Egy teraszon ültem egy volt uniós kollégámmal, az a fajta meggyőződéses európai föderalista, aki nem riad vissza a vitáktól, de a barátságot a politikai disszonanciák fölé helyezi. Meglehetősen ritka ez a hegemón „cancel culture” idején, amikor az emberek még egy kávé mellett is a „cherry pickingre”, vagyis a bizonyítékok elfojtására koncentrálnak. A téma? Magyarország és Lengyelország, természetesen Orbán Viktor hosszú litániája az Európai Parlament bráhmanái által meghatározott uniós értékek elleni bűnökről, a szófogadatlan Lengyelországról és az "Unió költségvetésének védelmét szolgáló" feltételrendszer közelmúltbeli elfogadásáról. 

A heves, de civilizált vita után jött a cinikus csattanó: Lengyelország túl nagy és geopolitikailag nélkülözhetetlen, de Magyarországnak megfelelő a mérete és a profilja ahhoz, hogy megverjük, hogy "mi" leckét adjunk a nyílt disszidenciának és elrettentsük a jövőbeni deviáns viselkedéstől. Köszönöm az őszinteségét, kedves volt kolléga, és köszönöm, hogy megerősítette megérzésemet, miszerint a jogállamiság, a feltételesség, a közös értékek és egyéb divatos szavak csak szemantikai ürügyek a kultúrharcra, az oldalválasztásra és a vezető szerepvállalásra. Ez a megjegyzés továbbra is visszhangzott bennem, mivel a hatalommal való ilyen visszaélés az európai integráció létjogosultságának közvetlen tagadását jelenti. Ezen a beszélgetésen eltöprengve arra a keserű következtetésre jutottam, hogy az EU a jelenlegi pilótái kezében ideológiai csapdává vált - politikai zsarolás, amelyet ügyetlenül technokrata eufemizmusokba bújtatnak. 

Két évvel később a legrosszabb előrejelzéseim beigazolódtak. Orbán Viktor elsöprő választási győzelme (az utolsó csepp a pohárban Brüsszel számára?), az Európai Bíróság zöld utat adott a feltételességi mechanizmusnak, és a súlyos gazdasági helyzet, amelyet nagyrészt az ukrajnai háború váltott ki, a bolygók régóta várt együttállását eredményezte. Végre, a lehető legjobb alkalom a vadonatúj nukleáris gomb megnyomásához. Igen, vadonatúj, és igen, nukleáris. A Bizottság ugyanis a feltételességi mechanizmus 2022-es végleges jóváhagyásáig csak olyan tagállamok ellen indíthatott jogsértési eljárást, amelyek ellen egyébként súlyos bírságot fizetnének. Ennyi volt, és ez szerintük nem volt sok. Mégis, hirtelen a fogatlan Brüsszel "zsaroló szuperhatalmat" kapott a pénzügyi feltételrendszer formájában. A technokraták évekig lappangó frusztrációk után végre a varázsló tanítványát játsszák az ideális fekete báránnyal szemben, és kevés ellenerővel. 

Első látásra, minden rendben. Ki ellenezhetné "az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét" és az olyan jogállamisági kérdések kezelését, amelyek "hatással lehetnek az EU költségvetésére"? Csakhogy az ördög a részletekben rejlik, pontosabban a részletek hiányában. A Magyarországgal szembeni jelenlegi eljárás valójában arra emlékeztet, hogy a korlátlan mérlegelési jogkörrel és a hatáskörre való tekintet nélkül alkalmazott, meghatározatlan jogi fogalmak tökéletes receptet jelentenek az önkényre. Brüsszel először 17 feltételt tett Budapest asztalára. Amikor ez utóbbi kipipálta az összes négyzetet, a Bizottság további tíz, "az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos"feltételt tett hozzá, anélkül, hogy igazán megmagyarázta volna, hogy ez milyen kapcsolatban áll az EU pénzügyi érdekeinek védelmével. Mennyiben jelentenek veszélyt az EU költségvetésére a magyar Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmánybíróság jelenlegi hatáskörei? Vannak-e konkrét példák, vagy csupán "csak a biztonság kedvéért"kívánságműsorról van szó? Ne kérdezz, csak csináld, és kár, ha ez azzal jár, hogy az EU költségvetését főkulccsá kell tenni a hatáskörök megszerzéséhez és a tagállamokra alkotmányos változtatások kikényszerítéséhez. 

Tehát 17 mérföldkőből 27 „szuper mérföldkő" (szép példája a technokrata költészetnek). Csakhogy Magyarország tovább játszott és teljesített. Szóval, mi lesz a következő, "nekünk" meg kell büntetnünk a fekete bárányt, nem igaz? Próbáljuk meg a magyar kiskorúak védelméről szóló törvénnyel, amely tiltja a pornográfiát, a "gender-elméletet" és a homoszexualitás népszerűsítését kiskorúak számára. Ha van olyan terület, ahol az EU-nak egy centiméternyi kompetenciája sincs, az éppen ez, de mindegy. Amikor Richelieu megalkotta híres mot d'esprit-jét ("Ha adsz nekem hat sort, amelyet a legbecsületesebb ember keze írt, találok benne valamit, amivel felakaszthatom"), nem gondolta volna, hogy néhány évszázaddal később Brüsszelben valahogyan újrahasznosítják majd, kifinomultabb és kevésbé hátborzongató módon. 

A trükk az, hogy mindig van egy meglévő uniós jogszabály, amelyre a Bizottság kész hivatkozni, hogy egyértelmű felhatalmazás nélkül azt állítsa, hogy "ez az én dolgom". Ebben az esetben a főnyereményt jelentő jogszabály a közös rendelkezésekről szóló rendelet, egy unalmas, technikai jellegű jogszabály több uniós alap végrehajtásáról, amely azonban tartalmaz néhány csapdát. Az egyik a "nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének"és a "nemek közötti egyenlőség szempontjainak" előmozdítására vonatkozó kötelezettség az alapok végrehajtása során (ha valaki elég járatos a „woke” tudományokban, kérem, magyarázza el a különbséget). A második az EU Alapjogi Chartájának tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség. Elég ahhoz, hogy a Bizottság december 22-én feketén-fehéren leírja, hogy "Magyarország úgynevezett gyermekvédelmi törvényének rendelkezései ... konkrét és közvetlen hatással vannak a Chartának való megfelelésre három kohéziós program egyes konkrét célkitűzéseinek végrehajtása során". Zsargonmentes nyelvre lefordítva: Magyarországot pénzügyileg büntetik, ha nem módosítják ezt a törvényt. Ennyit azokról a mandarinokról, akik Istenre esküdtek, hogy az uniós költségvetés nem ideológiai fegyver. 

És most, hogy a zsarolási mechanizmus jól olajozott, miért is állna le Brüsszel? És mivel a boszorkányüldözésnek széles körben tapsol az Európai Parlament, amely kétségbeesetten próbálja a szőnyeg alá söpörni a "KatarGate"-et, duplázzuk meg! A Magyarország elleni EP-határozatok az Orbán népszerűségére nevet építeni kívánó harmadosztályú EP-képviselők által összeállított hazugságok kibeszélhetetlen forrása. Az egyik legújabb dallam pedig az, hogy a magyar egyetemeket "politikailag eltérítették", mert a kuratóriumukban van egy-két jobboldali politikus. Ismétlem, az EU illetékes ezen a téren? Nem, de kit érdekel, mert elég azt állítani, hogy az Erasmus-pénzeket potenciálisan/elméletileg/feltehetően veszélyeztetheti az a pár politikus, akik a kuratóriumban ülnek, korlátozott szerepkörrel. Kinek van szüksége jogi karokra az ilyen "jogi érvelések" kidolgozásához? 

A probléma az, hogy az EU azzal, hogy a magyar egyetemeket és diákokat a jövő évtől kezdve kizárta az Erasmus-programból, átlépte a gyalázatos vörös vonalat, és lábon lőtte magát. Az Erasmus az EU legkonszenzusosabb márkája, egy sikeres és népszerű program, amely a "hidak építésére" hivatott, egy szent tehén, amelyet a Bizottság most beszennyezett az önkény mocskával, megmutatva ezzel az értékekhez, a jogállamisághoz és a jogállamisághoz való állítólagos ragaszkodásának valódi természetét: politikai büntetés, hogy elrettentő példát mutasson - pénzügyi tekintélyelvűség, ha úgy tetszik. 

És most mi következik? Mit súg az Európai Parlament a Bizottság fülébe, hogy a pénzügyi zsarolás folytatódjon? A feltételességi mechanizmus vitathatatlanul a legnagyobb hatalom, amellyel az EU általában véve, és különösen a Bizottság valaha is élt.

A puha hatalom évei után úgy tűnik, Brüsszel kéjjel és önelégültséggel élvezi a pénzügyi ostorcsapás szadista izgalmát, különösen háborús időkben - egy ízes és hideg vendetta, amelyet "az Unió költségvetésének védelme" néven is ismerünk, és egy olyan előjog, amely valószínűleg szétrobbantja az EU-t, ha rossz kezekbe kerül. Mint például a mostaniak. 

Utóirat: A barátom egy dologban tévedett. Sem mérete, sem geopolitikai súlya háború idején nem kímélte meg Lengyelországot a pénzügyi zsarolástól. A többiben teljesen igaza volt.

-

A cikk eredetije a European Conservative oldalán jelent meg angolul.