MCC Általános közzétételi lista

MCC Általános közzétételi lista

 

Az Alapítvány neve: 

Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (Alapító okirat)

Az Alapítvány székhelye:

1016 Budapest, Somlói út 49-53.

 

Az Alapítvány fióktelepei:

 • Kolozsvár (Cluj-Napoca), 1989. December 21. u. 60. sz. II. em. 19. (Románia)
 • Beregszász, Bohdán Hmelnyickij u. 17. és 17/1 (Ukrajna)
 • 6000 Kecskemét, Csongrádi út 37.
 • 3501 Miskolc, Szemere Bertalan utca 4. I. em.
 • 5000 Szolnok, Szapáry utca 18. B.ép. II.em. 8.
 • 7624 Pécs, Ferencesek utcája 6.
 • 8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán utca 3.
 • 3501 Miskolc, Széchenyi István u. 1.
 • 7621 Pécs, Király utca 13. 
 • 7621 Pécs, Mária u. 10.
 • Révfülöp, belterület, 799/2 hrsz.
 • 8253 Révfülöp, Halász utca 53.
 • 8253 Révfülöp, Halász utca 51.
 • 7100 Szekszárd, Hunyadi János u. 5.
 • 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 14.
 • 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 1.
 • 7622 Pécs, Czinderi u. 6.
 • 8000 Székesfehérvár, Király sor 30.
 • 8900 Zalaegerszeg Dísz tér 7.
 • 9022 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.
 • 4025 Debrecen, Piac utca 11-15.
 • 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.
 • 7624 Pécs, Nyár utca 4. 1. em. 4.
 • 7624 Pécs, Nyár utca 4. 1. em. 6.
 • 7624 Pécs, Nyár utca 4. 1. em. 7.
 • 7624 Pécs, Nyár utca 4. 1. em. 9.
 • 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 85.
 • 6720 Szeged, I. kerület, Széchenyi tér 2/A. 1. em. 3.
 • 6720 Szeged, I. kerület, Széchenyi tér 2/A. 1. em. 4.
 • 6720 Szeged, I. kerület, Széchenyi tér 2/A. 1. em. 5.
 • 6720 Szeged, I. kerület, Széchenyi tér 2/A. 2. em. 9.
 • 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 6.
 • 1000 Brüsszel, Rue  des Poissoinners 13. (Belgium)
 • 1040 Brüsszel, Schuman roundabout 6. (Beligum)

Az Alapítvány postacíme:

1518 Budapest, Pf. 155.

Az Alapítvány telefonszáma:

+36 1 372 0191

Az Alapítvány e-mail címe:

info@mcc.hu

 

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

Gazdálkodó szervezetek

 

Az Alapítvány által alapított lapok:

Limen

 

Nyilvános kiadványok:

Könyvkiadás (mcc.hu)

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

Az Alapítvány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény értelmében közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak minősül.

 

Felügyeletet ellátó bíróság:

Fővárosi Törvényszék

Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.

Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16

Központi telefonszám: +36 1 354 6000

E-mail cím: ft.elnokseg@birosag.hu

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

2021.évi IX. törvény a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról (2021. évi IX. törvény a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu))

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk. (új) - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu))

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv. (új) - 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu))

2020. évi XXVI. törvény a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról (2020. évi XXVI. törvény a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu))

Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Alapítvány Adatvédelmi szabályzata

 

Pályázatok:

Pályázati felhívások

Könyvkiadás támogatására szóló pályázat

Hirdetmények:

Sajtóközlemények
https://mcc.hu/kiemelt-mediamegjelenesek
https://mcc.hu/hirek

Álláshirdetések
https://mcc.hu/karrierlehetosegek

 

Közérdekű adatok igénylése:

 

Közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályzata

Illetékes szervezeti egység: Stratégiai Igazgatóság

Postacím: 1518 Budapest, Pf. 155.

1016 Budapest, Somlói út 49-53.

telefonszám: +36 1 372 0191

e-mail: valasz@mcc.hu

Adatvédelmi felelős: Valentinyi Pál

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései:

20134 számú jelentés-2020

A működés eredményessége, teljesítmény:

A Tihanyi Alapítvány beszámolója és közhasznúsági jelentése 2015-2020.

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

A 2021. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2021. év második negyedévére vonatkozóan: 325 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év második negyedévére vonatkozóan: 719.503 e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év második negyedévére vonatkozóan: 17.206 e Ft, összesített bérjárulékok 2021. év második negyedévére vonatkozóan: 104.129 e Ft.

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:

A 2021. második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: vezetők (2021. második negyedévében:

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év második negyedévére vonatkozóan: 267.281 e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év második negyedévére vonatkozóan: 5.187 e Ft, összesített bérjárulékok 2021. év második negyedévére vonatkozóan: 41.933 e Ft, további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök.

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Összesített juttatások: mobilkommunikációs eszközök

Szerződések

Szerződések adatai

 

Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: