Párhuzamosan viszont egy technológiailag fejlett, innovatív országot képét is kapjuk, kimagasló bérekkel és infrastruktúrával. Egy sokszínű helyről van tehát szó, ahol a többi Öböl-menti országhoz hasonlóan több millió külföldi munkavállaló él, noha gyakran modernkori rabszolgaként a legegyszerűbb fizikai munkákat végezve. Az aggastyán uralkodóval, az ambiciózus örökössel, kedvező történelmi és gazdasági helyzetével, Szaúd-Arábia válaszút előtt áll. Vajon képes a gazdasági fejlődés érdekében nyitni és modernizálódni, beleértve a vallási alapokon szigorúan bebetonozott társadalmi struktúrákat, vagy mindentől függetlenül ez még várat magára? A nemrég bejelentett reformok az elsőre engednek következtetni.

Mohamed Bin Szalmán koronaherceg négy új törvény-tervezetet jelentett be, amik elindíthatják az országot a kodifikált jogrend és a modernizáció útján. Ezek a személyes jogállásról szóló törvény, a civil ügyletekről szóló törvény, a diszkrecionális szankciók büntetőkódexe és a bizonyítási szabályokról szóló törvény. Elsőre idegennek látszanak ezek a rendelkezések, holott nekünk régóta teljesen megszokottak és maguktól értetődőek. Ilyen például a személyes jogállásról szóló törvény, amely a családi kapcsolatokat rendezi (a korábbi nőket diszkriminalizáló iszlámon alapuló szabályok helyett, mint amilyen a választójog, vezetői engedély, vagy válás volt korábban), vagy a civil ügyletekről szóló norma, ami a hétköznapi élet polgári tranzakcióinak (szerződéskötési szabadságok) rendszerét köti jogszabályhoz. A diszkrecionális szankciók pedig a bíróságok egyéni mérlegelésen alapuló büntetéskiszabását hivatottak mérsékelni, ugyanis az iszlám törvények alapján működő szaúdi bíróságok gyakran hoztak aránytalan és igazságtalan döntésket. Ezzel párhuzamos reformtörvény a bizonyítási szabályokról szóló, ami alapvető eljárásjogi biztosíték az állampolgárok védelmében, úgy, mint az ártatlanság vélelme.

A törvények jellegéből is látható, hogy átfogó reformokat tartalmaznak, amelyek az egész igazságszolgáltatást és eljárásrendet is hivatottak megújítani. A koronaherceg szerint a cél a hatékonyság, megbízhatóság és átláthatóság javítása, mindezt az emberi jogok védelmével együtt, különösen, ami a nőket ért hátrányos megkülönböztetés felszámolását érinti. Szerinte a globális versenyképesség elengedhetetlen feltétele egy egységes jogi keret mind a vállalkozások, mind az állampolgárok számára.

Az irány tehát egyértelműen progresszívnek és “nyugatbarátnak” tűnik. De miért pont most? Miért ennyire hirtelen és radikális a váltás?

Ne érzelmi vagy emberi jogi alapokat keressünk, hanem vizsgáljuk inkább meg az Arab-félsziget szövetségi rendszereit. Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok egymás kivételes szövetségesei. Az Egyesült Államok nemrég új elnököt választott Joe Biden személyében, aki első megnyilatkozásai között egyértelművé tette, hogy “Amerika visszatért”, a régi szövetségesek, és “baráti demokráciák” számíthatnak rá, vagyis várhatóan újra nagyobb szerepet fognak külpolitikájában játszani a jogállami és emberi jogi kérdések. Biden nem titkoltan ismét aktív külpolitikai szerepvállalást ígért, ami a korábbi tapasztalatok szerint együtt jár a hírhedt “demokráciaexporttal”. Az ördög sosem alszik, így a gyanú sem. Amerika “visszatérése”, Trump negyven éve nem látott nemzetközi konfliktusmentes, pacifista elnöksége után kétértelmű lehet. Február 4-i beszédében Biden amellett, hogy az autoriter rendszerek lebontásáról beszélt, azt is leszögezte, hogy felfüggeszti a csapatkivonásokat és kiáll minden téren a kisebbségek jogaiért világszerte.

Az új elnökséggel Szaúd-Arábiának régi-új reményei (avagy aggályai, hisz az új amerikai kormányzat egyértelműen elutasítja a szaúdiak mindennemű jemeni aggresszióját)  támadtak a túl rég óta Jemenben zajló konfliktus rendezésére, illetve Iránnal szembeni pozícióinak megerősítésére. Ezek alapján feltételezhető, hogy a váratlan reformkor egyszerre egy politikai gesztus is Washington felé (két szaúdi-amerikai kettős állampolgár börtönből való kiengedése mellett). Ezt a sejtést erősíti a szaúdi-izraeli kapcsolatok alakulása is. Szaúd-Arábia ugyanis mérsékelte az antiszemita tartalmak súlyosságát és gyakoriságát iskolai tankönyveiben, valamint különböző történelmi feltevések alapján igyekszik Jeruzsálemet iszlám szempontból kevésbé fontos városnak feltüntetni.

Jelentéktelennek tűnő, de talán a szaúdi politikai gondolkodás jelenlegi vonalát tükröző esemény volt januárban az a közéleti Twitter-vita, ami arról szólt, hogy eltávolítsák-e a kardot a szaúdi zászlóból.

Ez is jól mutatja, hogy igenis jelen van egy modernizációs és változást kívánó szellem, habár meglehet, korántsem olyan mértékben, mint amit a friss döntésekből kiolvashatunk, hiszen tényleges megújulásról, vagy demokratizálódásról szó sincs.

A pozitív törekvéseket erősíti Mohamed al-Issa, a Mekka központú Muszlim Világliga (MWL) vezetőjének levelei a Facebook és a Twitter vezérigazgatóihoz, amelyek célja egyrészt a szaúdi moderáció propagálása, másrészt nyitott és konstruktív párbeszédet, együttműködést ajánl minden közösségi médiaplatformnak a gyűlöletbeszéd elleni közös fellépés érdekében. Ez a felajánlás viszont szintén kétarcú, hisz a nem muszlimokat továbbra is diszkriminációs törvények sújtják ezen országokban.

A helyzetet összegezve mindenesetre látszik, hogy Szaúd-Arábia változni akar. Minden gyanú és feltételezés ellenére is egyértelmű a szándék az ország megreformálására. Ennek fő mozgatórugója, hogy enélkül nem tudják kihasználni a gazdasági élet adta lehetőségeket. Egy piacgazdaság hatásfoka örökké messze lesz a Pareto-hatékony állapottól (az a gazdasági helyzet, amikor egyik szereplőnek sem lehet “jobb” anélkül, hogy egy másik szereplőnek “rosszabb” lenne), ha a lakosság fele (értsd: nők) kapásból korlátozva vannak a vállalkozás, de még egyes termékek megvásárlásánál is.

Óvatos egyensúlyozást fog követelni ez a kísérlet, ahol az igazi kérdés már csak a “hogyan”. Erre pedig jelenleg nincs válasz, se gyakorlati tapasztalat, hisz egyetlen hozzájuk hasonló arab ország se járta végig ezt az utat, különösen nem azok az “olaj-monarchiák” akik eddig is kényelmesen éltek a jelenlegi rendszerükben.

Vajon lehetséges egy hatékony, modern államrendet és jóléti társadalmat kialakítani a szuverenitás feltétlen megőrzése és az iszlámban a mindennapi életet meglehetősen korlátozó és szigorú vallási, tradíciók megőrzése mellett? Mennyire lehet bízni az ígért reformok hosszú távú megvalósulásában? Ez a jelen és a jövő kérdése is, amiben a nagyhatalmak is aktív szerepet fognak játszani és amit mindenképp érdemes lesz nyomon követni.

A szerző az MCC Társadalomtudományi Iskolájának diákja.

Borítókép: iflr.com