Brüsszel évtizedeken át legfeljebb az Európai Bíróságra hivatkozhatott, és a szófogadatlan tagállamokra apránként bírságokat szabhatott ki. Ez még mindig így van? 

A közös eladósodás és a feltételrendszer hátterében az EU olyan jogi arzenálra tehetett szert, amely túlzott és önkényes hatalmat jelent. Egy olyan időszakban, amikor a vétójogukat gyakorló országokat zsarolással vádolják, és amikor a korrupció elleni küzdelem és a jogállamiság fogalmát túl gyakran használják totemként a vita elfojtására, a kérdést fel kell tenni. Mert egy dolog az európai alapok csalárd felhasználása ellen küzdeni, és egészen más dolog az európai költségvetést politikai vagy ideológiai fegyverré változtatni. 

Ahogy az mostanában szokásos, két ország kerül a címlapokra ezzel a messzemenő következményekkel járó vitával. Lengyelország, ahol a 35 milliárd eurós gazdaságélénkítési alapot még mindig blokkolják, amíg Varsó bele nem egyezik abba, hogy Brüsszel felszólításainak megfelelően módosítsa igazságügyi reformját. És Magyarország, amelynek gazdaságélénkítési tervét végül jóváhagyták, de még számos feltételhez kötötték. Ráadásul a Bizottság két nappal a legutóbbi parlamenti választások után elindította a feltételességi bombát Budapest ellen: bizonyos európai alapok felfüggesztését "az Unió költségvetésének védelme érdekében".

Néhányan meglepődnek azon, hogy ezeket a pénzeszközöket a gazdasági recesszió, az energiaválság, az infláció és az ukrajnai háború ellenére zárolták (egy olyan ország, amelyért Lengyelország a végletekig harcol). A körülményekkel kapcsolatos kritikák azonban nem fedhetik el azokat a súlyos strukturális problémákat, amelyeket az európai költségvetés látens politizálása vet fel, és amelyek végrehajtása visszaélésekhez vezethet. 

Először is, pontosan miről is beszélünk, csalásról vagy jogállamiságról? Nos, mindkettő. Konkrétan "az Unió költségvetésének védelméhez szükséges szabályok a jogállamiság elveinek valamely tagállamban történő megsértése esetén". A kettő keveredése? Az, hogy az EU aggódik a pénzeszközeivel való visszaélések megakadályozása miatt, a legkevesebb, amit tehet, és ez a feladata az 1999-ben létrehozott OLAF-nak, a csalás elleni ügynökségének, valamint a 2021-ben létrehozott Európai Ügyészségnek. Másrészt az a tény, hogy a Bizottság arra hivatkozva, hogy ez potenciális veszélyt jelent az EU költségvetésére, magára vállalja, hogy beavatkozik a tagállamok igazságszolgáltatásának megszervezésébe, sőt a végső szót is kimondja, komoly problémát jelent. 

Ez a helyzet? A Magyarországgal folytatott tárgyalások példája sokatmondó. Az európai pénzeket csak cseppenként fizetik ki 27 "szuper mérföldkőhöz" kötve, amelyek között szerepel az ellenőrzési mechanizmusok megerősítése vagy a közbeszerzések átláthatósága (ami teljesen érthető), de az Alkotmánybíróság és a Kúria hatásköreinek módosítása is. Tehát alkotmányos jellegű változásokról is szó esik. Ez egy olyan hatalomátvétel, amely az európai jog elsőbbségéről szóló vitákat kicsinyes akadémiai civakodássá degradálja. Képzeljük csak el egy pillanatra, mekkora felháborodást váltana ki, ha az EU ilyen okból felszólítaná Franciaországot, hogy változtassa meg az Államtanács vagy az Alkotmánytanács mandátumát. 

És milyen jogon került át az igazságszolgáltatás megszervezése az Unióhoz? Ez visszavezethető az EU azon sajnálatos tendenciájára, hogy a Szerződésben foglalt kifejezett felhatalmazás nélkül, "visszapattanás útján" szerez hatáskört. Ami még rosszabb, az európai szemeszter ajánlásai (a tagállamok közötti gazdasági és költségvetési koordináció gyakorlata, amely azonban az igazságszolgáltatás függetlenségére is kiterjed, anélkül, hogy igazán tudnánk, miért) úgy tűnik, hogy "mérföldkövekké" váltak a gazdaságélénkítési terv pénzeszközeinek megszerzéséhez. Kötelező ajánlások, röviden? Vagy a szürke zónában való navigálás technokrata művészete, hogy kompetenciákat tulajdonítson magának. És hogy eseti alapon használjuk őket? 

Nem szabad elfelejteni, hogy a Bizottság teljes mérlegelési jogkörrel rendelkezik, ha egy államot üldöz... vagy nem üldöz, mindenféle indoklás nélkül. Igaz, hogy a feltételesség tekintetében a végső döntést a tagállamok hozzák meg, de tény, hogy csak a Bizottság által kiválasztott és kivizsgált esetekről döntenek. Fennáll a politikai "elfogultság" veszélye? Valószínűleg elsősorban azért, mert a hisztérikus Európai Parlament fékezi a Varsóval és Budapesttel való bármilyen megállapodást. A minden kompromisszumot szabotáló, önmagával teli gyűlés, amely a korrupció anatémáját hirdeti abban a pillanatban, amikor a belga rendőrség készpénzzel teli bőröndöket talál alelnökének lakásában, nem a legkisebb irónia. Mindazonáltal továbbra is megmarad a hatalma, hogy megfélemlítse a gyáva Bizottságot, amely a lehető legrosszabb pillanatban fél egy bizalmatlansági indítványtól, és arra kényszeríti a Bizottságot, hogy egyesekkel szemben maximalista álláspontra helyezkedjen... míg másokkal szemben furcsán laza. 

Hogy csak néhány példát említsek, hogyan magyarázható, hogy a gazdaságélénkítési terv elfogadása óta csak egyetlen országot vizsgáltak meg olyannyira, hogy alkotmányos változtatásokat kényszerítettek ki, miközben milliárdok áramlottak sok más országba mindenféle valódi ellenőrzés nélkül? Mivel magyarázható, hogy Budapest kénytelen megerősíteni az Országos Igazságszolgáltatási Tanács hatáskörét (noha azt teljes egészében bírák nevezik ki), míg Spanyolországban alig néhány tiltakozás tárgyát képezi e testület blokkolása, amelyet többségében a parlament nevez ki? A Bizottságnak ez az abszolút mérlegelési jogköre, amely annak az időnek a maradványa, amikor a szerződések őre egy technikai egység volt, ma már az önkényesség és a kettős mérce vektora, amelynek többé nincs helye.

Mindez az európai költségvetés növekvő ideologizálódása mellett. Számtalan példa van arra, hogy az európai alapokból finanszírozott projekteket szalafista nem kormányzati szervezeteknek ítélték oda (némelyikük a Muzulmán Testvériséghez áll közel) a "diszkrimináció" és az "iszlámellenesség" elleni küzdelemre hivatkozva. És mi a helyzet egy olyan technikai jellegű rendelettel, mint az egyes európai alapokra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet, amely előírja, hogy a pénzügyi programozás minden szakaszában figyelembe kell venni a "nemek közötti egyenlőség szempontját" és a "gender mainstreaminget"? Vagy hogy a nagyon jelentős európai kutatási alapokra ugyanezek a politikailag korrekt feltételek vonatkoznak? 

Tehát vigyázni kell. A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, és az Unió költségvetésének és a jogállamiságnak a védelme felé vezető út is ugyanilyen jó szándékkal lehet kikövezve.

Ezek a fogalmak semmilyen körülmények között nem használhatók ürügyként a hatáskörök elvonására és a mérlegelési mozgástér szentesítésére, ami à la carte eljárásokhoz vezet. Ki zsarol tehát kit, a kifejezetten elismert vétójoggal élő tagállamok, vagy az európai intézmények, amelyek az európai költségvetést sotto voce politikai nyomásgyakorlás eszközévé alakítják? Ezekben az időkben az Uniónak nélkülöznie kellene ezt a vitát. De ha ez így van, akkor tegyük fel az összes kártyát az asztalra, és tanuljunk meg olvasni a sorok között az elvek és értékek között, amelyek ugyanolyan tiszteletreméltóak a vázlatok tekintetében, mint amilyen tisztázatlanok a megvalósításban.