Dr. Marcus Gonschor 1983-ban született Alfeldben a Hámeln-i Tanulmányi Szeminárium GHRS szemináriumi rektorhelyettese és történeti tanszékének vezetője. Ezenkívül az alsó-szászországi iskolai szolgálat tanára. A német-amerikai kapcsolatok történetének, az európai integrációnak és a transznacionális pártok együttműködésének szakértője. Publikációi a kereszténydemokráciáról és a konzervativizmusról, az európai parlamentarizmusról és az 1945 és 1990 közötti német-amerikai együttműködésről szólnak. A közelmúltban különösen Hans-Gert Pöttering európai politikusról írt életrajzával vált ismertté, amelyet Prof. Dr. Michael Gehlerrel közösen írt „Egy európai lelkiismeret" címmel.