Az olmützi Palacký Egyetem jogi karának vezető kutatója és az uniós jog oktatója, valamint az észtországi Taltech jogi kar adjunktusa, ahol uniós jogot oktat. Kutatási területei közé tartozik az alapvető jogok védelme a szupranacionális jogi rendszerekben.