A migráció (pontosabban: bevándorlás) kérdése továbbra is erőteljesen jelen van az európai közbeszédben. Ez rávilágít arra, hogy bár 2015-2016 után jelentősen sikerült csökkenteni  az Európai Unió (EU) területére történő illegális érkezések számát, a probléma messze nem oldódott meg. Másrészt fontos hangsúlyozni, hogy az illegális migráció megítélését nem is elsősorban maga a folyamat, hanem a „végeredmény”, vagyis a bevándorlás mindennapi tapasztalatai – illetve az azokról alkotott elképzelések, percepciók – formálják. Így sokkal meghatározóbb például az, hogy milyen benyomással rendelkeznek az európaiak az integráció sikerességéről, vagy éppen hogyan vélekednek a közbiztonsági helyzet alakulásáról. A migráció olyan fontos társadalmi kérdéssé és politikai témává vált az elmúlt öt évben, amely alkalmas arra, hogy komoly vitákat generáljon  – tagállamokon belül és azokat átívelően egyaránt. Ebben – az objektív/szubjektív társadalmi valóság mellett – kiemelt szerepet játszottak a brüsszeli és tagállami politikusok, valamint a média is. A téma iránti érdeklődést és az ahhoz kapcsolódó aggályok erősségét mutatja, hogy a bevándorlás kérdése a koronavírus-járvány idején is a TOP 3-ban tudott maradni az EUROBAROMETER 2020 nyári felmérésében. 

2016 első felében a Századvég Alapítvány vezetésével az Európai Unió 28 tagországára kiterjedő közvélemény-kutatás készült azzal a céllal, hogy megvizsgálja az európai állampolgárok véleményét az unió jövőjét leginkább érintő kérdésekben.

A Project28 közvélemény-kutatás egyedülálló módon, az eddigi legszélesebb körben, országonként 1000, azaz összesen 28 000 véletlenszerűen kiválasztott, felnőtt korú személyt kérdezett meg. A vizsgálat legfontosabb céljai közé tartozott megismerni a társadalom konjunktúraérzetét, feltérképezni az Európai Unió teljesítményével, a migrációs válsággal és a növekvő terrorizmussal kapcsolatos lakossági attitűdöket.

A Századvég Alapítvány – a magyar kormány megbízásából – 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben ismét elvégezte a kutatást, mely továbbra is az európai politikai és társadalmi közbeszédet leginkább meghatározó témákra reflektált. 

2020-ban, immár Európa Projekt néven folytatódik a felmérés, melynek célja ezúttal is a kontinensünket érintő legjelentősebb közéleti kérdésekkel kapcsolatos lakossági attitűdök feltérképezése volt. A társadalom konjunktúraérzete, az Európai Unió teljesítménye, továbbá a migrációs krízis megítélése mellett – igazodva az Európát érintő legújabb kihívásokhoz – az idei közvélemény-kutatás meghatározó témája a koronavírus-járvány, a klímaváltozás, valamint az antiszemitizmus jelensége. A 2020-as kutatás az Európai Unió tagországai mellett az Egyesült Királyságra, Norvégiára és Svájcra terjedt ki, így összesen 30 000 véletlenszerűen kiválasztott, felnőtt korú személyt kérdezett meg CATI – módszerrel.

A teljes elemzés ITT olvasható.

Borítókép: nationalgeographic.com