodó politikai elit teljes kiszorítására hozta létre,

tehát sem Boriszovékkal, sem az állampárti jogutód szocialistákkal, sem pedig a korábbi királycsináló – hol előbbi, hol utóbbi hatalmi konglomerátum mellé szegődő – török kisebbségi DPSZ-szel nem hajlandó koalícióra lépni. Az ITN továbbra is sürgette az igazságszolgáltatás reformját, a választási rendszer többségi elvűvé változtatása mellett tört lándzsát, valamint szorgalmazta a voksoláson való részvétel kötelezővé tételét az állampolgárok számára.

A megismételt választás végül az ITN győzelmét hozta, ami végleg lehetetlenné tette Boriszov hatalmon maradását, hiszen az áprilisi rendes voksoláson még szűken győzedelmeskedő GERB–SZDSZ alul maradt a kihívójával szemben. A parlamenti mandátumhoz jutó öt másik párt elutasította a Boriszovval való együttműködést. Sok választópolgár az országot 2021 áprilisáig irányító Boriszov-kabinethez köthető állítólagos pénzügyi csalások és jogsértések miatti felháborodásuk okán pártolt át az ITN-hez, illetve az ahhoz hasonló korrupcióellenes erőkhöz.

A protestszvazatok bezsebelése szabad utat biztosított volna az ITN számára a kormányalakításhoz, azonban Trifonovék csak a parlament két másik újoncával (a reformpárti Demokrata Bulgáriával és a Kellj fel – Le a maffiával! Párttal) voltak hajlandók együttműködni, ami jelentősen szűkítette a koalíciós tárgyalási lehetőségeket. Trifonov ráadásul eleve elutasította a kisebbségi kormányzás lehetőségét. 

Az ITN több ízben is sikertelenül próbált szakértői kabinetet alakítani, s a sorozatos kudarcokat megelégelő ITN-szimpatizánsok a 2021 szeptemberében újonnan alakult Folytatjuk a Változást! (PP) nevű korrupcióellenes pártra szavaztak át a novemberi előrehozott törvényhozási választáson.

A 2021. novemberi választáson az öt hónappal korábban még első helyen befutó ITN csak az ötödik lehetett a PP, a GERB–SZDSZ, a DPSZ és a BSZP mögött. Trifonovék szinte minden körzetben elveszítették vezető pozíciójukat, ennek ellenére önálló frakcióval lehetnek jelen a mostani törvényhozásban. Mint a cikk elején említettük, Kiril Petkov kisebbségi kormánya azonban fél év elteltével elveszítette az ellenzék által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt 2022. június 22-én. A PP, a Demokratikus Bulgária, a BSZP – s eredetileg az ITN – alkotta kormánykoalíció sokszínűsége komoly kihívások elé állította a 2021. novemberi választások nyertesét, hiszen a többpárti szövetség kormányon belüli szintre emelte a közéleti–ideológiai harcokat. Mint fentebb írtuk, a bizalmat vesztett miniszterelnök a féléves kormányzása kerékkötői között tartja számon a kezdeti koalíciós partner Slavi Trifonovot is, aki „hátráltatta az egységes korrupcióellenes fellépéseket.” De mire alapozta állítását a Harvardon végzett politikus?

A kérlelhetetlen megalkuvó, avagy a korrupcióellenes mutyi

A PP szerint a koalícióból kitáncoló ITN valójában mindvégig csak színlelte a reformok iránti elköteleződését, s valójában csakis arra törekedett, hogy a baráti üzleti köröket állami megrendelésekhez juttassa. A celebpolitikus pártjának több képviselője és az általuk delegált ifjúsági és sportminiszter is lemondott a párt állítólagos bűnözői körök általi befolyásoltságára hivatkozva, ami a PP érvelését látszik alátámasztani. A leköszönő miniszter szerint Trifonov pártja többé már nem politikai, hanem üzleti vállalkozás.

Egyes kormányközeli hangok egyenesen azt állítják: 

Trifonov egy majdani GERB–ITN–DPSZ koalíciónak készítette elő a terepet a miniszterei visszahívásával és a bizalmi szavazás pártolásával. 

Tény, hogy a Boriszov-féle pártszövetség 59, a „királycsináló” DPSZ 34, míg a szélsőjobboldali Újjászületés 12 parlamenti mandátummal rendelkezik, ami kiegészülve a Trifonovék zászlaja alatt maradt 17 képviselővel már bizony többséget jelentene egy elméletbeli kormány mögött a nemzetgyűlésben. A megmondóemberként híressé lett politikus 2021-ben még kizárta a „korrupt” GERB-bel és DPSZ-szel való együttműködést. Azt egyelőre nem tudni, meggondolta-e azóta magát Trifonov, mint tette azt tavaly novemberben a szocialistákkal, akikkel korábban szintén elutasított mindennemű összedolgozást.Folytatása következik…