2020 tavasza és a távoktatás időszaka megmutatta, hogy tanároknak és diákoknak egyaránt szüksége van egyszerűen és ingyenesen elérhető, könnyen beépíthető digitális tartalmakra. Erre a hirtelen támadt igényre kevés nemzet volt felkészülve, pedig a taneszközök digitalizálása közel sem új trend az oktatásban. Dél-Koreában a 2007-ben indított programmal kezdték a meg az iskolai tankönyvek digitalizálását, amely Svédországban is sikerrel zajlik. Ebbe a sorba lépett be Magyarország egy összetettebb digitális tankönyvvel. 

A digitalizáció megjelenésével a könyvek piaca átalakult, a legtöbb kiadó – a változó olvasási szokásokat követve – jelenleg egyaránt kínál nyomtatott és e-könyv formátumban megvásárolható műveket. A tankönyvek területén viszont ezen túlmutató fejlődést tapasztalhatunk, a korábbi pdf kiterjesztésű, kizárólag információátadást szolgáló e-könyvek mellett megjelentek összetettebb platformok is, amelyeket digitális tankönyvnek, a szakirodalomban helyenként együttműködésen alapuló digitális tankönyvnek neveznek.

Ezek a digitális tankönyvek olyan virtuális tanulási környezetek, amelyek nem csupán szövegeket és ábrákat tartalmaznak, de beágyazott multimédiás tartalmakkal és tanárok által fejlesztett feladatokkal egészítik ki a tanulási folyamatot. 

A dél-koreai és svéd digitális tankkönyvekhez hasonlítható Nemzeti Köznevelési Portál (nkp.hu) egy komplex weboldal, amely számtalan lehetőséget kínál a pedagógusok és diákjaik számára. Az okostankönyvnek nevezett web.2 alapú, azaz önálló szerkesztésre és megosztásra épülő virtuális környezet az Oktatási Hivatal és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejlesztésében valósult meg. A fejlesztés 2016-ban kezdődött és – 200 intézmény bevonásával zajló próbaidőszakot követően – 2020-ban vált nyilvánossá. A platform élesítése a koronavírus-járvány okozta kényszerű digitális távoktatás támogatását szolgálta. 

Az nkp.hu legfontosabb funkciója a köznevelés minden évfolyamán tanított szaktárgyakhoz kapcsolódó digitális tankönyvek ingyenes és nyílt hozzáférésének biztosítása. Tanárok és diákok egyaránt könnyen elérhetik a korábbi papíralapú tankönyvek szövegét, amelyhez korszerű kiegészítő tananyagok és motiváló grafikai háttér készült. A weboldalt megnyitva csak ki kell választanunk egy évfolyamot és tantárgyat és máris böngészhetünk a leckékre tagolt tananyagrészek között. A leckék oldalán elsőként az adott témakörhöz tartozó különleges grafikát és idővonalat látunk, így felvillanhat előttünk a fűben pihenő Petőfi, de akár az egyik énekkönyv nyája előtt furulyázó juhásza is. 

Az általános és középiskola 12 évfolyamának digitális tankönyvei mellett a keretrendszer tanári útmutatókat, kézikönyveket és sajátos nevelési igényű diákok számára készült speciális modulokat is tartalmaz. A telefonra, számítógépre és táblagépre is optimalizált platform ezáltal bármikor elérhető a diákok számára letöltés nélkül, egyszerű weboldalként. Ugyanakkor a tanárok nem csupán egy digitalizált tankönyvként, hanem feladat és videógyűjteményként, illetve ellenőrző szoftverként is alkalmazhatják az nkp.hu oldalt, emiatt nevezik a könyveket okostankönyvnek. 

A magyar digitális tankönyvek platformján minden pedagógus létrehozhat tanulócsoportokat, amelyekhez feladatgyűjteményeket rendelhet. A legördülő listákat böngésző tanár előre elkészített és szakértők által lektorált feladatokat talál minden tantárgyhoz, amelyeket saját elemekkel is kiegészíthet. A szöveges tartalmak és feladatok mellett egy folyamatosan bővülő médiatár is található a platformon, amely lehetővé teszi a videók, kisfilmek könnyebb keresését és hozzáférését. Az anyagok széles választékában az eseményhorizontok jellemzőitől kezdve a Hősök terének kulisszáin át az aranyhasú mangábe különlegességéig minden témához kötődő videó megtalálható.

A platform fontos eleme a 21 féle feladattípust és 5 fajta egyszerű játék sémát tartalmazó szerkesztő felület, amely kimozdítja a könyveket az egyszerű e-bookok világából. A feladatok között egyszerű feleletválasztó gyakorlatoktól kezdve összetettebb rendszerező és értékelő feladatok is szerepelnek. Segítségükkel szerkeszthetünk szöveges kvízeket, digitális vaktérképeket, számegyeneseket, válaszokat halmazokba rendező, vagy sorba állító feladatokat. Csupán kreativitásra van szükség ahhoz, hogy ötvözzük a kommunista konszolidációt és a matematikát, vagy értékeljük Hrabal híres regényének csehekre és abesszinekre vonatkozó megállapításait. Az egyszerű tesztsorok mellett egy fejlesztő forma is megjelenhet az órákon, amelyet adaptív tesztnek neveznek. Ennek lényege, hogy az előre megadott kérdésekhez a tanár nehézségi szinteket ad meg egy ötfokú skálán, amiket a rendszer fokozatosan „adagol” a diáknak. Jó válasz esetén egyre nehezebb, helytelen válaszadás után ismét azonos szintű kérdés következik. Ezáltal alaposabban begyakorolhatunk egy témát, de ha képben vagyunk az anyaggal, nem szükséges megoldani minden feladatot.

A magyar digitális tankönyvek keretrendszere összességében a köznevelés modernizációja irányába tett nagy lépésként értékelhető. A diákokat nem pusztán befogadóként, de önálló és tevékeny résztvevőként kezeli, akik számára egyéni tanulási utakat tesz lehetővé. A digitális tankönyvek netes felületét ugyanakkor nem tekinthetjük befejezettnek. A digitális platformként folyamatos tökéletesítés és fejlesztés, új videók és feladatok bevezetése szükséges ahhoz, hogy megőrizze korszerűségét és hatékonyságát.