Dr. Orr a Vallásfilozófia docense a Hittudományi Karon, és ezt a pozíciót négy év McDonald posztdoktori ösztöndíj után töltötte be az oxfordi Christ Church teológia, etika és közélet szakán.  A Cambridge-i Egyetemen szerzett PhD és MPhil fokozatot vallásfilozófiából, az oxfordi Balliol College-ban pedig BA diplomát klasszikus tudományokból. Mielőtt tudományos pályára lépett volna, több évig a Freshfields és a Sullivan & Cromwell vállalati jogi cégeknél dolgozott.

Dr. Orr kutatási érdeklődési körébe tartozik Husserl és a német fenomenológia korai mozgalmainak háttere; Heidegger teológiakritikája és Kant teleológiára való kritika előtti felhívásai; a misztikus teológia és a skolasztikus metafizika egyesülése Edith Stein későbbi írásaiban; valamint az analitikus hagyományban David Lewis és David Armstrong kortárs vitái a természeti törvények és az oksági erők metafizikájáról.