Werner J. Patzelt 1991-től 2019-ig a Drezdai Műszaki Egyetem Politikai rendszerek és összehasonlító elemzés Tanszékének korábbi professzora.

Passau és Drezda mellett tanított párizsi (École pratique des hautes études) és moszkvai (Gazdasági Főiskola) felsőoktatási intézményekben, valamint a Nemzetközi Politikatudományi Társaság (IPSA) nyári egyetemein Ankarában, Antalyában, Mexikóvárosban, Nápolyban, Stellenboschban és Szentpéterváron. 2009 és 2014 között a Nemzetközi Politikatudományi Társaság végrehajtó bizottságának választott tagja volt; 2016 óta az IPSA nyári egyetemeinek koordinátora.

Kitüntetései között szerepel a Kelet-Bajorország kulturális díja „Az etnometodológia alapjai” című PhD-disszertációért (1984); A német Bundestag tudományos díja a „A parlamenti képviselők és a képviselet” című habilitációs értekezésért (1994).

Kutatási területei a törvényhozások, a pártok, a politikai kultúra, a politikai kommunikáció, az összehasonlító történelmi politikai rendszerek, az evolúciós institucionalizmus, valamint a társadalomtudományi episztemológia és módszertan.

Társszerkesztője a Studien zur Parlamentarismusforschung [Tanulmányok a parlamentarizmusról] című könyvsorozatnak és a Zeitschrift für Parlamentsfragen [Parlamenti ügyek folyóirata] szerkesztőbizottságának tagja. Emellett az aktuális politikai események kommentátoraként is tevékenykedik újságokban, rádióban és televízióban.

Mintegy 80 közérthető tudományos írás, több mint 300 újságcikk és interjú mellett közeé 100 cikket publikált szakmai folyóiratokban, valamint 250 könyvfejezetet. Ezek – gyakran összehasonlító perspektívában – a tágabb értelemben vett törvényhozás-kutatás, a politikai kultúra, a populizmus és a társadalomtudományok evolúcióelméletének témakörével foglalkoznak.

Felsőfokú tanulmányait Münchenben, Strasbourgban, valamint a Michigani Egyetemen (Ann Arbor) végezte, majd 1984-ben a Passaui Egyetemen doktorált.


Az MCC vendégoktatója: 2021. szeptember  - 2022. május

Publikációs lista