Hegedűs Anna

loading...
2024. 05. 21. 22:43

Az uniós társasági jog egy kérdése és a Cartesio-ügy

Az Európai Unió társasági jogi szabályozása komplex rendszer, célja elsősorban a tagállamok társasági jogi jogszabályai harmonizációja, a letelepedési szabadság, illetve a belső piac működésének elősegítése, ezen belül is a vállalkozások alapításának és működésének megkönnyítése, valamint a befektetők és hitelezők védelme biztosítása.
2024. 04. 30. 10:48

Hatásköri túlterjeszkedés? - avagy az abortuszhoz való jog beillesztése az EU Alapjogi Chartájába

Elfogadta az Európai Parlament azt a jogi állásfoglalást, mely beemelné az abortuszhoz való jogot az EU Alapjogi Chartájába. A 2024. április 10-11-e közt Brüsszelben megtartott „mini plenárison” a szavazó képviselők közül 336 támogatta, 163 ellenezte a javaslatot, míg 39 tartózkodott.
2024. 03. 22. 9:16

Miről döntenek júniusban a belgák? A belga többszintű demokratikus hatalomgyakorlásról

Sajátos helyzet elé néz Belgium a június 9-ei szavazások kapcsán: az országban európai parlamenti, szövetségi és regionális választásokat is tartanak, mindezt a júliusig tartó soros elnökségük alatt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy döntenek mind a képviselőház, és a regionális parlamentek, illetve az EP-be delegálni kívánt képviselők személyéről is.
2024. 01. 08. 9:45

Szubszidiaritáskontroll – a sárga és narancssárga lapos eljárások

Az európai politikával kapcsolatos közéleti párbeszédeket manapság igen gyakran tematizálja az a gondolat, mely szerint az Európai Unió nem adja meg a kellő teret a tagállamainak arra, hogy azok élhessenek saját szuverenitásukból fakadó lehetőségeikkel. Cikkemben szeretnék bemutatni egy jogilag szabályozott, hatályos lehetőséget arra, hogy hogyan szólhatnak bele a tagállamok nemzeti parlamentjei az uniós döntéshozatali mechanizmusokba.
2023. 06. 01. 9:37

Bírósággal a korrupció ellen? – Mit tudunk a Nemzetközi Korrupcióellenes Bíróság létrehozásáról?

A Politico becslései szerint a korrupció világszintű évi értéke 2,6 billió dollárra rúg.
2023. 06. 01. 8:38

Szerződésmódosítás a Szerződések módosítása nélkül?

A 2021-es, Európa jövőjéről szóló konferencia egyik fő végkövetkeztetése volt a Szerződések módosításának szükségessége.