Prof. Dr. Michael Sommer az oldenburgi Carl von Ossietzky Egyetem ókori történelem tanszékének professzora. 1970. április 29-én született Bonnban.

Freiburgban, Bázelben, Brémában és Perugiában ókori történelmet, klasszikus filológiát, tudománypolitikát és közel-keleti régészetet tanult, majd Freiburgban doktorált 2000-ben. Ezután a freiburgi Albert-Ludwig Egyetem Orientális Szemináriumának tudományos segédmunkatársa, majd az oxfordi Wolfson College vendégkutatója volt. Ezt követően a Freiburg im Breisgau-i Albert-Ludwig Egyetem ókortörténeti szemináriumának előadójaként dolgozott. A 2005-ös habilitációját követően hét évig a Liverpooli Egyetem ókortörténeti lektora volt.

Sommer fő kutatási területe az ókor gazdaság-, intézmény- és mentalitástörténete, valamint korszakokon átívelően Levante története. Kiadványaival ismételten széles közönséget szólít meg. Legutóbb 2022-ben (németül): "Minden út Rómába vezet. Az ókor legrövidebb története"; "Dark Rome. A rómaiak titkos élete".