Az Ifjúságkutató Intézet kutatásában feltérképezte az egyes generációk elképzelését arról, hogy milyen értékek fontosak a mai fiatalok számára. A felmérésből kiderült, hogy a magyarok szerint a fiatalok számára legfontosabb az élményszerzés, míg a kemény munka, a politika és a vallás kevésbé fontosak. 

2022. május–júniusában készült az a reprezentatív kérdőíves kutatás*, amelyben az Ifjúságkutató Intézet a generációs feszültség jelenlétét vizsgálta a magyarországi társadalomban. A kutatásból megállapítható volt, hogy elsősorban a fiatalok éreznek ellentétet a generációk között, míg az idősek alapvetően harmonikus viszonyulást érzékelnek a fiatalok irányába.

A kutatás kitért azon elképzelések vizsgálatára is, hogy milyen értékek fontosak a mai fiatalok számára. A legfontosabbnak tartott értékek az élményszerzés mellett az önálló döntéshozatal, illetve a tanulás volt, míg a legkevésbé fontosnak a kemény munkát, a politikát és a vallást tartották a megkérdezettek. A különböző korcsoportokba tartozók meglehetősen hasonló véleményen voltak, a legnagyobb különbségek pedig a legfiatalabbak és a legidősebbek között mutatkoztak meg. 

A legfiatalabb csoportok nagy része (97%) úgy vélte, hogy a mai fiatalok életében nagyon fontos az élményszerzés, amit a 30-39 évesek is hasonlóan magasra értékeltek (90%). A fiatal korosztály ezáltal az élményszerzést vélte a legfontosabb szempontnak a felsoroltak közül.

Az élményszerzést az idősebb csoportok közül a 60 év felettiek tartották a legkevésbé fontosnak, de nagyrészt ők is a fontos kategóriákat jelölték meg (88%). Az aktivitás szerinti csoportosítás alapján (dolgozó, tanuló, nyugdíjas) látható, hogy az összes tanuló fontosnak találta a fiatalok életében az élményszerzést, a nyugdíjasoknak pedig 87%-a.

A mai fiatalok szemszögéből vizsgálódva a fiatal és idős válaszadók nagyjából azonos mértékben vélték fontos szempontnak a tanulást, valamint annak elérését, hogy a szüleik büszkék legyenek rájuk. Az önálló döntések meghozatalát közel minden korcsoport egyaránt fontos szempontnak tartotta. A vallást és a politikát a 60 felettiek kisebb arányban fontosabbra értékelték, de nem számottevően. A két szempontnál minden korcsoportban az ‘inkább nem fontos’ kategória volt a leggyakoribb választás.

Az életkor alapján eltéréseket figyelhettünk meg elsősorban a családalapítás, de a kemény munka és a magyarság fontosságának megítélésében is. A 40-59 évesek (vagyis a mai fiatalok szüleinek megfelelő korúak) többé-kevésbé még egyetértettek a fiatalabb korosztályok tagjaival, a 60 év felettiek válaszai azonban nagyobb mértékben is eltérnek a fiatalokétól. Családalapítás tekintetében a 60 év felettiek úgy vélték a fiatalok számára rendkívül fontos a saját család alapítása (72%-uk szerint fontos), sőt ez került esetükben a negyedik legfontosabb helyre. Ezzel szemben a 18-29 évesek kevesebb, mint fele szerint fontos (48%), a 30-39 évesek körében – amely életkorban valójában a leginkább megtörténik a saját család alapítása - valamivel nagyobb arányban (59%).

Az idősebbek a kemény munkát és a magyar identitást is fontosabbnak vélték.  A kemény munkát a 60 év felettiek 62%-a, míg a 18-29 évesek 41%-a, a 30-39 évesek 35%-a gondolta hasonlóan fontosnak. A fiatalok magyarság-tudatát is a 60 év felettiek értékelték a fontosnak (64%), míg a fiatalok nagyjából fele gondolta ugyanezt. 

*A magyarországi 18 évesekre és idősebbekre vonatkozó reprezentatív mintával készülő kutatást 1000 fő telefonos (CATI) megkérdezésével végezte az Ifjúságkutató Intézet 2022. május–június hónapokban.