Újhelyi János Ábel

loading...
2022. 11. 10. 8:49

Az olasz fasiszta állam maffiával szembeni fellépésének okai és motivációi

Az olasz fasiszta állam maffiaellenes háborújáról már számtalan visszaemlékezés és tanulmány látott napvilágot. A maffia és a fasizmus szembekerülésének okaival azonban ez eddig csak érintőlegesen foglalkoztak a téma kutatói.
2022. 11. 07. 9:34

A proletárforradalom eszméjétől a Marcia su Romáig - Mussolini forradalom-interpretációi II.

Mussolini az olasz forradalmi szocializmus egyik vezéralakja volt – azonban a forradalomról alkotott nézetei egyes részleteiben igencsak különböztek olasz elvtársai elképzeléseitől. Röviden érdemes ezekre rámutatnunk.
2022. 11. 05. 7:16

A proletárforradalom eszméjétől a Marcia su Romáig - Mussolini forradalom interpretációi I.

A sokak által csak ellenforradalmárnak tartott Mussolini valójában szinte egész életében lelkes forradalmár volt. Nagyjából az első világháború végéig a szocialista proletárforradalom különböző formáit tekintette követendő mintának, majd a fasiszta forradalom víziójának megálmodója és fő konstruktőre lett. Magát a 100 évvel ezelőtt lezajlott Marcia su Romát is később forradalomként interpretálta.