Itt tartózkodásának célja volt, hogy betekintést adjon a 2015 óta akut európai problémává vált migráció kérdéskörének jogi és jogfilozófiai vetületeiről. Merkel úr a november 23-án kedden megtartott előadásában körül járta a migráció négy normatív alapját, azok tartalmát részletesen kifejtette és mérlegelte. Az általa megnevezett négy normatív alap a témában: a migránsok szabadsághoz való jogának tiszteletben tartási kötelezettségea rászorulók megsegítésének általános etikai alapkötelezettségea történelmi igazságtalanságok orvoslásának kötelezettsége, azaz a globális kompenzációs igazságosság elve és a globális területi igazságosság elve. Podcastünkben ebből kiindulva kérdeztük Merkel urat személyes véleményéről, az általa érzékelt migráció okozta Németországot érintő változásokról, arról, hogy a migráció akadémiai körben hogyan változtatta meg a diskurzust és a Németországban Magyarországról alkotott képről.