Scroll down for English description! 

Időpont: 2023.09.27. (szerda) 18:00 

Helyszín: MCC Aranybika – 4025 Debrecen, Piac u. 11-15. 

Az emlékezetpolitika gyakran hatással van a nemzetközi kapcsolatokra és a külpolitikai döntésekre. Ennek a politikának az alapját történelmi emlékek és narratívák képezik, amelyek befolyásolhatják egy ország identitását és öntudatát. Az emlékezetpolitika döntéseket hozhat diplomáciai ügyekben, alakíthatja az országok álláspontját nemzetközi kérdésekben, és befolyásolhatja a nemzetközi kapcsolatokat, ideértve a szomszédos országokkal vagy szövetségeseikkel való viszonyt is. Ráadásul az emlékezetpolitika konfliktusok forrásaként vagy feloldásaként is szolgálhat, és szerepet játszhat az emberi jogok és a nemzetközi jog területén is. Az előadás során Stephen Travis Sholl bemutatja az emlékezetpolitika fogalmát és annak fontosságát a nemzetközi kapcsolatokban, valamint hatását a jelenlegi világra. Példákat fog használni az Egyesült Államoktól kezdve Magyarországon és Oroszországon át más példákig, hogy szemléltessék az emlékezet széles körű szerepét a jelenlegi világ alakításában. 

Előadónk: Stephen Travis Sholl- az MCC Nemzetközi Kommunikációs Igazgatóság csoportvezetője 

 

Az előadás angol nyelven zajlik, tolmácskészüléket biztosítunk. 

Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. 

Regisztráció

A regisztráció határideje: 2023.09.27. 12:00 óra 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Date: 27.09.2023 (Wednesday) 18:00 

Location: MCC Aranybika – 4025 Debrecen, Piac u. 11-15. 

The politics of memory often have an impact on international relations and foreign policy decisions. At the core of this policy are historical memories and narratives that can influence a country's identity and self-awareness. Memory politics can give rise to decisions in diplomatic affairs, shape the positions of countries on international issues, and affect international relations, including relationships with neighboring countries or allies. Furthermore, memory politics can also serve as a source or a resolution of conflicts and play a role in the fields of human rights and international law. 

During the lecture, Stephen Travis Sholl will introduce the idea of memory politics and the importance of it in international relations and their effect on the current world. He will use case examples ranging from the United States, to Hungary, and Russia among other examples to illustrate the pervasive role memory has in shaping our current world.  

Lecturer: Stephen Travis Sholl- Team Leader of MCC’s International Communications Group 

 

The presentation will be in English. 

The event is free to attend but registration is required. 

Registration

Deadline for registration: 12:00 27th September, 2023. 

Everyone interested in this topic is welcomed!