Ashley Frawley szociológus, két könyv szerzője: A boldogság szemiotikája: Rhetorical Beginnings of a Public Problem (2015) és Significant Emotions: Retorika és társadalmi problémák egy sérülékeny korban. Szakterülete a társadalmi problémák nyilvános bemutatása, valamint az egyénekre, családokra és érzelmekre, mint megoldási útvonalakra való fokozott politikai összpontosítás. Lelkes védelmezője a családi autonómiának, és kampányolt a szülői döntéshozatalba való politikai beavatkozás megállításáért, amely csökkenti a családi életbe történő, gyakran büntető jellegű beavatkozások mértékét. Kanadából származik, a Nipissing First Nation tagja, két kisgyermek édesanyja. Az MCC Brussels-től azt reméli, hogy teret nyit a progresszivitás nyelvébe öltöztetett regresszív politikák kritikus megkérdőjelezésének.