Tanulmányaim az ELTE PPK Pszichológia szakán, klinikai és egészségpszichológiai specializáción végzem, 2022 májusában leszek terveim szerint okleveles pszichológus. A mentális egészség és a pszichológusi munka mindig is fontos volt számomra, így a mesterképzésem mellett elkezdtem a pécsi tudományegyetemen a Biblioterápiás szakirányú képzést, amivel pszichológusként egyből tudok majd segítő szakemberként dolgozni.Korábban az MCC-Mindset Pszichológia Iskola hallgatója voltam, így lehetőségem volt találkozni dr. Márky Ádámmal, illetve az általa képviselt Elfogadás és elköteleződés terápiás(ACT) megfontolásokkal. Az ACT többek között olyan központi témákkal dolgozik, mint a reziliencia, a belső élmények elfogadása és az érték alapú döntések.A Műhely témám is ebben a témakörben írom; a magyar egészségügyi dolgozók kiégését és annak csökkentését vizsgálom. Hogyan lehet bánni a segítő munka során keletkező nehéz érzésekkel, miképp lehet megélni őket úgy, hogy abból a lehető legtöbb értéket kaphassuk.

Kutatási téma:

ACT intervenció orvostanhallgatók számára

Az egészségügyi dolgozók 47%-a esetében beszélhetünk kiégésről a Medscape 2022-es felmérése alapján, még ha sürgősségi orvosok esetében vizsgáljuk a kiégést, akkor 60%-ra tehető a kiégett orvosok aránya. Magyarországon 2013-ban egy kiégést mérő vizsgálatban a résztvevők 50%-a számolt be kiégésre utaló tünetekről önkitöltős kérdőíveken (Mészáros Veronika, 2013). 

A kiégés olyan emocionális és mentális kimerülés, amely fizikai tünettel kapcsolódik össze, munkához köthető, korábbi pszichopatológiával nem diagnosztizált személyek esetén azonosíthatjuk (Tandari-Kovács, 2010). Hatására negatív attitűd alakulhat ki, ami csökkenti a munkahelyi hatékonyságot és teljesítményt (Tandari-Kovács, 2010). Így személyes deficitek mellett a munkahelyi teljesítményre is rossz hatással van, érdemes tenni ellene. 

A kiégés csökkentésére ideális lehet a pszichológiai rugalmasság növelése, amely serkenti az értékalapú célok követését, a jóllét és önegyüttérzés növelését (Landi és mtsai., 2021). Ezért a kutatási témám az egészségügyi dolgozók, jelen esetben egy orvostanhallgató csoport ACT intervenciójának nyomon követése, amelyben az ACT 5 alkalmas folyamatának hatását vizsgálom. Az ACT pedig az Acceptance and Commitment Therapy rövidítése, amely terápiás megközelítés serkenti a pszichológiai rugalmasságot.