Az első és legfontosabb különbség a választásban rejlik. Egyszerűen fogalmazva: a migráns valaki, aki saját döntése alapján költözik, míg a menekült valaki, akit otthonából erőszakkal űztek el. 

A menekültek, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint, olyan emberek, akik "fegyveres konfliktus vagy üldöztetés elől menekülnek" és "számukra menekültként való elutasítás potenciálisan halálos következményekkel jár". A menekültválság fogalma egy olyan helyzetet vagy eseményt takar, amely során nagyszámú embert kényszerítenek elhagyni otthonát és menekülni más országokba vagy régiókba olyan veszélyes vagy életveszélyes körülmények miatt, mint például fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés, természeti katasztrófák, éhínség vagy más okok. A menekültválságok gyakran humanitárius válságokhoz vezetnek, és súlyos emberi szenvedést okoznak, mivel az érintetteknek el kell hagyniuk mindazt, amit ismernek és szeretnek, és új helyeken kell új életet kezdeniük.  

A menekültválságokban érintetteknek joguk van a nemzetközi védelemhez és segítségnyújtáshoz, és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága és más humanitárius szervezetek gyakran dolgoznak együtt a menekültek védelmében és segítésében. Az érintett országoknak is felelősségük van a menekültek fogadásában és támogatásában, és a menekültek jogai tiszteletben tartásával kell kezelniük őket.

A menekültválságok az elmúlt évtizedek során számos helyen világszerte előfordultak, például Szíriában, Afganisztánban, Venezuelában, Dél-Szudánban és más területeken. Ezek a válságok összetett és súlyos humanitárius kihívásokat jelentenek a nemzetközi közösség és az érintett országok számára, és hosszú távú segítséget és megoldásokat igényelnek annak érdekében, hogy a menekültek és a kényszerűen elhagyott otthonaikba visszatérők számára biztonságos és stabil jövőt biztosítsanak.

A migránsok viszont különböző okokból költözhetnek. Néhányan családjukhoz költöznek vagy gazdasági lehetőségek miatt. Mások az oktatás miatt költöznek, és sokan közülük idővel visszatérnek szülőhazájukba. Általában képesek saját utazásukat tervezni és magukkal vinni vagy eladni a személyes tárgyaikat. Azonban fontos megjegyezni, hogy nem minden migráns azért költözik, mert jobb helyzetből jobb helyzetbe akar kerülni. Sajnos sokan az otthonukban kialakult veszélyes vagy nehezen elviselhető körülmények miatt menekülnek, például zavargások, éhínség, aszály vagy gazdasági összeomlás miatt. Azonban, hacsak nincsenek konkrétan üldöztetve vagy a konfliktus veszélye fenyegeti őket, nem minősülnek menekülteknek. Az EU-n kívüli migránsok bevándorlási ellenőrzéseknek vannak kitéve, és vízumra lehet szükségük az adott országba való belépéshez, beleértve Nagy-Britanniát is. Nincs azonnali hozzáférésük a szociális lakhatáshoz vagy juttatásokhoz, de később esetleg letelepedési és állampolgársági lehetőségük lehet.

Az ezen két fogalom közötti különbség kiemelkedő fontosságú, mivel egy 1951-ben kötött nemzetközi egyezmény határoz meg bizonyos jogokat a menekültnek minősített emberek számára, míg a migránsoknak nincsenek ilyen jogok. A menekülteket jogilag védeni kell attól, hogy azonnal deportálják vagy visszaküldjék olyan helyzetekbe, ahol veszélyeztetve vannak. Joguk van a társadalmi szolgáltatásokhoz és az új ország társadalmába való integrációhoz. A migránsokat pedig az átvevő ország bevándorlási törvényei és eljárásai szerint kezelik, és visszautasíthatják vagy visszaküldhetik őket szülőhazájukba.

A két fogalom közötti különbségek megértése kulcsfontosságú azzal kapcsolatban, hogyan kezeljük az új érkezőket Európában és más területeken. A menekülteknek jogi védelemre és segítségre van szükségük, mivel az életük veszélyben lehet, és az üldöztetés elől menekülnek. A migránsoknak pedig másféle támogatást és eljárásokat kell biztosítani ahhoz, hogy jogszabályosan és hatékonyan lehessenek fogadva az új országban.

Az Egyesült Nemzetek szerint mindkét csoport jelen van Európában és annak partjainál. Tehát biztonságos azt mondani, hogy mindannyian migránsok, mivel mindegyikünk valahova költözik, de sokan közülük - különösen azok, akik olyan helyekről menekülnek, mint Afganisztán, Eritrea, Szíria és Irak - valójában menekültek is. Az ilyen országokból érkező emberek gyakran életveszélyes körülmények között menekülnek, és jogilag is menekültekként ismerik el őket.

Ezért, amikor az ilyen helyzetekről beszélünk, fontos szem előtt tartani a migráció és menekültválság közötti különbségeket, mivel ezek az eltérések meghatározzák, hogy milyen jogok és védelem illeti meg az érintetteket, és hogyan lehet hatékonyan reagálni az ilyen helyzetekre.

Lássunk egy konkrét példát a különbségre! Az Szíriában kitört polgárháború hosszú éveken keresztül tartott, és milliók számára vált az otthonuk elhagyására kényszerítő helyzetté. Az embereknek nemcsak az életük volt veszélyben az erőszakos konfliktus miatt, hanem az is, hogy politikai vagy vallási okokból üldözték őket. Ezek az emberek menekültek lettek, mivel az otthonukban már nem tudtak biztonságosan élni. Amikor elhagyták hazájukat, gyakran menekültstátuszt kaptak az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától (UNHCR) vagy az adott ország kormányától.

Ezután ezek a menekültek más országokba, például Libanonba vagy Jordániába menekültek, ahol olyan jogokra voltak jogosultak, mint az alapvető emberi jogok, az oktatás, az egészségügyi ellátás és a biztonság. Az új országoknak kötelességük volt megvédeni ezeket az embereket és biztosítani számukra a szükséges támogatást, mivel visszatérni otthonaikba már veszélyes lett volna számukra.

Tegyük fel, hogy egy másik személy is Szíriából származik, de ő nem menekült. Ehelyett azért dönt, hogy Angliába költözik, mert jobb munkalehetőségeket és gazdasági kilátásokat remél az új helyen. Az otthonában talán nincs politikai üldöztetés vagy közvetlen életveszély, csak az életminőség javításának vágya vezeti. Ez a személy egy migránsnak tekinthető, mivel saját döntése alapján költözik.

A migránsoknak az új országba való belépéshez általában bevándorlási engedélyre vagy vízumra van szükségük, és az új ország bevándorlási törvényeinek és eljárásainak megfelelően kell cselekedniük. Nem jogosultak ugyanazokra a menekülteknek biztosított védelmi jogokra és támogatásokra, mivel nem az életüket veszélyezteti politikai vagy fegyveres konfliktus. Az új országoknak jogi keretek között kell kezelniük őket, és lehetőségük van saját útjukat kijelölni az új életben.

Ezen példák jól szemléltetik a menekültválság és a migráció közötti lényeges különbségeket. Míg a menekültek kényszerűen menekülnek az életüket fenyegető veszélyek elől, addig a migránsok általában saját választásuk alapján költöznek egy másik országba jobb lehetőségek vagy életkörülmények reményében. Ennek a különbségnek a megértése alapvető fontosságú ahhoz, hogy az új érkezőket megfelelően kezeljük és szükség esetén jogi védelmet nyújtsunk nekik.

A migráció és menekültválság közötti különbségek megértése és tudatosítása kulcsfontosságú az emberi jogok védelmében és a hatékony migrációs politikák kialakításában. Minden embernek joga van a biztonsághoz és a jobb élet lehetőségéhez, és a nemzetközi közösségnek felelőssége biztosítani, hogy az érkezőknek megfelelő támogatásban és védelemben részesüljenek.

Fontos, hogy az érkezőket ne egy kalap alá vegyük, hanem figyelembe vegyük az okokat és körülményeket, amelyek miatt elhagyták otthonukat. Ez segíthet abban, hogy méltányos és emberi módon kezeljük őket, és hozzájáruljunk a világ nyitott és befogadó társadalmának építéséhez. A migráció és menekültválság közötti különbségek megértése lehetővé teszi számunkra, hogy a szükséges támogatást és védelmet nyújtsuk azoknak, akiknek szükségük van rá, és együttműködjünk a békés és stabil világ megteremtésében.