Csepregi Gábor

loading...
3/2/23, 10:02 PM

The game of life: on the playful elements in human behaviour

For some time I have been thinking about the presence of playful elements in human behaviour that, at first glance, have little to do with play itself as we perform or observe it.
11/24/22, 7:42 PM

A tudós tízparancsolata

Kutatóként, tanárként és íróként mindig is úgy éreztem, hogy a tudományos élethez szükséges egyfajta tudatos hozzáállás.
11/24/22, 7:40 PM

A Scholar’s Ten Commandments

As a researcher, teacher, and writer, I always felt that scholarly life must be approached with a consciously chosen attitude.
11/16/22, 11:35 AM

A vezető mint tekintély: A tekintélyelvű és a mérvadó vezetés közötti különbségről

A mai világban, kommentárokat vagy politikai elemzéseket olvasva visszatérően találkozunk bizonyos kulcsfogalmakkal. Ezeket a kifejezéseket tudatosan használják azzal a szándékolt céllal, hogy meghatározzák az adott írás általános hangnemét. A neves újságírók által előszeretettel használt fogalmak közül két fogalom kap különös figyelmet.
11/16/22, 11:33 AM

The Leader as an Authority: On the Difference between Authoritarian and Authoritative Leadership

In the contemporary world, while reading newspaper comments or political analyses, we repeatedly encounter certain key concepts. These terms are consciously introduced with the express aim of setting the general tone of a given publication. Among the preferred notions proposed by prominent journalists of our time, two receive a particular attention: authoritarian and authoritative.
8/1/22, 11:27 AM

A vezető mint vendég

Elismeréssel szoktunk szólni arról a férfiról vagy nőről, aki egy vállalat alsó szintjén kezd el dolgozni, majd a különböző pozíciók betöltése után, a tanulópályát végig járva eljut a csúcsra, és sikeres vezetővé válik.
8/1/22, 11:25 AM

A Leader as a Guest

We tend to praise a man or a woman who starts to work in the company’s lower echelon and, after having completed the learning curve of various positions, reaches the top and becomes a successful leader.
5/16/22, 9:52 AM

An IPhone or a Poket in My Hand

The other day a friend took me to a vending machine selling pocket books.
5/16/22, 9:50 AM

IPhone-t vagy Poketet vegyek a kezembe?

A minap egy barátom elvitt egy zsebkönyveket árusító automatához.
4/4/22, 8:00 AM

A jó vezető és a megfelelő időzítés

A Mount Everestet elsőként megmászó Sir Edmund Hillary egy interjúban a vezető egyik alaptulajdonságáról beszélt: "Vannak emberek, akik született vezetők, akik képesek gyorsan gondolkodni, illetve a megfelelő pillanatban a megfelelő döntést meghozni. Azt hiszem, nagyon sokan vagyunk, akiknek meg kell tanulniuk, hogy hogyan válhatunk vezetővé, és valóban, a legtöbb ember, ha igazán akar, kompetens vezetővé válhat."
4/4/22, 8:00 AM

A Leader’s Sense of Timing

In an interview, Sir Edmund Hillary, who was the first to climb Mount Everest, commented on one of the central qualities of a leader: “There are some people who are natural leaders, who have the ability to think quickly or choose the right decisions at the right moment. But I think there are an awful lot of us who have to learn how to be a leader, and in actual fact, I believe that most people, if they really want to, can become competent leaders.”
3/21/22, 3:03 PM

In Praise of Conversations

A few days ago, a colleague spoke to me about the silence that followed his talk given in front of a group of young students.
3/21/22, 3:00 PM

A társalgás dicsérete

Néhány nappal ezelőtt az egyik kollégám a fiatal diákok egy csoportja előtt tartott előadását követő csendről számolt be nekem.