Prof. Dr. Andreas Kinneging a Leideni Egyetem jogfilozófia professzora. Számos publikációja jelent meg holland és angol nyelven alkotmányelméletről, etikáról - különösen erényetikáról -, filozófiatörténetről és metafizikáról. Megjelent könyve közé tartozik: Aristocracy, Antiquity, and History (Arisztokrácia, antikvitás és történelem), The Geography of Good and Evil (A jó és a rossz földrajza), De Onzichtbare Maat (A láthatatlan intézkedés). Prometheus 2020 c. könyvének angol nyelvű fordítása folyamatban van, illetve idén jelenik meg Platón Az állam c. fordítása.