Prof. Dr. Hillgruber 1963 december 9-én született Darmstadtban, a bonni Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn közjogi tanszékének tanára, 2016 óta pedig ugyanezen egyetem Kánonjogi Intézetének igazgatója. 2006 óta Észak-Rajna-Vesztfália tartomány alkotmánybíróságának helyettes tagja, amely tisztségbe legutóbb 2018. júniusában választották újra. Hillgruber az alkotmányjoggal és a nemzetközi joggal, valamint a jogfilozófiával és az államelmélettel foglalkozik. Volker Eppinggel együtt társszerkesztője a C. H. Beck által kiadott, a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényéről szóló „Epping/Hillgruber" című szabványkommentárnak. Emellett rendszeresen publikál vendégcikkeket a Frankfurter Allgemeine Zeitungban.