Az elmúlt évek során kínai kezdeményezésre kiépült kelet-közép-európai szárazföldi áruátrakodó-állomások hídfőállásként szolgálnak a távol-keleti termékek számára a nyugati piacok felé. Hasonló logisztikai központok létesültek olasz és görög területeken is, ezért az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága 2020-ban egységes jogi keretrendszer megteremtését szorgalmazta az eurázsiai vasúti árufuvarozási piac versenyszerű és elszámoltatható működése érdekében. Mindemellett az Európai Bizottság egy EU–Kína közlekedési kapcsolatok platformot is létrehozott a transzszibériai kereskedelmi kapcsolatok javítása és a szállítási hálózat szomszédságpolitikai vetületeinek fejlesztése céljából. Míg Kelet-Közép-Európa szerte számos infrastrukturális projekt finanszírozói és kivitelezői között találunk kínai érdekeltségeket, az elmúlt hetekben a távol-keleti jelenlét előretörésének mérséklésére vonatkozó kormányzati lépéseknek is tanúi lehettünk.

Lássuk, milyen jövő elé néz térségünk az eurázsiai szállítási láncok alakulását illetően.

A tehervonatok 15−18 nap alatt teszik meg a Kína−Európa távolságot az óceánjáró konténerszállítók 30–40 napos eljutási időivel szemben. Amint arra a Szuezi-csatornát napokon át elzáró konténerhajó példája is rámutatott, az ellátási láncok megszakadása óriási anyagi károkat eredményezhet a világkereskedelemben. A hajóutaknál drágább, de rövidebb, a légi teherszállításnál pedig nagyobb volumenű és olcsóbb fuvarozási megoldást kínáló transzszibériai vasút egyre vonzóbb szállítmányozási alternatívát kínál. Tavaly rekordot döntött a Kína és Európa közötti vasúti árufuvarozás mértéke: az előző évhez képest 72%-kal emelkedett a kötöttpályás szállítás volumene az új „selyemutakon”, jóllehet a kötöttpályás szolgáltatások továbbra is csupán az eurázsiai logisztikai szolgáltatások csekély hányadát teszik ki. A Sanghaj melletti Jansan kikötőjében napjainkban egy hónap alatt átlagosan 2 millió Európa felé induló vagy onnan érkező konténert mozgatnak meg, szemben a tehervonatokra rakott mintegy 150−200 ezer darab rakományegységgel. Mindezért Peking a szárazföldi útvonalak fejlesztésére törekszik. A vasúti szállítás ösztönzése érdekében a kínai kormány az „acél tevék” elnevezésű befektetési stratégia keretén belül jelentős kedvezményeket biztosít (pl. a pályahasználati díjak mérséklése) az eurázsiai útvonalakon tevékenykedő árufuvarozóknak.

Az uniós piacra lépés „előszobájaként” kínai cégek fejlesztik a Belgrád–Budapest vasútvonal bizonyos szakaszait. A kapcsolat a kínai tulajdonban lévő pireuszi kikötőt közép-európai átrakodó-központokkal összekötő jövőbeni vasúti folyosó első eleme lesz. A  szerb kormány úgy döntött, kínai járműveket közlekedtet majd az új vonal hazai szakaszain, a távol-keleti gördülőállomány azonban csak az EU Vasúti Ügynöksége által kiadott üzembehelyezési engedély birtokában állhatna forgalomba Magyarországon.

Talán nem véletlen, hogy az Európai Unióban elsőként kínai gyártmányú mozdonyokat tervez üzembe helyezni idén az RCH nevű magyarországi árufuvarozó vállalat.

A szerb kormány azonban 2021. április elején úgy döntött, hogy a kínai géppark kiegészítéseként svájci Stadler villanymotorvonatokat is vásárol. A KISS-sorozatú emeletes személyszállító járművek kiválasztásának különlegessége, hogy ugyanez a típus jelent meg tavaly Budapest elővárosi forgalmában a MÁV-START flottájának új ékességeként.

A Belgrád–Budapest vasútvonal fejlesztésének további érdekessége, hogy a közhiedelemmel ellentétben a magyarországi szakasz nem minősül majd nagysebességű pályának. Míg szerb oldalon 200 km/órás végsebességű forgalmat terveznek (pályakerítéssel, alul- és felüljárók építésével), addig a magyar fél költséghatékonysági megfontolásból 160 km/órás, „emelt pályasebességű” infrastruktúrát fog kialakítani. A felek eredeti elképzelése szerint a két főváros közötti vasúti eljutási időt a korábbi 8 óráról 3,5 órára szerették volna csökkenteni, amely a szintbeni útátjárókat megtartó magyar megoldással nem lesz tartható célkitűzés. Nem a Belgrád–Budapest projekt az egyetlen vasúti ténykedése a pekingi diplomáciának a térségünkben. Kínai vállalatok fejleszthetik a Rijeka–Zágráb vonalat, továbbá a cseh Leo Express vasúttársaság is kínai villanymotorvonatokat tervez forgalomba állítani. A román kormány azonban az elmúlt hetekben olyan jogszabályt fogadott el, amely megnehezíti a kínai vállalatok indulását az államilag kiírt tendereken. A továbbiakban csak az uniós közbeszerzési egyezményeket maradéktalanul elfogadó piaci szereplők jelentkezhetnek állami közbeszerzéseken Romániában. Az eurázsiai térség országaiban jelentkező tőkeéhség következtében azonban Kína mára már megválogathatja befektetési partnereit, s amely államok nem fogadják el az általa diktált feltételeket, azzal Peking egyszerűen nem üzletel tovább.

Nem csak kínai tőkéből fejlődik térségünk vasúti rendszere.

A 2014–2020-as költségvetési időszakban a strukturális és kohéziós alapok segítségével térségünkben új járművek álltak forgalomba, korszerűsödtek a vasúti infrastruktúrák és új szakaszokat adtak át. A pályahálózatokon elkezdődött az egységes európai vonatbefolyásoló és forgalomirányítási rendszerek telepítése, hiszen a visegrádi kormányok felismerték, hogy a versenyképesség növeléséhez elengedhetetlen a vonalak közötti átjárhatóság biztosítása. Európán belüli központi elhelyezkedésük miatt a visegrádi államok támogatják a kombinált fuvarozási megoldásokat nyújtó transzeurópai közlekedéshálózat (TEN–T) fejlesztését is.

Térségünk számos stratégiai előnnyel rendelkezik a nemzetközi vasúti szállítás tekintetében.

Kelet-Közép-Európa vasúti hálózata máig magán viseli az Osztrák–Magyar Monarchia sűrű szövetű közlekedési rendszerének jellemvonásait, amelyek Prágát, Bécset és Budapestet a balti, valamint az adriai kikötőkhöz vezető kereskedelmi útvonalak kiemelt csomópontjaivá tették (a pályahálózat sűrűsége – az egy főre jutó vonatkilométerek tekintetében – az Európai Unión belül napjainkban is Csehországban az egyik legmagasabb, de Lengyelország, Magyarország, és Szlovákia is az EU-átlag felett áll e tekintetben).

A hidegháború idején elsősorban a Szovjetunióval összeköttetést teremtő vasútfejlesztésekre volt igény, s az infrastruktúrát a kelet–nyugati árufuvarozási folyosók mentén fejlesztették. Az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt a kínai viszonylatú áruforgalom mértéke a visegrádi országok piacain. Hazánkban a kínai behozatal összértéke 2020‑ban csaknem elérte a 9 milliárd dollárt, szemben a 2011-ben rögzített 6 milliárd dollár körüli összeggel, míg az említett időszakban Szlovákia 4,7 milliárd dollárról mintegy 5,7 milliárd dollárra növelte kínai importját. A lengyelek és a csehek 2011‑hez képest tavaly 40%-kal nagyobb mértékben, mintegy 30 milliárd dollár értékben vásároltak kínai árukat. Ezzel egyidejűleg megkétszereződött a szlovák, a lengyel és a cseh termékek kivitele a Kínai Népköztársaság viszonylatában, a hasonló irányú magyar export pedig 40%-kal gyarapodott. Ráadásul, az Egyesült Államok megelőzésével Kína 2020‑ban az EU legnagyobb kereskedelmi partnerévé lépett elő.

Míg az elmúlt évtizedekben az Európai Unión belüli árufuvarozás 17–18 százaléka zajlott vasúti síneken, a visegrádi államok területen 30 százalék körüli részesedéssel képviseltették magukat a kötöttpályás szolgáltatások. A lengyel, szlovák és magyar vasúti nyomtávváltó állomások kulcsszerepet játszanak a FÁK-országok széles nyomközű hálózatai és az európai szabványú kötöttpályás rendszerek közötti teherforgalom lebonyolításában, s egymás versenytársaivá váltak a kelet–nyugati szállítmányozásban. Szlovákia széles nyomtávú összeköttetést tervez kiépíteni a Moszkva–Kijev–Pozsony–Bécs útvonalon az idő- és munkaigényes átrakási procedúra elhagyása érdekében. Magyarországon bejegyzett vasúttársaságok már több éve heti rendszerességgel közlekedtetnek kínai irányvonatokat, mindezért stratégiai jelentőséggel bír a Záhony Port nevű nyomtávváltó és áruátrakodó létesítmény jelenleg zajló fejlesztése is. Napjainkban azonban a lengyel−belarusz határon fekvő Małaszewicze−Breszt határállomás számít a transzszibériai szállítási láncok legforgalmasabb csomópontjának. A létesítmény áteresztőképességét a lengyel kormány 2022‑re szeretné megnégyszerezni, hiszen a térségben megjelent egy komoly versenytárs: a tengeri kapcsolattal is rendelkező orosz enklávé, Kalinyingrád.

A visegrádi országokat átszelő nemzetközi vasútvonalak az Európa−Kína viszonylatú kereskedelmi láncok fontos elemeivé váltak az elmúlt 30 esztendőben.

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság egyaránt igyekszik anyagi, politikai és műszaki támogatást nyújtani a kelet-közép-európai államok számára az eurázsiai szállítási folyosók fennhatóságuk alá tartozó szakaszainak fejlesztése érdekében. A világkereskedelem átalakulása kedvez a tengeri útvonalak kötött pályákra terelésének, a vasútvonalak mentén kiépülő új „selyemutak” pedig felértékelik a centrális elhelyezkedésű országok – beleértve hazánkat is – közlekedési hálózatait.

Borítókép: shutterstock.