Elég csak Ausztriát elhagynunk, és máris Passauban találjuk magunkat, amely a ,,legmagyarabb német városnak” mondható nemcsak az ott élő magyar lakosság, hanem az ott található magyar emlékek miatt is: Az óváros szívében található Gizella királyné sírboltja a 15. század óta jelentős búcsújáró hely a magyarok számára. Németország vonzerejét a statisztikai adatok is jól bizonyítják: Tíz év alatt a 3,4-szereresére nőtt a németországi magyarok száma, és a kivándorló magyarok a statisztikák szerint Bajorországot kedvelik a leginkább. Cikkemben a németországi tanulmányokba szeretnék betekintést nyújtani, beszámolva saját és diáktársaim tapasztalatairól is.

2016 októberében Passauban kezdtem meg féléves külföldi tanulmányaimat az úgynevezett Deutscher Studiengang (DSG)-programon keresztül, amely a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésének köszönhető a Passaui Egyetemmel, és ezáltal kurzusokat kínál német nyelven, és lehetőséget nyújt fél- vagy egyéves németországi tanulmányok végzésére. Alapvetően elmondható, hogy Németország kultúráját közel éreztük magunkhoz diáktársaimmal magyar diákként: párhuzamot találtunk a két nyelv logikájában és a hagyományokban is. Mivel elsősorban a pezsgő egyetemi élet hatotta át a mindennapjainkat, főként az oktatási rendszerben lévő eltérések okoztak nekünk meglepetést.

Németországban például kevesebb csoportmunka-feladatot kaptunk, mint itthon, és nem kellett attól tartanunk, hogy nem kerülünk be egy-egy órára: időpont szempontjából ugyan kevesebb a választék, azonban a nagy létszámú szemináriumok miatt rugalmasabb az átjárás a tanórák között.

A nyelv- és testnevelés órák nagy választéka és színvonala még változatosabbá teszik a németországi félévet. Ami nehézséget okozott, hogy egy félévben csak egy lehetőség van egy adott tárgyból levizsgázni, valamint a legtöbb vizsgát 60 perc alatt kell teljesíteni. Ami a diákok szokásait illeti, meglepő volt számunkra, hogy a németek az előadás után a padokon kopogtak a taps helyett.

A kultúrsokk mértékét nagyban befolyásolta, hogy mely társaságokkal és milyen mértékben tartottuk a kapcsolatot. Az ott tanuló magyarokkal való kapcsolatfelvétel könnyebben ment számunkra a közös nyelv és az előzetes ismeretségeknek köszönhetően, és többeknél a magyar baráti társaság erős szerepe végig meg is maradt. Passauban rengeteg magyar diák tanult, így a velük való ismeretségek biztonságot nyújtottak, hiszen hasonló szituációkba kerültünk, így az egymásnak nyújtott segítséggel valamilyen szinten tudtuk csökkenteni a kultúrsokk hatásait. A kiterjedtebb magyar hallgatói közösség egyrészt komfortzónát nyújtott számunkra, másrészt bizonyos esetekben hátráltató tényezőként is szolgált a másik két baráti kör (németek és más külföldiek) kialakításánál, és ezáltal a beilleszkedésnél. Habár többnyire kötődünk a saját kultúránkból érkezőkhöz, mégis az adottságokon, a hozzáállásunkon és akaratunkon múlik, kik felé nyitunk inkább. Megfigyelhető volt, hogy azok, akik nem, vagy csak gyenge kapcsolatot ápoltak a németekkel és/vagy a külföldiekkel, intenzívebb kultúrsokkot éltek át. Tapasztalataim szerint érdemes részt venni olyan programokon, amelyeken kapcsolatba lehet kerülni helyi diákokkal, ugyanis az egyetemi kurzusokon kevés alkalom adódik erre.

Ezekre jó példa a buddy és az Intercambio program, amelyeken keresztül németekkel is összebarátkoztam, és mai napig tartó kapcsolatokat alakítottam ki.

A buddy programban a helyi diákok mentorálnak egy-egy külföldi diákot, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni. Az Intercambio program célja ezzel szemben a nyelvtanulás anyanyelviektől. Tőlem egy olyan német lány tanult magyarul, aki magyar gyökerekkel rendelkezik, és 2016 óta már kétszer is ellátogatott Budapestre.

A Németországba kiutazó hallgatókat leginkább a kinti szervezetek és csoportok támogatják a kultúrsokkon való átlendülésben és a beilleszkedésben. Ebből a kinti Erasmus Iroda és a külföldi diákok integrálását elősegítő helyi diákszervezetek, az AEGEE-Passau és az Erasmus Student Network (ESN) veszi ki főként a részét. Számos programot biztosítanak a kiutazóknak, hogy jól érezzék magukat, és teret adjanak az ismerkedésre. A már említett buddy programon kívül az orientációs hetek is jó alkalmat biztosítanak erre. Ennek során nemcsak német nyelvi kurzusokon lehet részt venni szintünknek megfelelően, hanem kulturális és szórakozási lehetőségek is kínálkoznak a többi külföldi diákkal, kezdve a bajor esttől a kocsmatúráig.

Se szeri, se száma a német egyetemi diákszervezeteknek, amelyek egytől egyig a diákélet mindennapjait színesítik, az összetartozást erősítik, és többek között kultúrával, politikával, sporttal, hitélettel és környezetvédelemmel foglalkoznak. A magyar diákélethez képest különbséget jelent, hogy a Németországban az egyetemeken az aktív közéleti viták is megjelennek a politikai, érdekképviseleti diákszervezetek által, pl. Amnesty International vagy az RCDS.

Azt is érdemes megvizsgálni, hogy német és a magyar diákok ízlése abban megegyezik-e, hogy mely egyetemi szakokat részesítik előnyben a pályaválasztásnál. Passauban azt tapasztaltam, hogy a jogi és a gazdaságtudományi szakok a legnépszerűbbek a hallgatók körében, de vajon a statisztikák is ezt mutatják? Ha az elmúlt éveket végignézzük, a magyarországi trendek azt ábrázolják, hogy a jelentkezők száma a gazdaságtudományi szakoknál a legmagasabb. Ezen kívül a műszaki képzések is népszerűnek mondhatók a Felvi.hu adatai szerint, hiszen az elmúlt három évben mindig dobogós helyen végzett ez a szakterület is. A pedagógusképzés, valamint a bölcsészettudomány szerepelt még a top hármas listán. A német szövetségi statisztikai hivatal (DESTATIS) adatai szerint a német hallgatók körében is a gazdasági tanulmányok a legnépszerűbbek. A 2019/20-as őszi félévében 237.000 hallgató tanult a gazdasági szakok valamelyikén. Ezt követte az informatika 128.000 fővel, és harmadik helyen végzett a jog 117.000 diákkal.

Ha a gazdasági szakon végzett hallgatók jövőbeli kilátásaira vetünk egy pillantást a két országban, azt láthatjuk, hogy mindkét országban jó lehetőségeket kínál a megszerzett gazdasági tudás. A Felvi.hu diplomás pályakövetési rendszer  2017/2018-as adatai szerint a nemzetközi gazdaság alapszakon végzettek például 1,19 hónap alatt tudnak elhelyezkedni átlagosan, és több mint 70%-uk diplomás munkakört töltött be, nagyrészt kereskedelmi, pénzügyi vagy egyéb ügyintézőként. Németországban Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi tartomány kínálja  a legjobb lehetőségeket a közgazdászok számára, majd ezt követi Hessen és Rajna-vidék-Pfalz. A legtöbben az értékesítés, ügyfélkapcsolat, kontrolling és adótanácsadás területein találják meg a számításaikat a szakmán belül.

Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a másik kultúra irányába mutatott nyitottság és érdeklődés, kíváncsiság és pozitív hozzáállás segít átlendülni a kezdeti sokkhatáson, és lehetővé teszi az alkalmazkodást és az elfogadást, valamint azt, hogy a kint töltött idő óriási élménnyé váljon.

Mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani a hosszabb-rövidebb ideig tartó németországi tanulmányutakat, hiszen ezek által nemcsak a világnézetünk formálódik, hanem a két kultúra közti megértés is erősödik.