Már fiatalon háborúban edződött és 97. esztendejében egy háborús és bizonytalan Európát hagyott maga után. Csak tankönyvekből tudjuk milyen volt előtte, és egyelőre senki sem látja a királynő nélküli jövőt. Winston Churchill volt az első miniszterelnök, akit kormányzással bízott meg és halála előtt a 15. miniszterelnöknek, Liz Truss-nak adott megbízást, hogy kormányfőként vezesse országát.  A királynő öröksége azonban a béke szimbóluma.

A kihívásokkal küzdő Egyesült Királyság és a kontinens is erőt kell, hogy merítsen a közel 100 éves történelmi hagyatékból. 

II. Erzsébet büszke volt magyar gyökereire, egyik ükanyja Rhédey Claudia volt. A királynő elmondása szerint mindig szerette volna Magyarországot meglátogatni, de csak egyszer látogatott hozzánk, 1993-ban. Támogatta  Magyarország Európai integrációját és a határon túli magyarok helyzetét is figyelemmel kísérte, különös az erdélyi magyarok iránt mutatott kitüntető figyelmet a történelmi, családi szálak miatt.

A felhőtlen gyermekkort csak tízéves koráig élvezhette, miután nagyapja meghalt. Nagybátyja, Eduárd lemondott a koronáról, így édesapja, VI. György örökölte meg a trónt és Erzsébet 10 évesen váratlanul trónörökös lett. 1936-ban nem is sejthette, hogy a következő közel 90 évben neve összefonódik a világtörténelemmel és a monarchia történek leghíresebb uralkodója lesz. 

Apja mellett már a II. világháború alatt bizonyította hazaszeretetét, alázatát.

17 évesen már szolgált, 1944-ben, miután nagykorú lett, már állami tanácsosi rangban dolgozott a nemzetközi béke, a brit birodalom és az uralkodóház szolgálatában. 

Keresztény értékrendje, önfeláldozó alázatos tevékenysége nem rendült meg soha, csak erősödött a történelem és a királyi család zivataros éveiben is. Uralkodását a hidegháborúban kezdte és uralkodóként élhette át berlini fal leomlását is, de a harcok és a háborúk, bel- és külpolitikai kihívások addig sem kímélték: ezek voltak az 1982-es falklandi háború, az ír konfliktus, valamint az ahhoz kapcsolódó terrortámadások, az írkérdés rendezése és a skót függetlenségi népszavazás, majd a BREXIT. 

A királyság, a Nemzetközösség és az egyetemes monarchia első számú diplomatája volt.

A trónon Károly követi. A mai napon a St. James Palotában a trónöröklésért felelős tanács kikiáltja a királynak, majd a miniszterelnököt és az új kormány tagjait fogja fogadni.

A királyi protokoll szerint a halálától számított 10. napon várható a temetése a Westminster apátságban, majd férje, Fülöp herceg mellett a windsori Szent György Kápolnában helyezik végső nyugalomra II. Erzsébetet. 

 Öröksége velünk él tovább.