rodrigo.jpg

Rodrigo Ballester

loading...
2023. 12. 15. 9:57

Londontól Párizsig: a bevándorlás fogja elhozni az európai demokráciák halálát?

Vajon jogilag lehetséges-e megváltoztatni a migrációs politika irányát? Megtehetik-e a kormányok és a jogalkotók azt, amit a polgárok nagy többsége követel?
2023. 09. 25. 10:21

Migráció: Von der Leyen és Orbán harca

Ami a legális migrációra való hivatkozást illeti, nem biztos, hogy ez a szilárdság garanciája. Rodrigo Ballester interjúja.
2023. 08. 25. 13:33

Magyarországot kizárták az Erasmusból: A nyomásgyakorló Európa

A magyar kormány és az Európai Unió többhónapos eredménytelen tárgyalása után a magyar egyetemek hamarosan elveszítik hozzáférésüket az Erasmus+ forrásokhoz, amely az európai egyetemek közötti mobilitást és partnerségeket segíti elő. A döntés okait nehéz megmagyarázni, ami tovább erősíti azt a képet, hogy Magyarország az EU páriája.
2023. 08. 21. 14:49

A spanyol jobboldalnak és "az egész nyugat-európai jobboldalnak" van mit tanulnia Magyarországtól

Miután a spanyol jobboldal meglepően gyenge eredményeket ért el a július 23-i választásokon, Rodrigo Ballester a Remix Newsnak elmondta, milyen tanulságokat kellene levonnia a spanyol jobboldalnak a Fidesz munkájából.
2023. 06. 19. 13:54

Jobboldali szövetség van kialakulóban az európai berkekben?

A francia kormány és Giorgia Meloni kormánya között kialakult feszültség mögött számos – az Európai Parlament jövőjéhez kapcsolódó - politikai játszma is meghúzódik. Az is kérdés, milyen hatása lehet mindennek Franciaországra.
2023. 05. 08. 11:31

Brussels' Messianic Reflex

To what extent does the European Union have competence for sex education of minors in Hungary? On what legal basis does the EU claim that it can challenge this law?
2023. 05. 08. 11:30

Brüsszel messiáskomplexusa

A magyar kiskorúak szexuális felvilágosítása mennyiben tartozik az Európai Unió hatáskörébe? Milyen jogalapon hivatkozik az EU arra, hogy ezt a törvényt megtámadhatja?
2023. 03. 27. 15:43

Another Europe is emerging from the rubble of the Brussels techno EU, but when will the world really change?

The war brought Europe into the era of geopolitics under threat.
2023. 03. 27. 15:37

A brüsszeli technokrata EU romjaiból egy másik Európa bontakozik ki, de mikor változik meg igazán a világ?

A háború belevitte Európát a veszélyeztetett geopolitika korszakába.
2023. 03. 06. 10:44

Right-wing union: what is happening in other democracies?

The 'respectable' right, as a result of the cultural and intellectual hegemony of the centre-left, inevitably moved towards the centre of the political spectrum.
2023. 03. 06. 10:42

Jobboldali Unió: és egyébként mi történik más demokráciákban?

A "tiszteletre méltó" jobboldal a balközép kulturális és szellemi hegemóniája következtében óhatatlanul a politikai spektrum közepe felé mozdult el.
2023. 02. 14. 13:33

Jogállamiság helyett hívd Vendettának!

Emlékszem egy két évvel ezelőtti beszélgetésemre, amikor Európa a világjárvány tetőzése után kezdett fellélegezni, és amikor az ukrajnai háború kilátásba helyezése még csak sci-fi volt.
2023. 01. 06. 9:39

Az EU költségvetésének veszélyes átpolitizálása

Az Európai Unió könnyen úgy tekint magára, mint egy olyan szervezetre, amely képtelen a tagállamok tiszteletét kivívni, mint egy olyan entitás, amelynek nincs valódi hatalma arra, hogy érvényt szerezzen a döntéseinek.
2023. 01. 06. 6:40

The dangerous politicisation of the EU budget

The European Union readily perceives itself as an organisation unable to command the respect of its member states, an entity with no real powers to enforce its decisions.
2023. 01. 03. 13:02

Behind QatarGate: the octopus of Islamist infiltration into the European Institutions

Qatar Gate is the name of an unprecedented scandal in the European bubble.
2023. 01. 03. 11:26

A QatarGate mögött az iszlamisták európai intézményekbe való bejutásának polipja áll

Ez egy olyan botrány, melyre korábban nem volt precedens az európai buborékban.
2022. 12. 08. 9:38

Hungary, Europe's sentinel

To be right against all odds, to see the grass grow before others, to look at the moon when others look at the finger pointing at it. This seems to be the fate of this country, and of Central Europe in general.
2022. 12. 08. 9:35

Magyarország, Európa őrszeme

Igaza van minden esélye ellenére, mások előtt látja, ahogy a fű nő, figyeli a Holdat akkor, amikor mások még ujjal mutogatnak rá. Úgy tűnik, ez a sorsa ennek az országnak és általában véve Közép-Európának.
2022. 12. 02. 8:52

Transz-totalitarizmus: a gender-nihilizmus legdurvább arca

A népes woke-galaxisban rengeteg delíriumos ideológia létezik, de egyiknek sincs olyan totalitárius DNS-e, mint a "transz kollektívának."
2022. 12. 02. 8:50

Trans totalitarianism: the most sordid face of gender nihilism

In the crowded woke galaxy there are plenty of delirious ideologies but none has a DNA as totalitarian as that of the "trans" collective.
2022. 11. 28. 9:13

Macron új iránya?

Az európai politikai paletta szinte nap mint nap nagy felfordulást él át.
2022. 11. 28. 9:11

Macron’s new course ?

The European political landscape is undergoing a great upheaval.
2022. 11. 24. 11:48

Ocean Viking: Európa a képmutatás pokoli spiráljában

Eljött az ideje annak, hogy feltegyük a kérdést, hogy a migráció területén bizonyos hatásköröket, különösen a határellenőrzést illetően, visszavegyünk nemzeti szintre.
2022. 11. 24. 11:44

Ocean Viking: Europe in the infernal spiral of its hypocrisies

The time has come to ask the question of repatriating to the national level certain competences in the field of migration, particularly concerning border control.
2022. 05. 18. 14:08

Konferencia Európa Jövőjéről: a részvételi demokrácia színlelése

Ha van egy tanulság, ami a nemrégiben zárult Konferenciával kapcsolatban levonható, az az, hogy bármik legyenek is a körülmények, (háború, egészségügyi válságok, gazdasági visszaesések, vagy bármilyen szerencsétlen precedensek) mindig lesz egy olyan kis létszámú elszánt hívő, akik számára a kontinens megmentése csupán a szerződések hosszadalmas és bonyolult reformjaiban áll.
2021. 09. 24. 10:01

A kiskorúak védelméről szóló magyar törvény kontra Európai Bizottság: egy előre megjövendölt összecsapás krónikája?

Mi a jogi háttere annak a folyamatnak, amely, ahogy sokan állítják, inkább ez EU átideologizálását jelenti? Hogyan váltak olyan fogalmak, mint az "európai értékek" vagy a "diszkriminációmentesség" bizonyos ideológiák foglyaivá, ahelyett hogy az egységet erősítenék?
2021. 09. 24. 9:56

Hungarian law on the protection of minors vs. European Commission: chronicle of a clash foretold?

Is there a firm legal base behind, as many claims, the ideologization of the EU? How did phrases like "European values" or "non-discrimination" become captive to certain ideologies instead of remaining decisive points of unity for the European community?
2021. 08. 03. 11:29

Bizottság kontra Magyarország és Lengyelország: néhány (szigorúan jogi) észrevétel

Miközben az EU és Magyarország összecsapása a kiskorúak oktatásáról szóló törvény miatt még mindig szerepel a hírekben, fontos, hogy ismerjük a vita jogi oldalát.
2021. 08. 03. 11:21

Commission vs Hungary and Poland: some (strictly legal) observations

While the clash between the EU and Hungary on the law for the migration of minors still hits the news, let’s set the focus for a second on the strictly legal aspects of the controversy.
2021. 07. 05. 9:24

Cancel culture, the new European value

The European Council of 24-25 June 2021 was historical but not for the reasons you might think. Where some saw a vocal defence of “common values” against the umpteenth attack from the Hungarian government, others saw a worrying evolution amid the one-sided media noise: the official advent at the highest political level of cancel culture in the EU.
2021. 07. 05. 9:22

"Cancel culture", az új európai érték

Az Európai Tanács 2021. június 24-25-i ülése történelmi jelentőségű volt, de nem azért, amiért elsőre gondolnánk. Míg egyesek a magyar kormánynak a "közös értékek" elleni sokadik támadásával szembeni védekezést látták az ügyben, mások a "cancel culture" hivatalos megjelenését az EU legmagasabb szintjein.
2021. 04. 26. 10:11

Von der Leyen, Michel, Erdoğan és Európa jövője

Három héttel azután, hogy a bátortalan Charles Michel és a ravaszdi Erdoğan társaságában von der Leyen megalázó helyzetbe került Isztambulban, az eset még mindig beszédtéma Brüsszelben és másutt is. Nem csoda, hisz a kép érzékletesen rámutat az EU sürgető problémáira és egyben gyengeségének kínos beismerése is.
2021. 04. 26. 10:00

Von der Leyen, Michel, Erdoğan and the Future of Europe

Three weeks later, Von der Leyen’s humiliation in Istanbul in front of a poor-spirited Charles Michel and a sly Erdogan is still the talk of the town, in Brussels and beyond. No wonder, this incident is much more than a storm in a glass of water or the perfect buzz for social network and meme addicts. This picture is rather the metaphor of some of the EU’s most pressing challenges and an embarrassing admission of its weakness.
2021. 04. 01. 9:36

A spanyol kormány: az EU jogállamisági mechanizmusának tesztje?

Elnézést, de a mai bejegyzésben nem lesz egy szó elemzés vagy személyes gondolat sem, csak a puszta tények.
2021. 04. 01. 9:19

The Spanish Government: a test case for the EU’s Rule of Law mechanism?

Apologies, not an inch of analysis or personal thoughts in today’s post, only facts.
2021. 03. 16. 11:24
Tudásközpont

A kollektív őrület krónikája: a Keira Bell-ügy

Tavaly decemberben a londoni Legfelsőbb Bíróság, mérföldkőnek számító ítéletet hozott. Egy olyan témában, amelyről nehéz komoly és indulatoktól mentes vitát folytatni: a transzneműségről ezen belül is a kiskorúak átoperálásáról. Rodrigo Ballester írása.
2021. 03. 16. 11:14
Tudásközpont

The chronicle of collective madness: the Keira Bell case

Last December the High Court of London delivered a landmark judgment which is called to make an impression. Or rather, to enlighten on the ideological and medical drifts on a subject which does not allow an appeased debate: transsexuality and that of minors in particular. By Rodrigo Ballester.
2021. 02. 08. 10:38
Tudásközpont

A "Big Tech" és a politika: az önjelölt ötödik hatalmi ág

Az a kérdés, hogy demokráciánkat megőrizve megyünk-e tovább, vagy inkább pár kattintásért készek vagyunk eladni jogainkat a „megvilágosodott” big tech cégek érdekcsoportjának? Rodrigo Ballester írása.
2021. 02. 08. 10:05
Tudásközpont

Big Techs and politics: the self-proclaimed fifth power

Do we want to sail those waters preserving our democracies or are we ready to trade our rights for a couple of clicks to a trust of “illuminated” Big Techs? By Rodrigo Ballester.
2021. 01. 11. 12:27
Tudásközpont

The art of the veto, the art of the deal

Now, as the "media noise" is dying away it's worth looking back to the Hungarian-Polish veto of 2020. Was it something actually extraordinary in the way the majority of the media coverage presented? Or not at all? A unique analysis by Rodrigo Ballester.