Song Lilei

loading...
1/30/23, 6:00 AM

Magyarország választása: „kompország” Kína és az EU között

Az EU Kína-politikájának összetettsége egyre inkább előtérbe kerül. Először is, mivel Kína gazdasági teljesítménye meghaladja a 27 uniós országét együttvéve, Európa egyre inkább jelentős gazdasági és technológiai versenytársként tekint Kínára
1/30/23, 6:00 AM

Hungary's choice between China- EU relations: a "ferry country"

The complexity of the EU's policy toward China is becoming increasingly prominent. First,with China's economic output exceeding that of the 27 EU countries combined, Europe increasingly sees China as a major economic and technological competitor.